modul bazowy

Moduł bazowy

  • Wiele elementów instalacji (grzejnik, zawór, pompa itp.) wstawianych jest domyślnie razem z etykietą
  • Możliwość precyzyjnej kontroli przebiegu działek, z podaniem różnych rzędnych początku i końca działki (przypadek działek prowadzonych w sufitach/ścianach skośnych)
systemy grzewcze

Systemy grzewcze

  • Możliwość deklaracji (Okno Dane ogólne, zakładka Zarządzanie kondygnacjami) domyślnej odległości od podłogi osobno działek zasilających i powrotnych
instalacje wodociagowe

Instalacje wodociągowe

  • Możliwość deklaracji (Okno Dane ogólne, zakładka Zarządzanie kondygnacjami) domyślnej odległości od podłogi osobno działek wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
  • Reorganizacja zakładek danych ogólnych
  • Nowy element instalacji - odpływ liniowy
stacje mieszkaniowe

Stacje mieszkaniowe

  • Nowy moduł umożliwiający projektowanie instalacji grzewczych i wodociągowych z użyciem stacji mieszkaniowych

ARTYKUŁY HELPSYSTEM