modul bazowy

Moduł bazowy

 • Tryb Ciemny oraz Tryb Jasny - możliwość przełączenia się pomiędzy dwoma trybami (Ustawienia programu – Wygląd ekranu) dla aplikacji (obejrzyj film)
 • Nowy element Ściana kurtynowa dla zakresu Konstrukcja - Wstawia pionową ścianę kurtynową, ścianę osłonową mającą funkcje cieplną, wizualną i funkcjonalną: (obejrzyj film)
  • Możliwość wstawienia ręcznie elementu z poziomu toolbar
  • Możliwość interpretacji elementu ifcCurtainWall z plików IFC2x3 oraz IFC4 na natywny element Ściana kurtynowa
  • Możliwość konwersji elementu Ściana na element Ściana kurtynowa (i odwrotnie) z poziomu okna Tabela danych
  • Dedykowany Styl elementu: domyślna Grubość, wygląd dla Edytor 2DWidok 3D
  • Ulepszony sposób łączenia się elementów Ściana z Ściana kurtynowa w celu poprawnej wizualizacji (ściany poprzeczne, słupy konstrukcyjne)
  • Eksport IFC4 elementu Ściana kurtynowa do postaci ifcCurtainWall
 • Nowa funkcja Przytnij strop (elementem dach) w sekcji Strop/Otwór - Przycina zewnętrzną część elementu strop elementem dach po uprzednim zaznaczeniu tych elementów: (obejrzyj film)
  • Diagnozowaniu i listowaniu podlegają elementy Strop oraz Dach, które wzajemnie się przecinają
 • Możliwość włączenia wizualizacji obszaru w pomieszczeniu określonego przez pola Grubość podłogi oraz Strop podwieszany dla Widok 3D: (obejrzyj film)
  • Umożliwienie zdefiniowania stopnia przyciemnienia obszaru (Dane ogólne - Style elementów - Pomieszczenie)
 • Rozbudowa diagnostyki operacji Automatyczne ściany, stropy i dachy - diagnozowaniu i listowaniu podlegają nieprawidłowo zdefiniowane obszary elementów Pomieszczenie oraz Obrys budynku
 • Tryb przyciągania (AUTO) dla elementu Pomieszczenie i Obrys budynku w trybie widoku Cień kondygnacji powyżej / Cień kondygnacji poniżej dla tych samych obiektów w Edytor 2D
 • Poluzowano warunek konieczności przykrycia w całości (całym swoim obszarem) ścian pionowych elementem Dach (należy zachować warunek szczelności bryły w celu wygenerowania elementu Pomieszczenie (Automatyczne))
 • Funkcja Regeneruj połączenia ścian w oknie Korekta geometrii ścian poprawia ściany krzyżujące się wykazane w oknie Diagnostyka (np. pochodzące z interpretacji konstrukcji z plików IFC) (obejrzyj film)
 • Nowa opcja Pion narzuca kierunek rozwinięcia. Dla zaznaczonej opcji, program rysuje gałęzie instalacji odchodzące od elementu Pion po odpowiedniej stronie elementu Pion wg ustawionej lokalizacji kierunku patrzenia na ten element (frontu elementu). Sterowanie opcją dostępne w Tabela danych dla elementu Punkt startowy
 • Możliwość generacji rozwinięć instalacji zawierających wirtualne przyłącza do stref grzewczo - chłodzących (obejrzyj film)
 • Poprawa działania algorytmu Generuj rozwinięcie
 • Prawidłowa obsługa podłączeń działek do pionowych działek prowadzonych w ramach jednej kondygnacji bez konieczności użycia elementu Pion
 • Możliwość narzucenia wymiarów w Tabela danych dla elementów Prostokąt i Elipsa
 • Nowe okno Warstwy elementów umożliwia kontrolę zakresu elementów eksportowanych do formatów DWG/DXF, ogólnie na poziomie całych zakresów edycji, jak i bardziej szczegółowo na poziomie poszczególnych elementów (obejrzyj film)
 • Nowa opcja Prefiks dla warstw umożliwia nadanie indywidualnego prefixu warstwom tworzonym przez InstalSystem 5 i eksportowanym do formatu DWG (obejrzyj film)
 • Możliwość wyboru opcji Eksportuj etykiety jako bloki lub Eksportuj etykiety jako elementy podstawowe podczas eksportu rysunków do formatu DWG/DXF (obejrzyj film)
 • Wyeksportowane rysunki do formatów dwg/dxf zawierają wszystkie grafiki. Elementy takie jak LogoRysunek przekroju konstrukcjiTabelka rozdzielaczaTabelka mieszacza / węzła regulacyjnego nie są obecnie eksportowane do osobnych plików podczas eksportu
IFC interpretacja danych budynku

