instalsystem5logo

InstalSystem 5 to niezwykle ergonomiczne narzędzie MEP & HVAC do projektowania i obliczeń instalacji ogrzewania, chłodzenia i systemów sanitarnych wewnątrz budynków, a także obliczeń cieplnych budynku wraz z możliwością wykonania charakterystyki energetycznej.

Moduły dostępne w InstalSystem 5

Zobacz dostępne konfiguracje i ich zawartość modułową w naszym cenniku!

modul bazowy
moduł bazowy

’Moduł bazowy’ jest podstawą każdej konfiguracji pakietu InstalSystem 5 i obejmuje wszystkie elementy, funkcje i narzędzia, które tworzą środowisko pracy wspólne dla wszystkich modułów projektowych i obliczeniowych. ’Moduł bazowy’ jest widoczny dla Użytkownika w postaci dwóch niezależnych programów / okien:

Zarządca InstalSystem, który dostarcza następujące funkcje i możliwości:

 • Zarządzenie aktywacją i aktualizacją programu, w tym możliwość pobierania wybranych starszych wersji pakietu w celu przetwarzania już zakończonych projektów na wersji, na której zostały opracowane
 • Kontrola nad posiadaną konfiguracją pakietu (informacja jakie moduły obliczeniowe są dostępne w posiadanym pakiecie, możliwości rozbudowy)
 • Zarządzanie projektami (możliwość założenia nowego pliku projektu, otwarcia projektu wcześniej opracowywanego na wybranej wersji pakietu, inne operacje na projektach)
 • Dostęp do systemu pomocy
 • Możliwość zgłoszenia problemu napotkanego w czasie pracy z pakietem do Supportu InstalSoft (Zarządca udostępnia specjalny formularz, którego wypełnienie znacznie ułatwia przetwarzanie zgłoszenia)

Edytor InstalSystem, który stanowi główne okno robocze do pracy z projektem i umożliwia:

 • Pracę z wieloma projektami jednocześnie (każdy projekt otwiera się w osobnym oknie edytora). Podczas otwierania nowego projektu można korzystać z gotowych szablonów, które mogą zawierać wiele pre-definiowanych ustawień adekwatnych do realizowanego typu projektu
 • Kontrolę nad zakresem projektu. Zależnie od zakresu ustawionego dla projektu, niektóre funkcje, ikony i elementy Edytora będą ukryte w celu polepszenia ergonomii pracy
 • Edycję danych ogólnych i danych domyślnych, a także konfigurację wyglądu ekranu roboczego i wyglądu elementów w bardzo szerokim zakresie
 • Edycję projektu na rzutach 2D. Automatyczne generowanie modelu 3D, który umożliwia podgląd projektu oraz wybrane operacje edycyjne
 • Generowanie rozwinięcia płaskiego dla zaprojektowanej instalacji, jego podgląd oraz modyfikacje
 • Wydruk rysunków i wydruk wyników tabelarycznych, w tym zdefiniowanie różnych widoków na potrzeby wydruku graficznego, indywidualnie dla każdego projektu. Możliwość skorzystania z wielu pre-definiowanych zakresów dla wydruków tabelarycznych
 • Wyszukiwanie elementów lub grup elementów w projekcie według różnorodnych kryteriów wyszukiwania. Kryteria wyszukiwania mogą być spersonalizowane. Wyszukane / zaznaczone elementy są podświetlane na wszystkich widokach i w tabelach, tak aby łatwo było odnaleźć ten sam element w różnych miejscach programu
 • Edycję struktury budynku – import i niezbędne modyfikacje lub edycję graficznej struktury budynku, stanowiącej bazę do obliczeń i projektowania z użyciem innych modułów programu. Struktura budynku może być przygotowana w różnym zakresie – adekwatnie do potrzeb danego projektu – od prostej edycji układu pomieszczeń po pełną strukturę budynku obejmującą ściany, stropy, okna itd., pozwalającą na kompletne obliczenia cieplne budynku. Edycja struktury jest ułatwiona dzięki wielu zautomatyzowanym funkcjom (automatyczne tworzenie stropów i dachów, tworzenie ścian na podstawie obrysów pomieszczeń, możliwość deklarowania ścian wielokondygnacyjnych i wiele innych). Podstawą edycji struktury może być import podkładów w jednym z wielu dostępnych formatów (np. .dwg, .jpg, .PDF i inne)
 • Personalizację środowiska pracy: istnieje możliwość zapisania w programie wielu układów okien Edytora, dedykowanych dla aktywności różnych modułów obliczeniowych lub różnych rodzajów projektów i przełączania między nimi podczas pracy z programem. InstalSystem 5 wprowadza też możliwość pracy z oknami Edytora na dwóch monitorach, co jest bardzo wygodnym i zalecanym rozwiązaniem
straty ciepla
straty ciepła

Moduł ’Straty ciepła (Obciążenie cieplne)’ służy do obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń i całego budynku. Wynik tych obliczeń może być punktem wyjścia dla projektu instalacji grzewczej. Obliczenia mogą być wykonane zgodnie z jedną z kilku dostępnych w pakiecie norm. Aktualne informacje w tym zakresie dostępne są w:

Wprowadzanie danych dla obliczeń obciążenia cieplnego odbywa się w oparciu o graficzny model budynku, którego edycję umożliwia ’Moduł bazowy’. Rewolucyjne automaty w zakresie uzupełniania danych do obliczeń obciążenia cieplnego powodują, że uzyskanie kompletnych i szczegółowych obliczeń cieplnych budynku stało się znacznie szybsze i łatwiejsze.

Najważniejsze funkcje i możliwości modułu:

 • Obliczenia na podstawie elementów graficznych, których wymiary są automatycznie pobierane z rysunków / modelu
 • Pełny model budynku 3D z zaawansowanymi możliwościami zaznaczenia elementów i konfiguracji widoku
 • Możliwość wyboru normy obliczeń, do której dostosowane są schematy wydruku
 • Automatyczne wymiarowanie przegród zgodnie z zasadami opartymi o wybraną normę obliczeń
 • Łatwe deklarowanie najważniejszych danych budynku w jednym miejscu w programie. Informacje wprowadzone w danych ogólnych są propagowane do jednostek budynku i pomieszczeń
 • Przyjazna nawigacja po projekcie – zaawansowane narzędzia wspierające przeglądanie projektu oraz wyszukiwanie elementów w oparciu o szczegółowo zadane kryteria
 • Automatyczne przypisywanie definicji konstrukcji przegród do elementów w budynku, w tym możliwość zadeklarowania wielu typów domyślnych i kryteriów ich przypisania przegrodom tego samego typu, np. ścianom zewnętrznym
 • Automatycznie generowany graf przepływów strumieni wentylacyjnych w jednostce budynku pozwalający na szybkie zweryfikowanie bilansu powietrza wentylacyjnego.
 • Możliwość kontroli wykroplenia wewnątrz przegród
certyfikaty energetyczne
certyfikaty energetyczne

Moduł pozwala na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej oraz projektowanej charakterystyki energetycznej budynków, również wyposażonych w instalację chłodzenia. Świadectwo można wydrukować lub eksportować do pliku XML celem zaimportowania go w centralnym rejestrze charakterystyk energetycznych. Ponadto możliwe jest wydrukowanie projektowanej charakterystyki energetycznej.

Po zaimportowaniu pliku XML na stronę centralnego rejestru charakterystyk energetycznych nie wszystkie dostępne na stronie pola są automatycznie wypełniane – opis przyczyn i lista tych pól w artykule HS.

Stosowane normy/rozporządzenia.

dobor grzejnikow
dobór grzejników

Moduł umożliwia:

 • Edycję w projekcie (wstawianie, edycję danych)
 • Dobór
 • Obliczenia hydrauliczne
 • Zestawienie konwekcyjnych grzejników centralnego ogrzewania – z katalogów (neutralnych lub firmowych) lub spoza katalogów, a także armatury zintegrowanej z nimi (’elementy podrzędne’)

Obliczenia całości instalacji wykonywane są zgodnie z ’Systemy grzewcze’ (tylko instalacje dwururowe).

Moduł wykorzystuje dane o instalacji i (nie obligatoryjnie) strukturę budynku, wprowadzone graficznie w specjalizowanym edytorze, oraz w modułach współpracujących.

