modul bazowy

Moduł bazowy

  • Korekta dotycząca problemu z częściowym zablokowaniem obszaru roboczego w Edytorze 2D, gdy skalowanie monitora jest ustawione na wartość inną niż 100%,
  • Aktualizacja katalogów produktów,