instalsystem logo

Pakiet programów obliczeniowych InstalSystem 4 przeznaczony jest do projektowania instalacji grzewczych i sanitarnych wewnątrz budynków.

W skład pakietu wchodzą programy do:

  • obliczania strat ciepła oraz sezonowego zapotrzebowania energii,
  • projektowania instalacji centralnego ogrzewania oraz ogrzewania płaszczyznowego,
  • projektowania wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • sporządzania zestawień i kosztorysów materiałów.

Aktualnie dostępna najnowsza wersja pakietu InstalSystem 4 to: 4.13 Rev 21-xx.xxxx
W celu sprawdzenia, jaka wersja jest aktualnie zainstalowana na danym komputerze, należy sprawdzić identyfikator wersji programów podany w okienku „O programie”, jako „Wersja” i „Rev.” Wykonanie aktualizacji z Internetu pozwala na uzyskanie stanu zawierającego najnowszą wersję programów i wszystkie z tym związane zmiany.
W chwili obecnej rozwój funkcjonalny wersji 4 nie jest już prowadzony, dlatego zaprzestaliśmy regularnego podawania informacji o poszczególnych publikacjach i ich szczegółowej zawartości.

netsystem logo

Pakiet programów NetSystem przeznaczony jest projektowania zewnętrznych sieci. W skład pakietu wchodzą programy do:

  • obliczania zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z graficzną edycją planu i profilu sieci,
  • sporządzania zestawień i kosztorysów materiałów.

Aktualnie dostępna najnowsza wersja pakietu NetSystem 4 to: 4.7 Rev 21-xx.xxxx.
W celu sprawdzenia, jaka wersja jest aktualnie zainstalowana na danym komputerze, należy sprawdzić identyfikator wersji programów podany w okienku „O programie”, jako „Wersja” i „Rev.” Wykonanie aktualizacji z Internetu pozwala na uzyskanie stanu zawierającego najnowszą wersję programów i wszystkie z tym związane zmiany.
W chwili obecnej rozwój funkcjonalny wersji 4 nie jest już prowadzony, dlatego zaprzestaliśmy regularnego podawania informacji o poszczególnych publikacjach i ich szczegółowej zawartości.

Pliki do pobrania

POBIERZ

Aktywacja ręczna

AKTYWUJ

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty? Skontaktuj się z nami!

Kontakt