’Moduł bazowy’ jest podstawą każdej konfiguracji pakietu InstalSystem 5 i obejmuje wszystkie elementy, funkcje i narzędzia, które tworzą środowisko pracy wspólne dla wszystkich modułów projektowych i obliczeniowych. ’Moduł bazowy’ jest widoczny dla Użytkownika w postaci dwóch niezależnych programów / okien:

Zarządca InstalSystem, który dostarcza następujące funkcje i możliwości:

 • Zarządzenie aktywacją i aktualizacją programu, w tym możliwość pobierania wybranych starszych wersji pakietu w celu przetwarzania już zakończonych projektów na wersji, na której zostały opracowane
 • Kontrola nad posiadaną konfiguracją pakietu (informacja jakie moduły obliczeniowe są dostępne w posiadanym pakiecie, możliwości rozbudowy)
 • Zarządzanie projektami (możliwość założenia nowego pliku projektu, otwarcia projektu wcześniej opracowywanego na wybranej wersji pakietu, inne operacje na projektach)
 • Dostęp do systemu pomocy
 • Możliwość zgłoszenia problemu napotkanego w czasie pracy z pakietem do Supportu InstalSoft (Zarządca udostępnia specjalny formularz, którego wypełnienie znacznie ułatwia przetwarzanie zgłoszenia)

Edytor InstalSystem, który stanowi główne okno robocze do pracy z projektem i umożliwia:

 • Pracę z wieloma projektami jednocześnie (każdy projekt otwiera się w osobnym oknie edytora). Podczas otwierania nowego projektu można korzystać z gotowych szablonów, które mogą zawierać wiele pre-definiowanych ustawień adekwatnych do realizowanego typu projektu
 • Kontrolę nad zakresem projektu. Zależnie od zakresu ustawionego dla projektu, niektóre funkcje, ikony i elementy Edytora będą ukryte w celu polepszenia ergonomii pracy
 • Edycję danych ogólnych i danych domyślnych, a także konfigurację wyglądu ekranu roboczego i wyglądu elementów w bardzo szerokim zakresie
 • Edycję projektu na rzutach 2D. Automatyczne generowanie modelu 3D, który umożliwia podgląd projektu oraz wybrane operacje edycyjne
 • Generowanie rozwinięcia płaskiego dla zaprojektowanej instalacji, jego podgląd oraz modyfikacje
 • Wydruk rysunków i wydruk wyników tabelarycznych, w tym zdefiniowanie różnych widoków na potrzeby wydruku graficznego, indywidualnie dla każdego projektu. Możliwość skorzystania z wielu pre-definiowanych zakresów dla wydruków tabelarycznych
 • Wyszukiwanie elementów lub grup elementów w projekcie według różnorodnych kryteriów wyszukiwania. Kryteria wyszukiwania mogą być spersonalizowane. Wyszukane / zaznaczone elementy są podświetlane na wszystkich widokach i w tabelach, tak aby łatwo było odnaleźć ten sam element w różnych miejscach programu
 • Edycję struktury budynku – import i niezbędne modyfikacje lub edycję graficznej struktury budynku, stanowiącej bazę do obliczeń i projektowania z użyciem innych modułów programu. Struktura budynku może być przygotowana w różnym zakresie – adekwatnie do potrzeb danego projektu – od prostej edycji układu pomieszczeń po pełną strukturę budynku obejmującą ściany, stropy, okna itd., pozwalającą na kompletne obliczenia cieplne budynku. Edycja struktury jest ułatwiona dzięki wielu zautomatyzowanym funkcjom (automatyczne tworzenie stropów i dachów, tworzenie ścian na podstawie obrysów pomieszczeń, możliwość deklarowania ścian wielokondygnacyjnych i wiele innych). Podstawą edycji struktury może być import podkładów w jednym z wielu dostępnych formatów (np. .dwg, .jpg, .PDF i inne)
 • Personalizację środowiska pracy: istnieje możliwość zapisania w programie wielu układów okien Edytora, dedykowanych dla aktywności różnych modułów obliczeniowych lub różnych rodzajów projektów i przełączania między nimi podczas pracy z programem. InstalSystem 5 wprowadza też możliwość pracy z oknami Edytora na dwóch monitorach, co jest bardzo wygodnym i zalecanym rozwiązaniem

Moduł ’Straty ciepła (Obciążenie cieplne)’ służy do obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń i całego budynku. Wynik tych obliczeń może być punktem wyjścia dla projektu instalacji grzewczej. Obliczenia mogą być wykonane zgodnie z jedną z kilku dostępnych w pakiecie norm. Aktualne informacje w tym zakresie dostępne są w:

Wprowadzanie danych dla obliczeń obciążenia cieplnego odbywa się w oparciu o graficzny model budynku, którego edycję umożliwia ’Moduł bazowy’. Rewolucyjne automaty w zakresie uzupełniania danych do obliczeń obciążenia cieplnego powodują, że uzyskanie kompletnych i szczegółowych obliczeń cieplnych budynku stało się znacznie szybsze i łatwiejsze.

Najważniejsze funkcje i możliwości modułu:

 • Obliczenia na podstawie elementów graficznych, których wymiary są automatycznie pobierane z rysunków / modelu
 • Pełny model budynku 3D z zaawansowanymi możliwościami zaznaczenia elementów i konfiguracji widoku
 • Możliwość wyboru normy obliczeń, do której dostosowane są schematy wydruku
 • Automatyczne wymiarowanie przegród zgodnie z zasadami opartymi o wybraną normę obliczeń
 • Łatwe deklarowanie najważniejszych danych budynku w jednym miejscu w programie. Informacje wprowadzone w danych ogólnych są propagowane do jednostek budynku i pomieszczeń
 • Przyjazna nawigacja po projekcie – zaawansowane narzędzia wspierające przeglądanie projektu oraz wyszukiwanie elementów w oparciu o szczegółowo zadane kryteria
 • Automatyczne przypisywanie definicji konstrukcji przegród do elementów w budynku, w tym możliwość zadeklarowania wielu typów domyślnych i kryteriów ich przypisania przegrodom tego samego typu, np. ścianom zewnętrznym
 • Automatycznie generowany graf przepływów strumieni wentylacyjnych w jednostce budynku pozwalający na szybkie zweryfikowanie bilansu powietrza wentylacyjnego.
 • Możliwość kontroli wykroplenia wewnątrz przegród

Moduł pozwala na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej oraz projektowanej charakterystyki energetycznej budynków, również wyposażonych w instalację chłodzenia. Świadectwo można wydrukować lub eksportować do pliku XML celem zaimportowania go w centralnym rejestrze charakterystyk energetycznych. Ponadto możliwe jest wydrukowanie projektowanej charakterystyki energetycznej.

Po zaimportowaniu pliku XML na stronę centralnego rejestru charakterystyk energetycznych nie wszystkie dostępne na stronie pola są automatycznie wypełniane – opis przyczyn i lista tych pól w artykule HS.

Stosowane normy/rozporządzenia.

Moduł umożliwia:

 • Edycję w projekcie (wstawianie, edycję danych)
 • Dobór
 • Obliczenia hydrauliczne
 • Zestawienie konwekcyjnych grzejników centralnego ogrzewania – z katalogów (neutralnych lub firmowych) lub spoza katalogów, a także armatury zintegrowanej z nimi (’elementy podrzędne’)

Obliczenia całości instalacji wykonywane są zgodnie z ’Systemy grzewcze’ (tylko instalacje dwururowe).

Moduł wykorzystuje dane o instalacji i (nie obligatoryjnie) strukturę budynku, wprowadzone graficznie w specjalizowanym edytorze, oraz w modułach współpracujących.

systemy plaszczyznowe
systemy płaszczyznowe
systemy panelowe
systemy panelowe

Moduł dostarcza możliwość projektowania instalacji z prefabrykowanymi panelami (sufitowymi, ściennymi) i promiennikami w funkcji: grzanie i/lub chłodzenie. Obsługiwane są prefabrykowane panele z rurką umieszczoną w wypełnieniu (gipsowym, grafitowym lub innym), promienniki stalowe. Elementy mogą być montowane bezpośrednio na konstrukcji przegrody, na konstrukcji stelażowej (np. w sufitach podwieszanych) lub wolnowiszące (w przypadku promienników stalowych).

