modul bazowy

Moduł bazowy

Struktura budynku:

 • Usprawnienie diagnostyki stropów przecinających element Dach
 • Przyspieszenie i optymalizacja algorytmu odpowiedzialnego za Obliczenia struktury budynku

 

Wygląd elementów, funkcje ogólne:

 • Możliwość ukrywania niewykorzystywanych w danym projekcie zakresów edycji (np. Sufitowe i Rys.pętli-sufitowe w projektach zawierających wyłącznie instalację ogrzewania podłogowego)
 • Zmiana domyślnego położenia etykiet wybranych elementów na rzutach (obejrzyj film)
 • Modyfikacja stylów elementów typu: Dach, Grunt, Lukarna, Strop dla Edytor 2D w zakresie koloru i typu linii rysunkowej
 • Doprecyzowanie hintów dla elementów definiowanych w oknie Dane ogólne, na zakładce Zarządzanie kondygnacjami, w sekcji Położenie oraz Wymiary
 • Poprawione wyświetlanie kolorów w trybie ciemnym
 • Dodatkowe okno Widok 3D  m.in na potrzeby:
  • Modułów BIM (import i interpretacja)
  • Tworzenia konstrukcji budynku i wykonania Obliczenie cieplne budynku
  • Optymalizacji projektowania różnych typów instalacji w jednym projekcie
 • Dwie nowe komendy Pokaż w 3D (alt+1)/Ukryj w 3D (alt+2), które:
  • Odpowiadają za widoczność elementów w Widok 3D (dotyczy elementów na zakresie Podkład (IFC) i Konstrukcja, które posiadają pole Widoczny w Tabela danych)
  • Poprawiają ergonomię ukrycia elementów IFC, które mają nie podlegać późniejszej interpretacji na elementy natywne konstrukcji
  • Zostały dodane jako funkcje domyślne pod prawym klawiszem myszy (Menu podręczne) i posiadają domyślnie przypisane klawisze skrótu
 • Poprawa działania algorytmu Generuj rozwinięcie w zakresie narzucania kierunku rozwijania gałęzi
 • Poprawa działania funkcji Eksport pliku DWG/DXF
 • Możliwość nadania nazw eksportowanym plikom DWG/DXF, co m.in ułatwia eksport rysunków o różnych zakresach eksportowanych warstw z programu
 • Opcja 'Szukaj' w wybranych polach w oknie Dane ogólne

 

 • Aktualizacja katalogów produktów

 

ARTYKUŁY HELPSYSTEM

 

IFC interpretacja danych budynku

IFC (BIM) import bazowy /IFC (BIM) interpretacja danych budynku

 • Reorganizacja ikon importu modelu IFC, tworzenia kondygnacji na podstawie pliku IFC oraz interpretacji elementów z pliku IFC
 • Import i interpretacja elementu ifcSpace poprzez funkcję Interpretuj pomieszczenia z pliku IFC (obejrzyj film)
  • Nowa funkcja tworzy elementy natywne pakietu InstalSystem 5 typu Pomieszczenie ręczne na zakresie edycji Konstrukcja
  • Funkcja przenosi do nowo utworzonego pomieszczenia Opis oraz Symbol nadany przez architekta
  • Nowo utworzone pomieszczenie może być dalej modyfikowane w zakresie m.in zmiany kształtu, położenia, dzielenia lub usunięcia
  • Tak utworzone pomieszczenia mogą dalej posłużyć do wygenerowania przegród konstrukcyjnych z wykorzystaniem funkcji Automatyczne ściany, stropy i dachy jako alternatywna (lub wspomagająca) ścieżka dla uzyskania przegród konstrukcyjnych na podstawie interpretacji elementów konstrukcyjnych z pliku IFC
 • Nowe kryteria wyszukiwania dla okna Wyszukaj - zakres Podkład:
  • Niewidoczny (nieaktywny/ukryty) - umożliwia zaznaczenie i wyświetlenie elementów IFC, które zostały ukryte i tym samym nie podlegają interpretacji
  • Powierzchnia górna większa od - kryterium ułatwiające wyszukanie elementów typu ifcSlab, ifcRoof, które mogą definiować kondygnacje w przypadku użycia funkcji: Utwórz kondygnacje pomiędzy zaznaczonymi stropami/dachami z pliku IFC
 • Korekta geometrii ścian - Regeneruj połączenia ścian usuwa ściany zawierające się w sobie, które mogą być wynikiem zdefiniowania ścian zawierających się w sobie w modelu IFC i ich późniejszej interpretacji w programie na elementy natywne typu Ściana/Ściana kurtynowa
eksport konstrukcji budynku dostepny wkrotce

