systemy chlodnicze

Systemy chłodnicze

  • Poprawiono sposób wyznaczania ciepła właściwego medium wypełniającego instalację