 • Najistotniejsze funkcje realizowane przez moduł:
  • Automatycznie wypełnienie wskazanego obszaru panelami sufitowymi (z uwzględnieniem typu panelu, opcjonalnie wielkości oraz dodatkowych wytycznych geometrycznych)
  • Możliwość ręcznej aranżacji paneli sufitowych i ściennych
  • Możliwość łączenia paneli szeregowo w zestawy
  • Wyznaczanie wydajności cieplnej (grzewczej lub/i chłodniczej) w oparciu o dane katalogowe i parametry pracy instalacji (tz, deltaT, ti) wg:
  • Obliczenia hydrauliczne, w tym wyznaczenie deltaT czynnika przepływającego przez panel lub zestaw paneli połączonych szeregowo, dla uzyskania wymaganej wydajności cieplnej oraz oporów hydraulicznych wg:
  • Diagnostyka przekroczenia max. prędkości przepływu czynnika przez panel
  • Diagnostyka przekroczenia dopuszczalnej straty ciśnienia (dpmax) w panelu
  • Diagnostyka wystąpienia przepływu laminarnego i związanego z nim spadkiem mocy
 • Dodatkowe funkcje dostępne dla promienników Zehnder:
  • Automatyczne rozplanowanie promienników zgodnie z „know how” firmy Zehnder, dla uzyskania równomiernego opromieniowania pomieszczenia ogrzewanego
  • Diagnostyka min. wymaganej ilości rzędów promienników (w przypadku narzucenia przez użytkownika) dla uzyskania równomiernego opromieniowania
ulozenie plyt systemu suchego
układanie płyt systemu suchego

Moduł ’Układanie płyt systemu suchego’ rozszerza funkcjonalność oferowaną przez moduł ’Systemy płaszczyznowe’ (w ogrzewaniach podłogowych) o użycie w projekcie płyt systemu suchego. Moduł oferuje następującą dodatkową funkcjonalność:

 • Precyzyjne zestawienie ilości płyt systemowych w oparciu o rysunek rzutu z wstawionymi płytami systemu suchego:
  • Warianty płyt: główny, tranzytowy itp. są zdefiniowane w 'Katalogi systemów ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego (podstawowe)’
  • Lamele są zintegrowane z płytami (nie są osobno wstawiane)
 • Automatyczne wypełnienie płytami wskazanego obszaru, z automatycznym docinaniem płyt do krawędzi pomieszczenia
 • Możliwość szybkiej ręcznej aranżacji płyt, wspomaganej przez tryby pracy programu AUTO i ORTO
 • Możliwość wykorzystana przyciętych fragmentów płyt, co korzystnie wpływa na optymalizację zestawienia materiałów
 • Wizualizację płyt w 3D i na wydrukach
 • Automatyczne generowanie rysunków pętli w odpowiednim układzie z możliwością ręcznych korekt wspomaganych siatką rysunkową (tryb SIAT)

Normy i zasady w oparciu o które wykonywane są obliczenia

systemy grzewcze
systemy grzewcze

Moduł dostarcza możliwość zaprojektowania dowolnej instalacji ogrzewania, w tym doboru sieci rurociagów, armatury i wykonania równoważenia  hydraulicznego. Odbiorniki ciepła (w tym fan-coile) symulowane są odbiornikami o narzuconym oporze. W parze z ’Dobór grzejników’ mogą być projektowane systemy z grzejnikami konwekcyjnymi. W parze z ’Systemy płaszczyznowe’ mogą być projektowane systemy płaszczyznowe: podłogi (również z ogranicznikiem temperatury powrotu), ściany, sufity. W parze z ’Systemy panelowe’ projektowane mogą być systemy panelowe. W projektach o źródle wspólnym dla systemów konwekcyjnych i radiacyjnych możliwe jest zastosowanie mieszaczy lub zestawów pompowo-mieszających  w celu uzyskania temperatur właściwych dla systemów radiacyjnych.

Moduł dostarcza możliwość projektowania instalacji z prefabrykowanymi panelami (sufitowymi, ściennymi) i promiennikami w funkcji: grzanie i/lub chłodzenie. Obsługiwane są prefabrykowane panele z rurką umieszczoną w wypełnieniu (gipsowym, grafitowym lub innym), promienniki stalowe. Elementy mogą być montowane bezpośrednio na konstrukcji przegrody, na konstrukcji stelażowej (np. w sufitach podwieszanych) lub wolnowiszące (w przypadku promienników stalowych).

 • Najistotniejsze funkcje realizowane przez moduł:
  • Automatycznie wypełnienie wskazanego obszaru panelami sufitowymi (z uwzględnieniem typu panelu, opcjonalnie wielkości oraz dodatkowych wytycznych geometrycznych)
  • Możliwość ręcznej aranżacji paneli sufitowych i ściennych
  • Możliwość łączenia paneli szeregowo w zestawy
  • Wyznaczanie wydajności cieplnej (grzewczej lub/i chłodniczej) w oparciu o dane katalogowe i parametry pracy instalacji (tz, deltaT, ti) wg:
  • Obliczenia hydrauliczne, w tym wyznaczenie deltaT czynnika przepływającego przez panel lub zestaw paneli połączonych szeregowo, dla uzyskania wymaganej wydajności cieplnej oraz oporów hydraulicznych wg:
  • Diagnostyka przekroczenia max. prędkości przepływu czynnika przez panel
  • Diagnostyka przekroczenia dopuszczalnej straty ciśnienia (dpmax) w panelu
  • Diagnostyka wystąpienia przepływu laminarnego i związanego z nim spadkiem mocy
 • Dodatkowe funkcje dostępne dla promienników Zehnder:
  • Automatyczne rozplanowanie promienników zgodnie z „know how” firmy Zehnder, dla uzyskania równomiernego opromieniowania pomieszczenia ogrzewanego
  • Diagnostyka min. wymaganej ilości rzędów promienników (w przypadku narzucenia przez użytkownika) dla uzyskania równomiernego opromieniowania

Moduł ’Układanie płyt systemu suchego’ rozszerza funkcjonalność oferowaną przez moduł ’Systemy płaszczyznowe’ (w ogrzewaniach podłogowych) o użycie w projekcie płyt systemu suchego. Moduł oferuje następującą dodatkową funkcjonalność:

 • Precyzyjne zestawienie ilości płyt systemowych w oparciu o rysunek rzutu z wstawionymi płytami systemu suchego:
  • Warianty płyt: główny, tranzytowy itp. są zdefiniowane w 'Katalogi systemów ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego (podstawowe)’
  • Lamele są zintegrowane z płytami (nie są osobno wstawiane)
 • Automatyczne wypełnienie płytami wskazanego obszaru, z automatycznym docinaniem płyt do krawędzi pomieszczenia
 • Możliwość szybkiej ręcznej aranżacji płyt, wspomaganej przez tryby pracy programu AUTO i ORTO
 • Możliwość wykorzystana przyciętych fragmentów płyt, co korzystnie wpływa na optymalizację zestawienia materiałów
 • Wizualizację płyt w 3D i na wydrukach
 • Automatyczne generowanie rysunków pętli w odpowiednim układzie z możliwością ręcznych korekt wspomaganych siatką rysunkową (tryb SIAT)

Normy i zasady w oparciu o które wykonywane są obliczenia

Moduł dostarcza możliwość zaprojektowania dowolnej instalacji ogrzewania, w tym doboru sieci rurociagów, armatury i wykonania równoważenia  hydraulicznego. Odbiorniki ciepła (w tym fan-coile) symulowane są odbiornikami o narzuconym oporze. W parze z ’Dobór grzejników’ mogą być projektowane systemy z grzejnikami konwekcyjnymi. W parze z ’Systemy płaszczyznowe’ mogą być projektowane systemy płaszczyznowe: podłogi (również z ogranicznikiem temperatury powrotu), ściany, sufity. W parze z ’Systemy panelowe’ projektowane mogą być systemy panelowe. W projektach o źródle wspólnym dla systemów konwekcyjnych i radiacyjnych możliwe jest zastosowanie mieszaczy lub zestawów pompowo-mieszających  w celu uzyskania temperatur właściwych dla systemów radiacyjnych.