IFC (BIM) eksport elementów struktury budynku

 • Rozszerzenie zakresu eksportowanych elementów konstrukcji o ifcSpace (obejrzyj film)
  • Eksport elementów typu Pomieszczenie ręczne / Pomieszczenie automatyczne istniejących w projekcie (również wcześniej zinterpretowanych z obiektów ifcSpace)
  • Parametryzacja eksportowanych pomieszczeń w zakresie danych technicznych i obliczeniowych (kilkanaście parametrów wraz z jednostkami)
 • Uzupełnienie o parametry techniczne i obliczeniowe elementu ifcBuilding
eksport instalacji grzewczej i chlodzacej IFC

Eksport IFC (BIM) instalacji grzewczej/chłodzącej / Eksport IFC (BIM) instalacji wodociągowej

 • Parametryzacja eksportu IFC4 elementów typu: Pętla, Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy, Zawór z zakresu Instalacje grzewcze, Instalacje chłodnicze, Instalacje wodociągowe.
  Wymienione elementy eksportowane są wraz z:

  • Parametrami technicznymi
  • Parametrami obliczeniowymi

uzupełniając tym samym istniejącą parametryzację elementu Działka (w tym Przyłącze i Pion) i w całości moduł Systemy płaszczyznowe (obejrzyj film)

eksport instalacji kanalizacyjnej IFC

Eksport IFC (BIM) instalacji kanalizacyjnej

eksport instalacji wodociagowej IFC

Eksport IFC (BIM) instalacji grzewczej/chłodzącej / Eksport IFC (BIM) instalacji wodociągowej / Eksport IFC (BIM) instalacji kanalizacyjnej

 • Wszystkie elementy są eksportowane wraz z numerem katalogowym danego elementu jako CatalogueCode, jeżeli taki kod katalogowy zawierają (obejrzyj film)

 

ARTYKUŁY HELPSYSTEM

systemy grzewcze

Systemy grzewcze

 • Możliwość generowania zestawienia elementów instalacji z podziałem na kondygnacje lub jednostki budynku (obejrzyj film)
 • Zmiana rangi komunikatu Regulator nie zapewnia odpowiedniego ciśnienia dla zasilanego obwodu (ciśn. wymagane > ??) z błędu na ostrzeżenie
 • W etykiecie elementu Działka może być zaprezentowana rzędna w punkcie etykiety. Prezentowana wartość zależy od punktu wstawienia etykiety na działce
 • Regulator różnicy ciśnienia ma możliwość zdefiniowania tzw. "następcy" ze względu na zakres stabilizowanej różnicy ciśnień. Program w razie braku możliwości uzyskania wymaganej różnicy ciśnień z typu wskazanego w danych, próbuje dobrać następcę
 • W oknie Dane ogólneInstalacja rozprowadzająca / Typy i dane domyślne deklaruje się domyślny typ rozdzielacza, który będzie przyjęty dla rozdzielaczy podwójnych wstawianych na zakresie "Konwekcyjne". Rozdzielacze te mogą być spoza katalogów lub pochodzić z katalogów rur i kształtek, w których mogą być dla nich deklarowane zestawy rozdzielaczowe i szafki, podobnie jak dla rozdzielaczy z systemów płaszczyznowych
 • Dane elementu Pion, zmienione w tabeli danych przed jego wstawieniem, stają się automatycznie domyślnymi danymi każdego następnego
 • Dodanie funkcji Utwórz kopię zaznaczonych elementów na wielu kondygnacjach powyżej i Utwórz kopię zaznaczonych elementów na wielu kondygnacjach poniżej  (obejrzyj film)
 • Nowy element Punkt redukcji dostępny na wstążce w grupie Rozprowadzenie - instalacje cieplne umożliwia zredukowanie przepływu w instalacji (od miejsca jego wstawienia w kierunku źródła)
systemy chlodnicze