IFC (BIM) interpretacja danych budynku

 • Obsługa importu i interpretacji elementu Ściana kurtynowa (patrz więcej Moduł bazowy) (obejrzyj film)
 • Optymalizacja interpretacji elementów IFC na natywne elementy InstalSoft:
  • Poprawa interpretacji (funkcja Interpretuj ściany z pliku IFC)
  • Poprawa interpretacji (funkcja Interpretuj dachy z pliku IFC)
  • Obsługa interpretacji (funkcja Interpretuj okna, drzwi i otwory w ścianie z pliku IFC) elementu Okno dachowe
  • Diagnostyka interpretacji ścian ifcWall o kształcie romboidalnym, okno Diagnostyka wskazuje na elementy, które nie uległy interpretacji
eksport instalacji grzewczej i chlodzacej IFC

IFC (BIM) eksport elementów struktury budynku / Eksport IFC (BIM) instalacji grzewczej/chłodzącej / Eksport IFC (BIM) instalacji wodociągowej

 • Obsługa eksportu elementu Ściana kurtynowa (patrz więcej Moduł bazowy) (obejrzyj film)
 • Parametryzacja eksportu IFC4 działek z zakresu Instalacje grzewczeInstalacje chłodniczeInstalacje wodociągowe. Element Działka eksportowany jest wraz z:
  • Parametrami technicznymi
  • Elementem Kod katalogowy
  • Parametrami obliczeniowymi
 • Dodanie warunku filtrowania eksportu elementów do IFC4 w oknie Eksport pliku IFC - Warstwy elementów:
  • Automatyczne zaznaczanie / odznaczanie elementów, które są wspólne z innym zakresem projektu
  • W zależności od konfiguracji licencji w celu precyzyjnej kontroli faktycznie eksportowanych elementów
 • Optymalizacja plików wynikowych dla zaznaczonej funkcji Eksportuj etykiety do pliku IFC
systemy grzewcze

Systemy grzewcze

 • Do wyników w etykiecie elementu Działka można, podobnie jak w module Instalacje wodociągowe, dodać Typ działki
 • Odległość od podłogi lub Rzędna mogą być dodane do etykiet elementów: RozdzielaczMieszaczOdbiornikGrzejnikNaczynie wzbiorczeSprzęgło hydrauliczneŹródłoWęzeł regulacyjnyStacja mieszkaniowa
 • Element Zbiornik buforowy, podłączany w sposób podobny jak Sprzęgło hydrauliczne
 • W danych elementu Grzejnik dodano pole Zakotwiczenie pozwalające wybrać punkt nie zmieniający położenia po doborze
 • Nowy podział w Zestawienie grzejników, uwzględniający stronę podłączenia grzejnika (podłączenie - prawe/lewe/inne)
straty ciepla