systemy chlodnicze
systemy chłodnicze

Moduł dostarcza możliwość zaprojektowania instalacji chłodniczej (jest odpowiednikiem ’Systemy grzewcze’). W module obsługiwane są różnego typu odbiorniki konwekcyjne (fan-coile, pasywne belki chłodnicze) symulowane odbiornikiem o narzuconym oporze (OONO).  W parze z ’Systemy płaszczyznowe’ mogą być projektowane systemy płaszczyznowe: podłogi, ściany, sufity.  W parze z ’Systemy panelowe’ projektowane w trybie chłodzenia mogą być systemy panelowe. W obu w/w przypadkach można obliczenia chłodzenia wykonać niezależnie od trybu ogrzewania. W projektach o źródle wspólnym dla systemów konwekcyjnych i radiacyjnych możliwe jest zastosowanie mieszaczy lub zestawów pompowo-mieszających  w celu uzyskania temperatur właściwych dla systemów radiacyjnych.

hydrauliczne wezly regulacyjne
hydrauliczne węzły regulacyjne

Hidraulični čvorovi/šeme su unaprijed definirani elementi sustava (tzv. četvorke, blokovi s 2 ulaza i 2 izlaza, pumpa, izjednačavajući ventili itd.) koji ostvaruju zahtjeve proizvođača ovog sustava na sljedeći način:

 • Izjednačavanje i regulaciju instalacije
 • Izbor veličine i podešavanje ventila
 • Utvrđivanje parametara rada pumpe
 • Kontrola drugih smjernica (npr. potrebna ovlaštenja ventila ili preferirana podešavanja)

Hidraulični regulatorni čvorovi/šeme predstavljaju jedinstvenu konfiguracijsku značajku programa jer se pripremaju prema specifičnim zahtjevima klijenta, a njihova funkcionalnost nije moguća standardnim elementima i funkcijama dostupnim u programu. Primjena hidrauličnih regulatornih čvorova/šema u projektu je jednostavna i svodi se na umetanje gotovog bloka, s posebne dodatne kartice alatne trake, na odabrano mjesto instalacije. Konfiguracija hidrauličnih regulatornih čvorova/šema omogućuje njihovu široku primjenu u grijanim i rashladnim instalacijama (različiti tipovi prijemnika i ravninski sustavi), istovremeno eliminirajući potencijalne projektne pogreške koje su teško dijagnosticirati (npr. ograničavanjem dostupnosti ventila koji se ne mogu koristiti u određenim instalacijskim rješenjima).

U InstalSystemu 5 mogućnost korištenja hidrauličnih regulatornih čvorova/šema ovisi o dostupnosti u konfiguraciji odvojenog paketa modula nazvanog ’Hidraulični regulatorni čvorovi’ te potrebnih kataloga.

Pozivamo vas da pogledate dio webinara o konvektivnom i radijacijskom hlađenju u kojem su prikazani primjeri hidrauličnih regulatornih čvorova:

stacje mieszkaniowe
stacje mieszkaniowe

Moduł umożliwia użycie w infrastrukturze technicznej budynku stacji mieszkaniowych. Stacje mieszkaniowe reprezentowane są programie poprzez kompaktowy element instalacyjny z jednoznacznie określonymi punktami podłączenia instalacji i możliwością szczegółowej konfiguracji podzespołów i akcesoriów stacji.

 • Zastosowanie stacji mieszkaniowych w projektach:
  • Przygotowanie (podgrzew) c.w.u. poprzez wbudowany wymiennik płytowy
  • Zaopatrzenie mieszkaniowej instalacji grzewczej (konwekcyjnej i radiacyjnej) w czynnik grzewczy
 • Wybrane istotniejsze funkcje realizowane przez moduł:
  • Wymiarowanie instalacji zasilającej stacje:
  • Diagnostyka wystarczającej mocy wymiennika c.w.u. dla uzyskania wymaganego wypływu i podgrzewu c.w.u. przy określonej temp. zasilania stacji czynnikiem grzewczym (wielkość wymiennika jest wybierana ręcznie przez użytkownika)
  • Obliczanie wymaganej mocy źródła zasilającego instalację ze stacjami mieszkaniowymi
 • Dodatkowe funkcje dostępne dla stacji Kamo:
  • Obliczanie i prezentacja wymaganej poj. zbiornika buforowego w instalacji zasilającej stacje wg autorskiej metody firmy KAMO
instalacje wodociagowe
instalacje wodociągowe

Moduł dostarcza możliwość zaprojektowania instalacji wodociągowych (woda ciepła, zimna, sieć cyrkulacyjna ciepłej wody). Obejmuje edycję graficzną, dobór rurociągów i armatury, prezentację rysunkową 2D i 3D, obliczenia hydrauliczne, zestawienie materiałów. Uwzględnia przybory sanitarne powiązane z punktami czerpalnymi wody, co w rezultacie daje kompletny model instalacji wraz z wyposażeniem sanitarnym pomieszczeń.

W trakcie tworzenia projektu powstaje jego model 3D, którego podglądu można na bieżąco używać do kontroli zgodności ze stanem oczekiwanym. Wizualizacja modelu może uwzględniać instalacje zaprojektowane (lub projektowane) w innych modułach pakietu InstalSystem 5.

Instalacje mieszkaniowe wody ciepłej i zimnej  mogą tworzyć pierścienie (wymagane rozszerzenie konfiguracji o ’Rozszerzenia obliczeń instalacji wodociągowych’). Możliwe jest zastosowanie w charakterze podgrzewaczy wody elementów „Stacja mieszkaniowa” (wymagane rozszerzenie konfiguracji o ’Stacje mieszkaniowe’).

Moduł dostarcza możliwość zaprojektowania instalacji chłodniczej (jest odpowiednikiem ’Systemy grzewcze’). W module obsługiwane są różnego typu odbiorniki konwekcyjne (fan-coile, pasywne belki chłodnicze) symulowane odbiornikiem o narzuconym oporze (OONO).  W parze z ’Systemy płaszczyznowe’ mogą być projektowane systemy płaszczyznowe: podłogi, ściany, sufity.  W parze z ’Systemy panelowe’ projektowane w trybie chłodzenia mogą być systemy panelowe. W obu w/w przypadkach można obliczenia chłodzenia wykonać niezależnie od trybu ogrzewania. W projektach o źródle wspólnym dla systemów konwekcyjnych i radiacyjnych możliwe jest zastosowanie mieszaczy lub zestawów pompowo-mieszających  w celu uzyskania temperatur właściwych dla systemów radiacyjnych.

Hidraulični čvorovi/šeme su unaprijed definirani elementi sustava (tzv. četvorke, blokovi s 2 ulaza i 2 izlaza, pumpa, izjednačavajući ventili itd.) koji ostvaruju zahtjeve proizvođača ovog sustava na sljedeći način:

 • Izjednačavanje i regulaciju instalacije
 • Izbor veličine i podešavanje ventila
 • Utvrđivanje parametara rada pumpe
 • Kontrola drugih smjernica (npr. potrebna ovlaštenja ventila ili preferirana podešavanja)

Hidraulični regulatorni čvorovi/šeme predstavljaju jedinstvenu konfiguracijsku značajku programa jer se pripremaju prema specifičnim zahtjevima klijenta, a njihova funkcionalnost nije moguća standardnim elementima i funkcijama dostupnim u programu. Primjena hidrauličnih regulatornih čvorova/šema u projektu je jednostavna i svodi se na umetanje gotovog bloka, s posebne dodatne kartice alatne trake, na odabrano mjesto instalacije. Konfiguracija hidrauličnih regulatornih čvorova/šema omogućuje njihovu široku primjenu u grijanim i rashladnim instalacijama (različiti tipovi prijemnika i ravninski sustavi), istovremeno eliminirajući potencijalne projektne pogreške koje su teško dijagnosticirati (npr. ograničavanjem dostupnosti ventila koji se ne mogu koristiti u određenim instalacijskim rješenjima).

