Kataloške baze podataka za InstalSoft programe su zasebne datoteke koje sadrže tehničke, grafičke i opisne podatke proizvoda – elemenata projektiranih instalacija, koji mogu biti predmet dimenzioniranja i proračuna u programima. Takvi katalozi sadrže i podatke o odnosima među elementima, odnosno podatke o uvjetima koji definiraju međusobno uparivanje elemenata za dimenzioniranje, potreban pribor za određeni element itd.

Tijekom pripreme projekta program koristi kataloge i podatke u njima o različitim fazama rada:

Definiranje općih podataka i predefiniranih tipova

Korisnik ima mogućnost preciznog odabira zadanog tipa kataloga za sve elemente instalacije. U ovoj fazi izbora opcija koje će prevladavati u projektu eliminira potrebu definiranja podataka za svaki element posebno i, kao učinak, olakšava upravljanje projektom, kao i povećava radnu ergonomiju

Definiranje vrste kataloga ili dimenzije za zadane elemente

Također je moguće nametnuti dimenzije određenog elementa (npr. dimenzije cijevi, dimenzije trošila) za jedan element ili za odabranu grupu elemenata (podaci različiti od zadanih)

Tijekom izrade izračuna

Tijekom proračuna program uzima u obzir sve deklarirane parametre sustava i korištene elemente, te iz kataloga odabire sve potrebne tehničke podatke kako bi se izvršilo dimenzioniranje i svi proračuni instalacije. Omogućuje izvođenje kompletnih proračuna, dimenzioniranje elemenata i balansiranje instalacija bez da korisnik odabire pojedinačno podatke o svakom elementu, što bi inače oduzimalo puno vremena

Generiranje rezultata i ispisa

Izrađuje se cjeloviti popis materijala s njihovim količinama, kratkim opisom i grafičkim prikazom svih odabranih i dimenzioniranih proizvoda

Pojedini podaci o dostupnim elementima u katalozima, te o mogućnostima korištenja kataloga u projektima nalaze se u opisima pojedinih vrsta kataloga.

InstalSystem (interni sustavi):

 • Filtri i fitinzi (za sustave grijanja i sanitarne sustave)
 • Radijatori
 • Izolacije (izolacija cjevovoda)
 • Mediji (sredstva za ponovno punjenje instalacije)
 • Miješalice (za instalacije grijanja)
 • Paneli za grijanje/hlađenje (zidovi, stropovi)
 • Bijela tehnika i slavine
 • Razdjelnici (za grijanje i sanitarne sustave)
 • Cijevi i fitinzi (za grijanje, sanitarne i kanalizacijske sustave)
 • Toplinske podstanice
 • Vodokotlići
 • Površinski sustavi (kompletni podni, zidni i stropni sustavi)
 • Hidraulička čvorišta (za sustave grijanja)
 • Ventili (za grijanje i sanitarne sustave)

NetSystem (vanjski sustavi):

 • Cjevovodi, bunari, crpne stanice (sanitarni/kanalizacijski sustavi)