1200px Wavin

Rozszerzenie pakietu InstalSystem - Wavin 5 PL

Pakiet InstalSystem - Wavin 5 PL został rozszerzony o moduły:

- Instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- IFC (BIM) eksport elementów struktury budynku

- IFC (BIM) eksport instalacji grzewczej/chłodzącej

- IFC (BIM) eksport instalacji wodociągowej

- IFC (BIM) eksport instalacji kanalizacyjnej


Hydronic Flow control

Nowe katalogi firmy Comap

Są dostępne nowe katalogi dla pakietu InstalSystem 5 w wersji polskiej – stacje mieszkaniowe i grupy pompowe Flamco