U InstalSystemu 5 mogućnost korištenja hidrauličnih regulatornih čvorova/šema ovisi o dostupnosti u konfiguraciji odvojenog paketa modula nazvanog ’Hidraulični regulatorni čvorovi’ te potrebnih kataloga.

Pozivamo vas da pogledate dio webinara o konvektivnom i radijacijskom hlađenju u kojem su prikazani primjeri hidrauličnih regulatornih čvorova:

Moduł umożliwia użycie w infrastrukturze technicznej budynku stacji mieszkaniowych. Stacje mieszkaniowe reprezentowane są programie poprzez kompaktowy element instalacyjny z jednoznacznie określonymi punktami podłączenia instalacji i możliwością szczegółowej konfiguracji podzespołów i akcesoriów stacji.

 • Zastosowanie stacji mieszkaniowych w projektach:
  • Przygotowanie (podgrzew) c.w.u. poprzez wbudowany wymiennik płytowy
  • Zaopatrzenie mieszkaniowej instalacji grzewczej (konwekcyjnej i radiacyjnej) w czynnik grzewczy
 • Wybrane istotniejsze funkcje realizowane przez moduł:
  • Wymiarowanie instalacji zasilającej stacje:
  • Diagnostyka wystarczającej mocy wymiennika c.w.u. dla uzyskania wymaganego wypływu i podgrzewu c.w.u. przy określonej temp. zasilania stacji czynnikiem grzewczym (wielkość wymiennika jest wybierana ręcznie przez użytkownika)
  • Obliczanie wymaganej mocy źródła zasilającego instalację ze stacjami mieszkaniowymi
 • Dodatkowe funkcje dostępne dla stacji Kamo:
  • Obliczanie i prezentacja wymaganej poj. zbiornika buforowego w instalacji zasilającej stacje wg autorskiej metody firmy KAMO

Moduł dostarcza możliwość zaprojektowania instalacji wodociągowych (woda ciepła, zimna, sieć cyrkulacyjna ciepłej wody). Obejmuje edycję graficzną, dobór rurociągów i armatury, prezentację rysunkową 2D i 3D, obliczenia hydrauliczne, zestawienie materiałów. Uwzględnia przybory sanitarne powiązane z punktami czerpalnymi wody, co w rezultacie daje kompletny model instalacji wraz z wyposażeniem sanitarnym pomieszczeń.

W trakcie tworzenia projektu powstaje jego model 3D, którego podglądu można na bieżąco używać do kontroli zgodności ze stanem oczekiwanym. Wizualizacja modelu może uwzględniać instalacje zaprojektowane (lub projektowane) w innych modułach pakietu InstalSystem 5.

Instalacje mieszkaniowe wody ciepłej i zimnej  mogą tworzyć pierścienie (wymagane rozszerzenie konfiguracji o ’Rozszerzenia obliczeń instalacji wodociągowych’). Możliwe jest zastosowanie w charakterze podgrzewaczy wody elementów „Stacja mieszkaniowa” (wymagane rozszerzenie konfiguracji o ’Stacje mieszkaniowe’).

rozszerzenia obliczen instalacji wodociagowych
rozszerzenia obliczeń instalacji wodociągowych

Rozszerzenie produktu ’Instalacje wodociągowe’. Dostarcza dodatkowe, zaawansowane funkcje w projektowaniu wodociągów, wykraczające poza podstawowe potrzeby niektórych rynków. Aktualnie są to:

 • Obliczanie instalacji z zaworami mieszającymi obniżającymi temperaturę c.w.u., stosowanymi do zasilania punktów poboru c.w. o obniżonej, kontrolowanej temperaturze (natryski zbiorowe) lub baterii czerpalnych (np. w szpitalach)
 • Obliczanie czasu dopływu ciepłej wody użytkowej do wskazanych w projekcie punktów czerpalnych (wymaga przyjęcia metody projektowania wg DIN 1988-300)
 • Obliczenia pierścieni obejmujących pojedyncze pierścienie typowo dla instalacji mieszkaniowych

instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

instalacje kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

Moduł dostarcza możliwość zaprojektowania grawitacyjnych instalacji kanalizacji deszczowej, odwadniającej dachy i otoczenie budynków. Obejmuje edycję graficzną, dobór rurociągów (średnice rur, kształtki), prezentację rysunkową 2D i 3D, zestawienie materiałów. W trakcie tworzenia projektu powstaje jego model 3D, którego podglądu można na bieżąco używać do kontroli zgodności ze stanem oczekiwanym. Wizualizacja modelu może uwzględniać instalacje zaprojektowane (lub projektowane) w innych modułach pakietu InstalSystem 5.

(Publikacja kompletnej wersji planowana jest na wydanie 27.0)

import gbXML prototyp
gbXML import danych budynku - prototyp

W InstalSystem 5 dostępny jest, zaimplementowany prototypowo, import danych z formatu gbXML (Green Building XML), wpisującego się w technologię BIM. Import obejmuje elementy struktury budynku: kondygnacje, pomieszczenia, ściany wraz z oknami, drzwiami i innymi otworami.

Rozszerzenie produktu ’Instalacje wodociągowe’. Dostarcza dodatkowe, zaawansowane funkcje w projektowaniu wodociągów, wykraczające poza podstawowe potrzeby niektórych rynków. Aktualnie są to:

 • Obliczanie instalacji z zaworami mieszającymi obniżającymi temperaturę c.w.u., stosowanymi do zasilania punktów poboru c.w. o obniżonej, kontrolowanej temperaturze (natryski zbiorowe) lub baterii czerpalnych (np. w szpitalach)
 • Obliczanie czasu dopływu ciepłej wody użytkowej do wskazanych w projekcie punktów czerpalnych (wymaga przyjęcia metody projektowania wg DIN 1988-300)
 • Obliczenia pierścieni obejmujących pojedyncze pierścienie typowo dla instalacji mieszkaniowych

Moduł dostarcza możliwość zaprojektowania grawitacyjnych instalacji kanalizacji deszczowej, odwadniającej dachy i otoczenie budynków. Obejmuje edycję graficzną, dobór rurociągów (średnice rur, kształtki), prezentację rysunkową 2D i 3D, zestawienie materiałów. W trakcie tworzenia projektu powstaje jego model 3D, którego podglądu można na bieżąco używać do kontroli zgodności ze stanem oczekiwanym. Wizualizacja modelu może uwzględniać instalacje zaprojektowane (lub projektowane) w innych modułach pakietu InstalSystem 5.

(Publikacja kompletnej wersji planowana jest na wydanie 27.0)

W InstalSystem 5 dostępny jest, zaimplementowany prototypowo, import danych z formatu gbXML (Green Building XML), wpisującego się w technologię BIM. Import obejmuje elementy struktury budynku: kondygnacje, pomieszczenia, ściany wraz z oknami, drzwiami i innymi otworami.

IFC import bazowy
IFC import bazowy

Moduł ’IFC (BIM) import bazowy’ pozwala na import różnych obiektów klasy IFC4 i IFC2x3 (z zakresu konstrukcji, instalacji i innych), bez ich interpretacji. Możliwe jest wczytanie wielu modeli jednocześnie. Obiekty są widoczne zarówno dla zakresu Edytor 2D jak i Widok 3D. Zarządzanie zaimportowanym modelem umożliwia dedykowana Przeglądarka projektu oraz informacje widoczne w Tabeli danych. Obiekty z modelu mogą być zaznaczane lub ukrywane. Są też widoczne dla funkcji SNAP przy edycji pozostałych zakresów w Edytor 2D. Modele (jako całość) mogą być usuwane lub reimportowane.

Modele wczytane z użyciem tego modułu mogą być interpretowane pod względem konstrukcji budynku wraz z ’IFC (BIM) interpretacja danych budynku’. Sama geometria modelu może służyć jako tło dla instalacji projektowanych w InstalSystem 5, bez konieczności interpretacji. Praca z wykorzystaniem modelu pozwala również na wykrycie kolizji obiektów obecnych w IFC z projektowanymi w InstalSystem 5 obiektami instalacji. Modele IFC podlegają eksportowi do formatów DXF/DWG oraz PDF.