Systemy chłodnicze

 • Możliwość generowania zestawienia elementów instalacji z podziałem na kondygnacje lub jednostki budynku (obejrzyj film)
 • Nowy element Punkt redukcji dostępny na wstążce w grupie Rozprowadzenie - instalacje cieplne umożliwia zredukowanie przepływu w instalacji (od miejsca jego wstawienia w kierunku źródła)
straty ciepla

Straty ciepła

 • Nowa norma DIN/TS 12821-1:2020-04 (BETA) dostępna w wybranych pakietach
systemy plaszczyznowe

Systemy płaszczyznowe

 • Możliwość generowania zestawienia elementów instalacji z podziałem na kondygnacje lub jednostki budynku (obejrzyj film)
 • Możliwość ustawienia minimalnej prędkości przepływu w pętli, osobno dla systemów podłogowych, ściennych i sufitowych (obejrzyj film)
 • Możliwość ustawienia i modyfikacji temperatury zasilania bezpośrednio w oknie Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych (obejrzyj film)
 • Nowa kolumna w oknie Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych informująca o charakterze przepływu (laminarny/turbulentny) (obejrzyj film)
 • Możliwość ustawienia w oknie Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych spadku temperatury spoza wartości granicznych zdefiniowanych w danych ogólnych lub indywidualnie dla edytowanej strefy powierzchni grzewczo-chłodzących
 • Nowe narzędzie Wycinanie otworów do wycinania fragmentów wewnątrz podłóg lub sufitów grzewczo-chłodzących (na wyspy kuchenne, słupy itp.) (obejrzyj film)
 • Ujednolicony sposób wyznaczania odstępu układania pierwszego przyłącza i pętli od krawędzi strefy powierzchni grzewczo-chłodzących
 • Nowy typ elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących: Z ogranicznikiem temp. powrotu zasilana z powrotu grzejnika. Musi być zasilana z powrotu grzejnika w tym samym pomieszczeniu przy pomocy elementu Połączenie szeregowe, nie podlega automatycznemu podziałowi. Na działce powrotnej do źródła musi być ogranicznik temperatury powrotu (obejrzyj film)

 

ARTYKUŁY HELPSYSTEM

systemy panelowe

Systemy panelowe

 • Panel ścienny nie daje możliwości wykonania operacji lustrzanego odbicia (Flip) oraz ma wizualnie wyróżnioną płaszczyznę skierowaną w stronę pomieszczenia
 • W danych katalogowych elementu Panel ścienny istnieje możliwość zablokowania jego obrotu w płaszczyźnie pionowej, celem zapewnienia że w projekcie dany panel zawsze będzie zorientowany zgodnie z wymaganiem producenta
ulozenie plyt systemu suchego

Ułożenie płyt systemu suchego

 • Gruntowne ulepszenie modułu w celu poprawy ergonomii i szybkości aranżacji płyt systemu suchego (obejrzyj film) poprzez:
  • Dodanie funkcji automatycznie wypełniającej wskazany obszar płytami danego typu
  • Lepszą kontrolę wyboru punktu AUTO (zgrubna lub bardziej precyzyjna)
  • Sygnalizację graficzną aktywnego punktu AUTO
  • Możliwość obrotu płyty przed wstawieniem
  • Możliwość precyzyjnego przesuwania lub dosuwania wstawionych płyt względem osi poziomej i pionowej
  • Możliwość precyzyjnego docinania fragmentów płyt
 • Poprawa dopasowania automatycznie generowanych rysunków pętli do przebiegu rowków w płytach (obejrzyj film)
stacje mieszkaniowe

Stacje mieszkaniowe

 • Nowa dedykowana strona wydruku Elementy w stacjach mieszkaniowych umożliwiająca analizę tras i obiegów hydraulicznych wewnątrz stacji (obejrzyj film)
 • Obliczenia i prezentacja w wynikach wymaganej mocy źródła zasilającego stacje w okresie letnim (obejrzyj film)
 • Poprawa wyznaczania wymaganego minimalnego ciśnienia przed stacją
instalacje wodociagowe