Straty ciepła

 • Nowy typ przegrody Ściana kurtynowa / płyta (patrz więcej Moduł bazowy) (obejrzyj film)
 • Usprawnienia w zakresie tworzenia Przeg. o zdefin. warstwach: (obejrzyj film)
  • Nowe katalogi materiałów budowlanych uzupełnione o nowoczesne materiały wykorzystywane aktualnie w budownictwie
  • Możliwość sortowania materiałów budowlanych w obszarze kolumn po ich właściwościach
  • Ulepszenie wyszukiwarki materiałów budowlanych oraz przeniesienie jej w dolną część okna
 • Możliwość zdefiniowania w (Dane ogólne - Dane dla strat ciepła) pola Minimalna powierzchnia przegrody cieplnej uwzględniana w obliczeniach: (obejrzyj film)
  • Diagnostyka przegród (w randze Podpowiedzi), które zostały odznaczone automatycznie dla pola Uwzględniaj w obliczeniach
  • Nowy Styl elementu dla przegród nieuwzględnianych w obliczeniach dla Edytor 2D i Widok 3D (zakres OZC(T))
 • Możliwość sortowania przegród cieplnych w obszarze kolumn po ich właściwościach (np. AzUΦT), które uczestniczą w wyznaczaniu obciążenia dla elementu Pomieszczenie w oknie OZC (obejrzyj film)
 • Poprawa algorytmu tworzącego automatycznie przegrody cieplne z elementów konstrukcyjnych (szczególnie dotyczy to elementu Dach / Strop względem ścian pionowych, poprawie uległ model cieplny ścian łukowych)
certyfikaty energetyczne

Certyfikaty i charakterystyki energetyczne PL

 • Możliwość sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz projektowanej charakterystyki energetycznej dla budynków wyposażonych w instalację chłodzenia (obejrzyj film)
systemy plaszczyznowe

Systemy płaszczyznowe

 • Usprawnienia okna Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych (obejrzyj film):
  • Natychmiastowe przeliczenie wyników po zmianie deltaT (wychłodzenia w pętli)
  • Prezentacja rozdzielaczy w drzewie w lewej części okna
  • Prezentacja nastaw na rozdzielaczu (na zaworach/rotametrach)
  • Prezentacja okładzin
 • Możliwość konfiguracji zawartości elementu Tabelka rozdzielacza poprzez zaznaczenie lub odznaczenie pozycji na listach w jej tabeli danych
 • Możliwość wyszukiwania elementów Pow. grzewczo-chłodząca lub Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących na podstawie wartości pola Typ, np. Bez rur
instalacje wodociagowe

Instalacje wodociągowe

 • Element Zawór pierwszeństwa
 • Odległość od podłogi lub Rzędna mogą być dodane do etykiet następujących elementów: RozdzielaczNaczynie wzbiorcze, ŹródłoPodgrzewaczStacja mieszkaniowaUkład podnoszenia ciśnieniaZawór mieszający
instalacje kanalizacyjne dostepny wkrotce

Instalacje kanalizacyjne

 • Wprowadzenie do sprzedaży pierwszej wersji modułu handlowego Instalacje kanalizacyjne, obejmującego projektowanie instalacji kanalizacji grawitacyjnej bytowo-gospodarczej. Ta wersja umożliwia projektowanie instalacji z bezpośrednią wentylacją pionów lub z kolektorami wentylacyjnymi. Wentylacja obejściowa przewidziana jest do wprowadzenia w następnych publikacjach, jako bezpłatna aktualizacja. Również następne publikacje wprowadzą pełną kontrolę nad konfiguracją węzłów działek, czyli punktów ich połączenia (obejrzyj film)
SMART

InstalSmart

 • Nowy, przeprojektowany i odświeżony wygląd/interfejs aplikacji:
  • Dostosowany do smartfonów oraz tabletów
  • Skalowalny dla różnej wielkości ekranów
  • Obsługa układu pionowego oraz poziomego
  • Znacznie poprawiona ergonomia w zakresie przycisków, ikon, definiowania/wprowadzania/korekty danych wejściowych, widoczności i dostępności do danych funkcji aplikacji
 • Nowa aplikacja neutralna InstalSmart dostosowana pod rynek: DE, EN, PL, FR, BG, RU, SI, HR, HU, RO, AT, UA. Aplikacja jest dostępna dla systemów Android i iOS