Katalogi danych dla programów InstalSoft to odrębne pliki zawierające dane techniczne i graficzno-opisowe produktów – elementów projektowanych instalacji, które mogą być przedmiotem doboru i obliczeń w programach. Katalogi zawierają również informacje o zależnościach pomiędzy elementami, a więc dane n/t warunków wzajemnego pasowania do siebie dobieranych elementów, wymaganych akcesoriów dla danego elementu itd.

Katalogi obejmują asortyment określonego producenta lub określonej marki (katalogi firmowe) lub zawierają produkty ogólne, bez podania producenta (katalogi neutralne).

Podczas pracy z projektem program odwołuje się do katalogów i korzysta z zawartych w nich danych na wielu etapach:

icon okreslania danych

określania danych ogólnych i typów domyślnych

Użytkownik ma możliwość precyzyjnego zadeklarowania domyślnego typu katalogowego dla wszystkich elementów instalacji. W tym etapie wybór opcji, które będą przeważały w projekcie, eliminuje konieczność określania danych dla każdego z elementów osobno i w efekcie znacznie ułatwia zarządzanie projektem oraz podnosi ergonomię pracy

icon okreslania typu

określania typu katalogowego lub rozmiaru dla wybranych elementów

Istnieje również możliwość narzucenia wielkości danego elementu (np. średnicy rury, wielkości grzejnika) dla jednego lub wskazanej grupy elementów (dane inne niż domyślne)

icon calculator

Podczas wykonywania obliczeń

Podczas obliczeń program, uwzględniając zadeklarowane parametry instalacji i użyte rodzaje elementów, pobiera z katalogu wszelkie potrzebne dane techniczne w celu doboru i wykonania obliczeń dla instalacji. Pozwala to wykonać kompletne obliczenia, dobory elementów i równoważenie instalacji bez zmuszania użytkownika do czasochłonnego deklarowania szczegółowych danych elementów

icon generowanie wynikow

generowania wyników i wydruków

Prezentowane jest kompletne zestawienie materiałów, z podaniem ilości, krótkim opisem i prezentacją graficzną dobranych produktów

Szczegółowe informacje na temat elementów dostępnych w katalogach oraz możliwości ich zastosowania podczas projektowania znajdują się w opisach poszczególnych typów katalogów.

InstalSystem (instalacje wewnętrzne):

 • Filtry i armatura (dla instalacji cieplnych i instalacji wodociągowych)
 • Grzejnik
 • Izolacje (otuliny izolacyjne dla rurociągów)
 • Medium (środki do wypełniania instalacji)
 • Mieszacze (dla instalacji cieplnych)
 • Panele grzewczo-chłodzące (ścienne, sufitowe)
 • Przybory sanitarne i baterie
 • Rozdzielacze (dla instalacji cieplnych i instalacji wodociągowych)
 • Rury i kształtki (dla instalacji cieplnych, instalacji wodociągowych i kanalizacji)
 • Stacje mieszkaniowe
 • Stelaże sanitarne
 • Systemy płaszczyznowe (kompletne systemy podłogowe, ścienne, sufitowe)
 • Węzły hydrauliczne (dla instalacji cieplnych)
 • Zawory (dla instalacji cieplnych i instalacji wodociągowych)

NetSystem (sieci zewnętrzne):

 • Rurociągi, studnie, przepompownie (sieć wodociągowa / kanalizacyjna)