Instalacje wodociągowe

 • Możliwość generowania zestawienia elementów instalacji z podziałem na kondygnacje lub jednostki budynku (obejrzyj film)
 • W etykiecie elementu Działka może być zaprezentowana rzędna w punkcie etykiety. Prezentowana wartość zależy od punktu wstawienia etykiety na działce
 • Możliwe podłączenie elementu Naczynie wzbiorcze do działek zimnej wody
 • Dane elementu Pion, zmienione w tabeli danych przed jego wstawieniem, stają się automatycznie domyślnymi danymi każdego następnego
 • Dodanie funkcji Utwórz kopię zaznaczonych elementów na wielu kondygnacjach powyżej i Utwórz kopię zaznaczonych elementów na wielu kondygnacjach poniżej (obejrzyj film)

 

ARTYKUŁY HELPSYSTEM

instalacje kanalizacyjne dostepny wkrotce

Instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

 • Punkt połączenia działek ma nazwę Węzeł i własną tabelę danych określającą sposób jego realizacji (utworzenia z dostępnych kształtek)
 • Węzeł może mieć wstawioną etykietę. W etykiecie mogą być wykazane kształtki tworzące węzeł
 • Kształtki dobrane w elementach Węzeł mogą być, pod warunkiem poprawnego doboru, zwizualizowane w modelu lub na rzucie, w sposób uproszczony lub naturalny. Wymagane do tego jest użycie zaadaptowanego katalogu rur i kształtek, z rozszerzonymi informacjami o wymiarach kształtek. Katalogi takie są wyróżnione specjalną ikonką widoczną podczas wyboru katalogów do projektu. Wizualizację włącza się w danych ogólnych projektu: Konfiguracja wyglądu elementów \ Opcje rysowania (obejrzyj film)
 • W etykiecie elementu Działka może być zaprezentowana rzędna w punkcie etykiety. Prezentowana wartość zależy od punktu wstawienia etykiety na działce, co jest istotne z uwagi na występowanie spadków działek. Dostępne są również rzędne i odległości od podłogi dla punktu początkowego i punktu końcowego działki
 • Do tabeli danych elementu Działka dodano pole Spadek maksymalny. W trybie Auto jest on pobierany z danych ogólnych projektu. Indywidualna zmiana dla wybranych działek umożliwia uniknięcie krótkich pionowych odcinków generowanych w niektórych miejscach przy zachowywaniu jednego spadku maksymalnego
 • Element Pion dodany do modułu Przeglądarka projektu
 • Bardziej czytelne i uzupełnione argumentami (np. wartość wymaganego kąta) komunikaty o niedobraniu elementów węzłów
 • Dane elementu Pion, zmienione w tabeli danych przed jego wstawieniem, stają się automatycznie domyślnymi danymi każdego następnego
 • Nowy element Włączenie innej instalacji kanalizacyjnej pozwala przyspieszyć tworzenie i przeliczanie dużych projektów z powtarzalnymi blokami przyborów (jednak ich składniki nie są uwzględniane w zestawieniu materiałów)
 • Element Pion w konfiguracji kanalizacja, wentylacja kanalizacji ma możliwość automatycznego wygenerowania działek tworzących strukturę wentylacji równoległej: łączników pomiędzy częścią ściekową a wentylacyjną, dodatkowego pionu ściekowego na najniższych kondygnacjach, itp. Niezbędne parametry geometryczne należy określić w tabeli danych pionu. Poprawne działanie tej funkcji wymaga podłączenia pionu do sieci odpływowej oraz podłączenia podejść. Ta funkcja jest w stanie Beta i będzie nadal rozwijana (obejrzyj film)
 • Dodanie funkcji Utwórz kopię zaznaczonych elementów na wielu kondygnacjach powyżejUtwórz kopię zaznaczonych elementów na wielu kondygnacjach poniżej (obejrzyj film)
przetwarzanie zestawienia materialow

Przetwarzanie zestawienia materiałów

 • Poprawione sortowanie elementów zestawienia po eksporcie do formatu UGS
 • Eksport GAEB - zawiera informacje o wymiarach/średnicach