* Planowany termin publikacji może ulec zmianie i jest podany wyłącznie w celach informacyjnych. InstalSoft nie jest zobowiązany do wydania publikacji w tym terminie.