certyfikaty energetyczne

Certyfikaty i charakterystyki energetyczne PL

  • Nowy przycisk Eksport ŚChE (dostępny na wstążce w grupie Wydruk i eksport) umożliwia eksport świadectwa charakterystyki energetycznej do pliku XML celem jego zaimportowania do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków
  • Możliwość weryfikacji spełnienia wymagań dot. izolacyjności cieplnej przegród (U) oraz referencyjnej wartości wskaźnika EP względem WT 2017
modul bazowy

Moduł bazowy

  • Aktualizacja katalogów produktów