Ochrona danych osobowych

Firma Instalsoft respektuje Państwa prawo i potrzebę ochrony danych osobowych. Niezależnie od tego, czy kupują Państwo nasze produkty, czy odwiedzają nasze strony internetowe, chcielibyśmy, aby nasza polityka ochrony danych osobowych dawała Państwu poczucie bezpieczeństwa. Jeśli przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, my zobowiązujemy się traktować je w myśl swojej polityki, dlatego też prosimy Państwa o zapoznanie się z założeniami polityki ochrony danych osobowych.

Zgoda na aktualizację

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na zbieranie i wykorzystywanie Państwa informacji przez firmę Instalsoft zgodnie z założeniami jej polityki w tej sprawie. Jednoczenie zastrzegamy sobie jednostronne prawo do aktualizowania, przetwarzania i dokonywania zmian w swojej polityce ochrony danych osobowych. Jakiekolwiek aktualizacje, przetworzenia i zmiany są wiążące dla wszystkich użytkowników i czytelników stron internetowych firmy InstalSoft i będą na nich ogłaszane.

Rodzaj pobieranych danych i korzystanie z informacji osobistych

Firma Instalsoft zbiera i rejestruje osobiste informacje identyfikacyjne, w tym nazwisko, tytuł, firmę, adres, adres e-mailowy, numery telefonów itp. wyłącznie podczas logowania na stronach firmy Instalsoft, gdy użytkownik wyraża chęć zarejestrowania. Dodatkowo Państwa dane pobierane są w naszych formularzach – dotyczy to formularzy zgłoszeniowych, kontaktowych i zamówień online. Dane te są niezbędne do prawidłowego realizowania Państwa zgłoszeń i reagowania na korespondencje. Nie wymagamy tego typu informacji, podczas korzystania ze stron ogólnie dostępnych, nie wymienionych powyżej.

Osoby trzecie

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane upoważnionym osobom trzecim tylko w uzasadnionych przypadkach (poczta kurierska, spedytor itp.) Ograniczamy do minimum dostęp osób trzecich do Państwa danych osobowych oraz do możliwości korzystania z nich. W żaden sposób nie dzielimy się z osobami trzecimi Państwa danymi osobowymi, ani nie publikujemy ich, o ile Państwo nie upoważnią nas do tego.

Aktualizowanie i usuwanie danych osobowych

Jeżeli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem w bazie danych naszej firmy, to potrzebujemy Państwa pomocy aby upewnić się, że przekazane przez Państwa informacje osobiste są prawidłowe i aktualizowane. W przypadku zmian w Państwa danych prosimy pilnie poinformować nas o zaistniałych zmianach w celu wprowadzenia zmian w Państwa zarejestrowanym profilu użytkownika. Usuwanie Państwa profilu użytkownika wraz z danymi osobowymi następuje na Państwa wyraźne życzenie, zgłoszenia proszę wysyłać drogą elektroniczną z adresu, który jest zarejestrowany w naszej bazie danych.