modul bazowy

Moduł bazowy

  • Poprawa wydajności programu,
  • Aktualizacja katalogów produktów,