Wyniki oblicze projektowego obcienia cieplnego wraz ze wiadectwem charakterystyki energetycznej

EnergoSystem 5 - nowy pakiet w ofercie!

EnergoSystem

Nowy pakiet powstał z myślą o użytkownikach wersji firmowych pakietu InstalSystem 5, które nie obejmują wszystkich modułów związanych z obliczeniami cieplnymi budynków oraz osobach, które nie projektują instalacji HVAC, natomiast mają potrzebę wykonywać cieplne obliczenia budynków, włącznie ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej. Cechą wyróżniającą i podnoszącą użyteczność i atrakcyjność pakietu jest obecność modułów BIM, umożliwiających import modelu budynku z formatu IFC i interpretację jego przegród budowlanych. Wysoce zautomatyzowane przetwarzanie struktury budynku przez pakiet EnergoSystem 5 zapewnia bezkonkurencyjną wydajność pracy w zakresie edycji modelu budynku oraz obliczeń obciążenia cieplnego i zapotrzebowania na energię!

Pakiet w oferowanej konfiguracji modułów umożliwia m.in.:

  1. Wczytanie rzutów architektonicznych w formatach DWG, DXF, PDF itp.,
  2. Wczytanie modelu budynku w standardzie BIM z formatu IFC (prezentowanego w widoku 3D i na rzutach płaskich),
  3. Stworzenie kompletnej struktury budynku (ścian, okien, drzwi, stropów, dachów itd.) na bazie wczytanych rzutów lub modelu BIM. W obydwu przypadkach proces tworzenia struktury budynku jest wysoce zautomatyzowany,
  4. Wyznaczenie projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń i budynku,
  5. Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków niewyposażonych w instalację chłodzenia. Opcja dla budynków z instalacjami chłodzenia będzie opublikowana jako rozszerzenie modułu w jednej z kolejnych publikacji, jeszcze w 2021 roku,
  6. Eksport świadectwa charakterystyk energetycznej do pliku XML celem jego wczytania w centralnym rejestrze charakterystyk energetycznych,
  7. (od 05.2021) Szczegółowy wydruk charakterystyki energetycznej budynku.