Zmiana licencjonowania
Wyłącznie licencje terminowe


Programy pakietów InstalSystem i NetSystem były do tej pory oferowane w formie licencji bezterminowych lub terminowych. Istnienie licencji bezterminowych oznacza potrzebę przejścia co kilka lat do nowej wersji oprogramowania, w formie odpłatnego upgrade’u. Ostatnim był upgrade z wersji 4.x do 5.0, obecnie powinniśmy planować kolejny.
Takie rozwiązanie oznacza dla Klientów niewiadomą, kiedy i w jakiej cenie będzie trzeba zakupić nową wersję, aby utrzymać dostęp do najnowszej wersji programów i aktualnych bibliotek produktów wykorzystywanych przez programy. Proces upgrade’u jest też skomplikowanym i angażującym Użytkowników, Partnerów i InstalSoft przedsięwzięciem.

Zamiast oferować kolejny odpłatny upgrade postanowiliśmy zmienić i uprościć system licencjonowania. Od początku 2025 roku będziemy oferować wyłącznie licencje terminowe na pakiet InstalSystem. Zmiana ta obejmie wszystkie jego wersje, zarówno wersję InstalSoft (pełną) jak i wersje firmowe, oferowane wspólnie z Partnerami InstalSoft. Docelowo nowe zasady licencjonowania obejmą również nową wersję pakietu NetSystem, która jest w opracowaniu.

Zmiana sposobu licencjonowania będzie powiązana ze zmianą wersji pakietu na 5.5 (zamiast dotychczasowego 5.0). Oznacza to, że począwszy od 2025 roku wszystkie nowo kupowane licencje na pakiet InstalSystem będą dostarczane jako licencje na wersję 5.5. i będą licencjami terminowymi. Będzie możliwość zakupu licencji, zarówno nowej jak i przedłużenia istniejącej, na 1 rok lub na 3.5 roku (w cenie odpowiadającej zakupowi licencji na 3 lata).

Zalety licencjonowania terminowego


Taki sposób licencjonowania ma istotne zalety dla wszystkich stron współpracy:

  • umiarkowane i przewidywalne koszty dostępu do najnowszej wersji oprogramowania,
  • brak konieczności wykonywania co pewien czas kosztownego (finansowo i czasowo) upgrade’u do nowszej wersji,
  • lepsze warunki do bieżącej realizacji najważniejszych postulatów aktywnych Użytkowników i Partnerów,
  • lepsze możliwości dostarczania bezpłatnych form pomocy (platforma HelpSystem, materiały filmowe na kanale YouTube InstalSoft, wsparcie inżynierów z zespołu wparcia technicznego InstalSoft),
  • jeszcze bardziej dynamiczny rozwój oprogramowania InstalSoft dzięki uproszczeniu systemu dystrybucji oraz stabilizacji przychodów licencyjnych

Przejście z wersji 5.0 do wersji 5.5


Rozpoczęcie pracy z wersją 5.5 będzie wiązało się z pobraniem nowego pliku instalacyjnego i zainstalowaniem wersji 5.5. Wersje 5.0 i 5.5 tego samego pakietu (np. wersji pełnej InstalSoft lub określonej wersji firmowej) będą mogły być zainstalowane równocześnie na tym samym komputerze i będą mogły być aktywowane tym samym numerem licencji. Każdy numer licencji do wersji 5.0 otrzyma licencję i możliwość aktywacji wersji 5.5 z określoną datą ważności, po której będzie wymagane przedłużenie licencji, aby kontynuować pracę z tą wersją.

Od strony użytkowej przejście do wersji 5.5 będzie bezproblemowe, łatwe i intuicyjne, jako że wersja 5.5 będzie oferowała ten sam interfejs i to samo środowisko pracy co wersja 5.0!

Opublikowanie wersji 5.5 będzie oznaczało, że ta wersja będzie aktywnie rozwijana i jednocześnie zakończy rozwój funkcjonalny wersji 5.0.

Licencje terminowe 5.0
kontynuacja pracy w wersji 5.5


W przypadku użytkowania terminowej licencji 5.0 zmiana będzie prosta i intuicyjna. Każda licencja terminowa 5.0 otrzyma automatycznie licencję (prawo do aktywacji) wersji 5.5, z tym samym terminem ważności, do jakiego jest ważna zakupiona licencja 5.0. Po upływie tego terminu licencja będzie mogła być przedłużona na kolejny okres, już jako wersja 5.5, na takich samych zasadach jak dotychczas.

Licencje bezterminowe 5.0
przejście na licencje terminowe 5.5


Posiadacze licencji bezterminowych do wersji 5.0. zachowają możliwość bezterminowej pracy z wersją 5.0 oraz otrzymają dodatkowo, bezpłatnie i automatycznie, licencję na wersję terminową 5.5 na określony czas. Ta nowa terminowa licencja do wersji 5.5 pozwoli na kontynuację pracy na najnowszej wersji i najnowszych aktualizacjach pakietu, do terminu jej ważności. Po upływie tego terminu, w celu kontynuacji pracy na wersji 5.5, koniecznie będzie przedłużenie tej licencji na kolejny okres, podobnie, jak każdej innej licencji terminowej.

Warto w tym miejscu podkreślić, że podobny mechanizm funkcjonował wcześniej – w pewnym momencie zachowanie dostępu do najnowszych publikacji pakietu wiązało się z wykupieniem upgrade’u i przejściem do nowej wersji. Licencja bezterminowa nigdy nie oznaczała bezterminowego dostępu do dalszego rozwoju, a jedynie bezterminowe prawo do używania tej wersji, która była zakupiona.

Data ważności licencji terminowej na wersję 5.5, udzielonej automatycznie dla każdej licencji bezterminowej 5.0, będzie wyznaczona w następujący sposób:

  • 4 lata od momentu pierwszej aktywacji licencji 5.0 (lub od publikacji 28.0 dla licencji jeszcze nie aktywowanych),
  • nie krócej jednak niż do 31.07.2025 (dla licencji aktywowanych pierwszy raz przed 31.07.2021 oznacza to wydłużenie dostępu do najnowszych aktualizacji InstalSystem ponad 4 lata!),
  • dodatkowo, jeśli do danej licencji 5.0 był zakupiony upgrade konfiguracji w latach 2023 lub 2024, minimalną datą ważności licencji 5.5 będzie 31.12.2025.


Mamy nadzieję, że proponowane zmiany spotkają się ze zrozumieniem i akceptacją naszych Użytkowników i Partnerów. Ufamy, że jakość i funkcjonalność programów, o które codziennie staramy się w naszej pracy, będą dla Państwa motywacją do kontynuacji współpracy.


Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty? Skontaktuj się z nami!

Kontakt