Jest dostępny nowy katalog dla pakietu InstalSystem 5: UPONOR – stacje mieszkaniowe.
Katalog dostępny jest w wybranych pakietach InstalSystem 5 wersji polskiej, angielskiej, niemieckiej i austriackiej.