IFC interpretacja danych budynku
IFC interpretacja danych budynku

Moduł ’IFC (BIM) interpretacja danych budynku’ umożliwia wysoce zautomatyzowaną interpretację obiektów z zakresu struktury budynku, zaimportowanych w ramach modelu IFC. Interpretacja obejmuje takie elementy jak: kondygnacje (interpretacja automatyczna lub półautomatyczna), ściany (w tym ściany kurtynowe) wraz z oknami, drzwiami i innymi otworami, dachy, stropy wraz z otworami (interpretacja automatyczna). Nowością jest automatyczna interpretacja pomieszczeń z obiektów ifcSpace.

Wynikiem interpretacji są odpowiednie obiekty natywne pakietu InstalSystem 5, tworzące konstrukcję budynku gotową do dalszej edycji oraz obliczeń. Obiekty wynikowe są niezależne od wczytanego modelu IFC. Oznacza to, że uzyskana w tak wysoko zautomatyzowany sposób konstrukcja budynku może być wykorzystana do dalszej pracy projektowej w InstalSystem 5 – wykonania obliczeń cieplnych (obciążenia cieplnego, projektowanej charakterystyki energetycznej) oraz jako podstawa do projektowania instalacji grzewczych, chłodniczych i sanitarnych w budynku.

eksport konstrukcji budynku dostepny wkrotce
IFC eksport konstrukcji budynku

Moduł ”IFC (BIM) eksport elementów struktury budynku’ pozwala na eksport różnych obiektów klasy IFC4 z zakresu struktury budynku (przegrody poziome/pionowe, podprzegrody i pomieszczenia wraz z ich parametrami technicznymi i obliczeniowymi).

Program eksportuje projekty konstrukcji zaprojektowane w InstalSystem 5 do formatu IFC wpisując się tym samym w ścieżkę BIM.

Eksport struktury budynku jest wykonywany w oparciu o model 3D budynku i wpisuje się w metodę eksportu typu IFC Reference View zdefiniowaną przez buildingSMART. Eksport budynku zawiera podstawowe informacje o nazwie obiektów i ich właściwościach oraz dokładną reprezentację geometryczną obiektów.

eksport instalacji grzewczej i chlodzacej IFC
IFC eksport instalacji grzewczej i chłodzącej

Moduł ’IFC (BIM) eksport instalacji grzewczej/chłodzącej’ pozwala na eksport różnych obiektów klasy IFC4 z zakresu instalacji grzewczej/chłodzącej.

Program eksportuje projekty instalacji zaprojektowane w InstalSystem 5 do formatu IFC wpisując się tym samym w ścieżkę BIM.

Eksport instalacji jest wykonywany w oparciu o model 3D instalacji i wpisuje się w metodę eksportu typu IFC Reference View zdefiniowaną przez buildingSMART. Eksport instalacji zawiera podstawowe informacje o nazwie obiektów i ich właściwościach oraz dokładną reprezentację geometryczną obiektów.

Aktualnie rozszerzonej parametryzacji podlegają takie elementy jak Działka, Przyłącze, Pętla, Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy i elementy z kategorii Zawór. Wszystkie elementy posiadające kod katalogowy są eksportowane wraz z tym kodem.

Moduł ’IFC (BIM) import bazowy’ pozwala na import różnych obiektów klasy IFC4 i IFC2x3 (z zakresu konstrukcji, instalacji i innych), bez ich interpretacji. Możliwe jest wczytanie wielu modeli jednocześnie. Obiekty są widoczne zarówno dla zakresu Edytor 2D jak i Widok 3D. Zarządzanie zaimportowanym modelem umożliwia dedykowana Przeglądarka projektu oraz informacje widoczne w Tabeli danych. Obiekty z modelu mogą być zaznaczane lub ukrywane. Są też widoczne dla funkcji SNAP przy edycji pozostałych zakresów w Edytor 2D. Modele (jako całość) mogą być usuwane lub reimportowane.

Modele wczytane z użyciem tego modułu mogą być interpretowane pod względem konstrukcji budynku wraz z ’IFC (BIM) interpretacja danych budynku’. Sama geometria modelu może służyć jako tło dla instalacji projektowanych w InstalSystem 5, bez konieczności interpretacji. Praca z wykorzystaniem modelu pozwala również na wykrycie kolizji obiektów obecnych w IFC z projektowanymi w InstalSystem 5 obiektami instalacji. Modele IFC podlegają eksportowi do formatów DXF/DWG oraz PDF.

Moduł ’IFC (BIM) interpretacja danych budynku’ umożliwia wysoce zautomatyzowaną interpretację obiektów z zakresu struktury budynku, zaimportowanych w ramach modelu IFC. Interpretacja obejmuje takie elementy jak: kondygnacje (interpretacja automatyczna lub półautomatyczna), ściany (w tym ściany kurtynowe) wraz z oknami, drzwiami i innymi otworami, dachy, stropy wraz z otworami (interpretacja automatyczna). Nowością jest automatyczna interpretacja pomieszczeń z obiektów ifcSpace.

Wynikiem interpretacji są odpowiednie obiekty natywne pakietu InstalSystem 5, tworzące konstrukcję budynku gotową do dalszej edycji oraz obliczeń. Obiekty wynikowe są niezależne od wczytanego modelu IFC. Oznacza to, że uzyskana w tak wysoko zautomatyzowany sposób konstrukcja budynku może być wykorzystana do dalszej pracy projektowej w InstalSystem 5 – wykonania obliczeń cieplnych (obciążenia cieplnego, projektowanej charakterystyki energetycznej) oraz jako podstawa do projektowania instalacji grzewczych, chłodniczych i sanitarnych w budynku.

Moduł ”IFC (BIM) eksport elementów struktury budynku’ pozwala na eksport różnych obiektów klasy IFC4 z zakresu struktury budynku (przegrody poziome/pionowe, podprzegrody i pomieszczenia wraz z ich parametrami technicznymi i obliczeniowymi).

Program eksportuje projekty konstrukcji zaprojektowane w InstalSystem 5 do formatu IFC wpisując się tym samym w ścieżkę BIM.

Eksport struktury budynku jest wykonywany w oparciu o model 3D budynku i wpisuje się w metodę eksportu typu IFC Reference View zdefiniowaną przez buildingSMART. Eksport budynku zawiera podstawowe informacje o nazwie obiektów i ich właściwościach oraz dokładną reprezentację geometryczną obiektów.

Moduł ’IFC (BIM) eksport instalacji grzewczej/chłodzącej’ pozwala na eksport różnych obiektów klasy IFC4 z zakresu instalacji grzewczej/chłodzącej.

Program eksportuje projekty instalacji zaprojektowane w InstalSystem 5 do formatu IFC wpisując się tym samym w ścieżkę BIM.

Eksport instalacji jest wykonywany w oparciu o model 3D instalacji i wpisuje się w metodę eksportu typu IFC Reference View zdefiniowaną przez buildingSMART. Eksport instalacji zawiera podstawowe informacje o nazwie obiektów i ich właściwościach oraz dokładną reprezentację geometryczną obiektów.

Aktualnie rozszerzonej parametryzacji podlegają takie elementy jak Działka, Przyłącze, Pętla, Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy i elementy z kategorii Zawór. Wszystkie elementy posiadające kod katalogowy są eksportowane wraz z tym kodem.

eksport instalacji wodociagowej IFC
IFC eksport instalacji wodociągowej

Moduł ’IFC (BIM) eksport instalacji wodociągowej’ pozwala na eksport różnych obiektów klasy IFC4 z zakresu instalacji wodociągowej.

Program eksportuje projekty instalacji zaprojektowane w InstalSystem 5 do formatu IFC wpisując się tym samym w ścieżkę BIM.

Eksport instalacji jest wykonywany w oparciu o model 3D instalacji i wpisuje się w metodę eksportu typu IFC Reference View zdefiniowaną przez buildingSMART. Eksport instalacji zawiera podstawowe informacje o nazwie obiektów i ich właściwościach oraz dokładną reprezentację geometryczną obiektów.

Aktualnie rozszerzonej parametryzacji podlegają takie elementy jak Działka i elementy z kategorii Zawór. Wszystkie elementy posiadające kod katalogowy są eksportowane wraz z tym kodem.

