modul bazowy

Moduł bazowy

  • Nowa funkcja Wyrównaj dostępna w menu kontekstowym dla grupowo zaznaczonych etykiet swobodnych umożliwia uporządkowanie nachodzących na siebie etykiet oraz przesunięcie ich w wybrane miejsce w projekcie,
  • Możliwość precyzyjnego przesuwania w pionie lub poziomie przy pomocy strzałek z klawiatury elementów takich jak: etykiety, odbiorniki, grzejniki i źródła. Kombinacja klawiszy:
    • Alt + Shift + strzałka – przesuwa zaznaczone elementy od odległość przymiaru widoku,
    • Alt + Shift – przesuwa zaznaczone elementy o odległość 0,1 przymiaru widoku,
  • Aktualizacja katalogów produktów,
certyfikaty energetyczne

Certyfikaty i charakterystyki energetyczne PL

  • Obliczenia wskaźnika LENI zgodnie z PN-EN 15193-1+A1 na podstawie jednostkowych mocy opraw oświetleniowych,