modul bazowy

Moduł bazowy

 • Zmiana architektury programu na 64-bitową. Oznacza to możliwość wykorzystania całej dostępnej pamięci RAM komputera. Poprzednie publikacje, które były w architekturze 32-bitowej, mogły wykorzystać tylko 4GB pamięci RAM
 • Poprawa wydajności programu:
  • szybsza reakcja na przełączanie między dwoma elementami typu Arkusz roboczy
  • szybsze ładowanie zawartości Widok 3D
  • szybsze otwieranie plików zawierających Podkład DWG/DXF
  • skrócony czas Obliczenia struktury budynku
  • skrócony czas Obliczenia cieplne budynku
 • Usprawnienia algorytmu tworzącego Automatyczne rozwinięcie instalacji
 • Nowe komunikaty diagnostyki związane z funkcją Automatyczne rozwinięcie instalacji
  Zakwestionowane elementy są wskazywane w edytorze graficznym
 • Nowa prezentacja graficzna elementu Punkt końcowy
 • Symbole elementu Punkt startowy generowane są automatycznie po wywołaniu funkcji Generuj dla Automatyczne rozwinięcie instalacji
 • Zaznaczenie elementu Fragment instalacji na Arkusz typu: Rozwinięcie odwołuje do elementu Punkt końcowy na Arkusz typu: Plan / rzut
 • Nowe podpowiedzi na Pasku stanu informujące o klawiszach aktywnych podczas operacji wstawiania dla wszystkich elementów
 • Usprawnienie działania trybu AUTO i trybu ORTO m.in. w zakresie tworzenia struktury budynku
 • Możliwość edycji rzędnych elementu Dach na Widok 3D
 • Możliwość definiowania nachylenia połaci dachu (spadku dachu) wraz z automatycznym wyliczaniem rzędnych wierzchołków elementu Dach
 • Uwzględnienie lukarn w obliczeniach kubatury pomieszczeń
 • Zmiana organizacji Wstążki w sekcji Konstrukcja:
  • Przyciski posegregowane w kolejności uwzględniającej rekomendowaną ścieżkę użycia tworzenia struktury budynku
  • Przeniesienie przycisku dla funkcji Automatyczne ściany, stropy i dachy do sekcji Konstrukcja
 • Wprowadzenie diagnostyki dotyczącej połączeń ścian po użyciu funkcji Automatyczne ściany, stropy i dachy w przypadku wykrytych nieprawidłowości
 • Nowe Style elementów 2D i 3D na zakresie Konstrukcja wspomagające projektowanie i weryfikację poprawności struktury budynku
 • Nowe narzędzie Korekta geometrii ścian umożliwiające automatyczną korektę konstrukcji budynku za pomocą funkcji:
  • Regeneruj połączenia ścian
  • Koryguj grubości ścian, umożliwiającej uzyskanie jednolitej grubości ścian w całym projekcie
  • Koryguj kąty ścian, umożliwiającej korektę równoległości/prostopadłości ścian względem siebie
  • Koryguj położenie pomiędzy kondygnacjami, umożliwiającej korektę położenia i przesunięć ścian pomiędzy kondygnacjami z możliwością wskazania kondygnacji referencyjnej

  Narzędzie dostępne jest na Wstążce w sekcji Konstrukcja

 • Nowe, precyzyjne komunikaty diagnostyki dla zakresu Obliczenia struktury budynku, ułatwiające poprawną edycję struktury budynku
 • Usprawnienie związane z komunikatem diagnostyki: Występują ściany nakładające się albo błędnie połączone - grupowanie komunikatu oraz precyzyjniejsze wskazanie ścian mających wpływ na niepoprawne Obliczenia struktury budynku
 • Możliwość dokładniejszej lokalizacji elementu Punkt odniesienia poprzez dokładne działanie trybu AUTO o przyciąganie do elementów podkładu DWG (w tym osi)
 • Nowy Znacznik pom. wielokondygnacyjnego w etykiecie elementu
systemy grzewcze

Systemy grzewcze

 • Dodano Automatyczne etykiety dla Działka/przyłącze w danych elementu Punkt startowy (instalacje cieplne)
straty ciepla

Straty ciepła

 • Zmieniono interfejs użytkownika w zakresie specyficznych danych pomieszczeń i jednostek budynku, ujednolicając go z innymi modułami programu. Dla przegród chłodzących w pomieszczeniach i definicji przegród pozostawiono specjalizowane edytory
 • Usprawnienia w zakresie Obliczenia cieplne budynku na podstawie prawidłowo zdefiniowanej struktury budynku
instalacje wodociagowe

Instalacje wodociągowe

 • Dodano możliwość wykonania obliczeń według normy EN 806-3
 • Automatyczne rozwinięcie instalacji - udostępniono nową funkcjonalność - wersja BETA