IFC eksport instalacji kanalizacyjnej

Moduł ’IFC (BIM) eksport instalacji kanalizacyjnej’ pozwala na eksport różnych obiektów klasy IFC4 z zakresu instalacji kanalizacyjnej.

Program eksportuje projekty instalacji zaprojektowane w InstalSystem 5 do formatu IFC wpisując się tym samym w ścieżkę BIM.

Eksport instalacji jest wykonywany w oparciu o model 3D instalacji i wpisuje się w metodę eksportu typu IFC Reference View zdefiniowaną przez buildingSMART. Eksport instalacji zawiera podstawowe informacje o nazwie obiektów i ich właściwościach oraz dokładną reprezentację geometryczną obiektów.

Aktualnie rozszerzonej parametryzacji podlegają takie elementy jak Działka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (planowany dalszy rozwój) i Działka wentylacji kanalizacji (planowany dalszy rozwój). Wszystkie elementy posiadające kod katalogowy są eksportowane wraz z tym kodem. Eksport instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej jest wykonywany wraz z elementem Węzeł.

przetwarzanie zestawienia materialow
przetwarzanie zestawienia materiałów

Moduł pozwala na eksport zestawienia materiałów, generowanego automatycznie przez moduły obliczeniowe InstalSystem 5, do kilku dostępnych formatów wynikowych:

 • formatu pliku ISB, czyli pliku projektu InstalSystem 4, co umożliwia jego wczytanie w Instal-mat 4 w celu dalszego przetworzenia
 • do formatów GAEB 81 i UGS, które są obsługiwane przez niektóre programy kosztorysowe
 • do formatu CSV

Istnieje możliwość rozbudowy modułu o kolejne formaty eksportu lub integracji modułu z systemem obsługi zamówień Partnera. W razie zainteresowania taką opcją prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

interfejs VDI dla grzejnikow
interfejs VDI dla grzejników

Interfejs importu danych technicznych produktów zawartych w plikach niemieckiego otwartego standardu VDI (VDI 3805-6). Same pliki nie są wytwarzane ani dystrybuowane przez InstalSoft  – są dostępne na stronach www niemieckich wytwórców oprogramowania, producentów grzejników i innych.

Dane zawarte w plikach są przetwarzane w ograniczonym zakresie (nie wszystkie informacje są wykorzystane przez program).

Moduł ’IFC (BIM) eksport instalacji wodociągowej’ pozwala na eksport różnych obiektów klasy IFC4 z zakresu instalacji wodociągowej.

Program eksportuje projekty instalacji zaprojektowane w InstalSystem 5 do formatu IFC wpisując się tym samym w ścieżkę BIM.

Eksport instalacji jest wykonywany w oparciu o model 3D instalacji i wpisuje się w metodę eksportu typu IFC Reference View zdefiniowaną przez buildingSMART. Eksport instalacji zawiera podstawowe informacje o nazwie obiektów i ich właściwościach oraz dokładną reprezentację geometryczną obiektów.

Aktualnie rozszerzonej parametryzacji podlegają takie elementy jak Działka i elementy z kategorii Zawór. Wszystkie elementy posiadające kod katalogowy są eksportowane wraz z tym kodem.

Moduł ’IFC (BIM) eksport instalacji kanalizacyjnej’ pozwala na eksport różnych obiektów klasy IFC4 z zakresu instalacji kanalizacyjnej.

Program eksportuje projekty instalacji zaprojektowane w InstalSystem 5 do formatu IFC wpisując się tym samym w ścieżkę BIM.

Eksport instalacji jest wykonywany w oparciu o model 3D instalacji i wpisuje się w metodę eksportu typu IFC Reference View zdefiniowaną przez buildingSMART. Eksport instalacji zawiera podstawowe informacje o nazwie obiektów i ich właściwościach oraz dokładną reprezentację geometryczną obiektów.

Aktualnie rozszerzonej parametryzacji podlegają takie elementy jak Działka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (planowany dalszy rozwój) i Działka wentylacji kanalizacji (planowany dalszy rozwój). Wszystkie elementy posiadające kod katalogowy są eksportowane wraz z tym kodem. Eksport instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej jest wykonywany wraz z elementem Węzeł.

Moduł pozwala na eksport zestawienia materiałów, generowanego automatycznie przez moduły obliczeniowe InstalSystem 5, do kilku dostępnych formatów wynikowych:

 • formatu pliku ISB, czyli pliku projektu InstalSystem 4, co umożliwia jego wczytanie w Instal-mat 4 w celu dalszego przetworzenia
 • do formatów GAEB 81 i UGS, które są obsługiwane przez niektóre programy kosztorysowe
 • do formatu CSV

Istnieje możliwość rozbudowy modułu o kolejne formaty eksportu lub integracji modułu z systemem obsługi zamówień Partnera. W razie zainteresowania taką opcją prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

Interfejs importu danych technicznych produktów zawartych w plikach niemieckiego otwartego standardu VDI (VDI 3805-6). Same pliki nie są wytwarzane ani dystrybuowane przez InstalSoft  – są dostępne na stronach www niemieckich wytwórców oprogramowania, producentów grzejników i innych.

Dane zawarte w plikach są przetwarzane w ograniczonym zakresie (nie wszystkie informacje są wykorzystane przez program).

interfejs VDI dla zaworow
interfejs VDI dla zaworów

Interfejs importu danych technicznych produktów zawartych w plikach niemieckiego otwartego standardu VDI (istnieje kilka wersji specyfikacji tego standardu). Pliki te nie są wytwarzane ani dystrybuowane przez InstalSoft  – są dostępne na stronach www niemieckich wytwórców oprogramowania, producentów zaworów i innych.

Dane zawarte w plikach są przetwarzane w ograniczonym zakresie (nie wszystkie informacje są wykorzystane przez program). W szczególności nie wszystkie typy zaworów są obsługiwane – nieobsługiwane typy nie są „widziane” przez programy InstalSoft. Aktualnie obsługiwane są tylko zawory dla instalacji grzewczych (VDI 3805 Blatt 2).

Interfejs importu danych technicznych produktów zawartych w plikach niemieckiego otwartego standardu VDI (istnieje kilka wersji specyfikacji tego standardu). Pliki te nie są wytwarzane ani dystrybuowane przez InstalSoft  – są dostępne na stronach www niemieckich wytwórców oprogramowania, producentów zaworów i innych.

Dane zawarte w plikach są przetwarzane w ograniczonym zakresie (nie wszystkie informacje są wykorzystane przez program). W szczególności nie wszystkie typy zaworów są obsługiwane – nieobsługiwane typy nie są „widziane” przez programy InstalSoft. Aktualnie obsługiwane są tylko zawory dla instalacji grzewczych (VDI 3805 Blatt 2).

Dostępne wersje rynkowe


Angielska Międzynarodowa
Angielska Międzynarodowa
Angielska
Angielska
Austriacka
Austriacka
Bułgarska
Bułgarska
Chińska
Chińska
Chorwacka
Chorwacka
Czeska
Czeska
Duńska
Duńska
Francuska
Francuska
Grecka
Grecka
Hiszpańska
Hiszpańska
Holenderska
Holenderska
Irańska
Irańska
Litewska
Litewska
Niemiecka
Niemiecka
Norweska
Norweska
Polska
Polska
Portugalska
Portugalska
Rosyjska
Rosyjska
Rumuńska
Rumuńska
Serbska
Serbska
Słoweńska
Słoweńska
Szwedzka
Szwedzka
Ukraińska
Ukraińska
Węgierska
Węgierska
Włoska
Włoska
InstalSystem 5

Pobierz demo

InstalSystem 5

Kup pełną wersję

Zapoznaj się z dostępnymi konfiguracjami i cenami korzystając z cennika. Zakupu możesz dokonać w sklepie internetowym.

InstalSystem 5

Zapytaj partnera o wersję firmową

Sprawdź, jakie są dostępne wersje firmowe i skontaktuj się z wybranym partnerem.

Poznaj zalety naszego oprogramowania


Tworząc pakiet InstalSystem 5 – nową generację oprogramowania dla projektantów branży sanitarnej, wykorzystaliśmy ponad 20-letnie doświadczenie ze współpracy z projektantami oraz producentami systemów i urządzeń sanitarnych.

Setki pomysłów i postulatów, zgłoszonych przez użytkowników poprzedniej generacji pakietu InstalSystem 4, posłużyło nam do stworzenia ulepszonej koncepcji projektowania i przeniesienia jej na konkretnej moduły, funkcje i narzędzia. Tym sposobem stworzyliśmy rewolucyjne narzędzie, które wyznacza nową jakość na rynku oprogramowania inżynierskiego.

ULEPSZONA ERGONOMIA PRACY


Pakiet InstalSystem 5 obfituje w mnogość funkcji i narzędzi poprawiających szybkość i komfort pracy. Niektóre są proste, inne bardziej rozbudowane, ale ich celem wspólnym było wyniesienie ergonomii pracy na wyższy poziom. Zobacz nasze wybrane narzędzia i funkcje.

Integracja modułów funkcjonalnych


Dzięki integracji wszystkich modułów funkcjonalnych w jednej aplikacji nie ma potrzeby uciążliwego przełączania się pomiędzy programami.

Dla zaprojektowania lub obejrzenia zaprojektowanej już instalacji wystarczy przełączyć zakres edycji. Konfigurowalna widoczność poszczególnych zakresów edycji (z widocznymi projektowanymi instalacjami) pozwala łatwo przewidzieć i usunąć kolizje. Ponadto raz wczytany podkład rysunkowy, raz utworzona konstrukcja budynku, posłuży do stworzenia kompleksowego projektu obejmującego różne typy instalacji. Wydruki rysunków mogą zawierać komplet zaprojektowanych instalacji lub tylko wybrane.

Konfigurowalny interfejs użytkownika


Dzięki możliwości konfiguracji i zapisu wielu tzw. kompozycji ekranu możliwe jest optymalne rozplanowanie i rozmieszczenia okien programu.

Dla każdego z kolejnych etapów realizacji projektu, poprzez zapisanie, a następnie wybór z listy właściwej kompozycji, można szybko uzyskać aranżację, przy której praca jest najbardziej komfortowa i efektywna. Najczęściej wykorzystywanym funkcjom i narzędziom mogą być przypisywane skróty klawiaturowe. Podobnie zestaw funkcji widocznych po wciśnięciu prawego klawisza myszki jest w pełni konfigurowalny.

Dane ogólne i szablony projektów


Zestaw standardowych danych dla projektu, opcjonalnie wraz z elementami graficznymi można zapisywać w postaci szablonów projektów.

Tym sposobem, po utworzeniu odpowiedniej liczby predefiniowanych szablonów typowych projektów, projektant unika konieczności wielokrotnego powtarzania tych samych czynności przygotowawczych przy pracy nad kolejnymi projektami. Dzięki systemowi dziedziczenia, dane ogólne są propagowane do elementów instalacji wprowadzonych w projekcie. Symbol „komputera” lub „ołówka” wyświetlany przy konkretnym polu danych informuje, czy wartość pochodzi z danych ogólnych (lub danych katalogowych) czy została indywidualnie zmodyfikowana.

Filtry i wyszukiwarka katalogów


Pakiet InstalSystem 5 wyposażony jest w kilkaset bibliotek produktów do budowy projektowanych instalacji.

Odnalezienie właściwej ułatwiają rozbudowane filtry katalogowe, ograniczające listę wyświetlanych bibliotek tylko do zawierających daną grupę produktów (przykładowo: grzejników, stacji mieszkaniowych, zaworów dla instalacji wodociągowych itp.). Alternatywnie skorzystać można z wyszukiwarki katalogu wpisując szukany ciąg znaków (np. nazwę systemu, produktu lub producenta). Symbole prezentowane z prawej strony nazwy każdego katalogu informują o typach elementów w nim się znajdujących oraz o dostępności dodatkowych informacji graficznych o produktach.

Interaktywne połączenie okien programu


Interaktywne połączenie okien pozwala na szybkie znalezienie i podświetlenie wskazanego elementu instalacji we wszystkich aktywnych oknach programu.

Może się to odbyć przykładowo na rzucie, na rozwinięciu płaskim, na widoku 3D lub w tabelach wyników. Dodatkowo po ustawieniu kursora myszy na danym elemencie wyświetlany jest tzw. hint z szczegółowymi informacjami technicznymi i parametrami. Ułatwia to analizę projektu, wyników obliczeń oraz znalezienie przyczyny zgłaszanych przez diagnostykę programu nieprawidłowości.

PODPOWIEDZI ROZWIĄZANIA TYPOWYCH PROBLEMÓW PROJEKTOWYCH


Dla diagnozowanych przez program częstych błędów i problemów projektowych podpięte są artykuły pomocy z platformy HelpSystem.

Zawierają one typowe przyczyny i podpowiedzi rozwiązania. Właściwy artykuł otwiera się automatycznie po kliknięciu w ikonkę z symbolem „?” przy danym komunikacie diagnostyki.

Informacje graficzne i tekstowe o produktach


Dodatkowa możliwość wyświetlenia zdjęć systemów i elementów instalacji wybieranych do projektu oraz informacji o nich ze strony producenta.

Ułatwia to wybór właściwego produktu. Wydruki zestawień materiałowych mogą również zawierać zdjęcia oraz dodatkowe opisy elementów, co czyni dokumentację projektową bardziej kompletną i atrakcyjną wizualnie.

Łatwy i szybki dostęp do starszych wersji programu


W pierwszej fazie otwierania pliku projektu program rozpoznaje wersję, na której został on ostatnio zapisany.

Wybierając najnowszą lub starszą wersję programu, projektant ma kontrolę nad stanem samej aplikacji realizującej obliczenia i zestawienia jak i bibliotek produktów, które zostaną użyte w projekcie. Tym sposobem wyeliminowany został problem braku dostępu do produktów, które w czasie prac nad projektem zostały wycofane z bibliotek wskutek zmian asortymentowych.

64-bitowa architektura


Nowa generacja oprogramowania korzysta z pełnej – 64-bitowej architektury oraz z najnowocześniejszych silników graficznych.

Jak nigdy dotąd programy InstalSoft pozwalają na płynną pracę nawet przy bardzo dużych obiektach (ponad 100mb). Odpowiednia konfiguracja sprzętowa pozwoli nam na pracę przy najbardziej wymagających obiektach. Dotyczy to również obiektów pochodzących z procesu BIM. Przyspieszeniu uległo również wiele standardowych operacji edycyjnych i zoptymalizowany został czas obliczeń nawet o kilkadziesiąt procent.

AUTOMATYZACJA procesu projektowania


Obecnie tworzony w programach inżynierskich model instalacji, powinien nieść dane i parametry, które posłużą do wykonania przez program kompleksowych obliczeń, niegdyś wykonywanych równolegle, niezależnie od rysunków. Dotąd jednak niektóre etapy realizacji projektu, wymagane do uzyskania kompletnego modelu obliczeniowego i dokumentacji projektowej, były praco- i czasochłonne, a korekty modelu problematyczne. Dzięki wieloletniej współpracy z projektantami branżowymi oraz inwencji kadry inżynierskiej InstalSoft wiele z tych etapów udało się przyspieszyć i zautomatyzować. Poznaj nasze wybrane usprawnienia.

Model 3D budynku i instalacji


Model 3D w pakiecie InstalSystem 5 tworzony jest automatycznie na podstawie rysunków rzutów płaskich oraz innych danych poszczególnych elementów.

Wiele dodatkowych narzędzi wspiera i przyspiesza budowanie modelu 3D, przykładowo: dane ogólne, możliwość kopiowania całych kondygnacji (lub fragmentów instalacji na kondygnacje powyżej/poniżej), piony instalacyjne automatycznie obejmujące zasięgiem odpowiedni zakres kondygnacji. Model 3D otwiera nas na współpracę w zakresie procesu BIM.

Tworzenie struktury budynku


Procedura tworzenia struktury budynku w pakiecie InstalSystem 5 przypomina realny proces tworzenia konstrukcji budynku, jest szybka i intuicyjna.

Po obrysowaniu pomieszczeń oraz konturu budynku i uruchomieniu funkcji „Automatyczne ściany, stropy i dachy”, wszystkie ściany, stropy międzykondygnacyjne, dachy i podłogi są generowane automatycznie. Dla tak wygenerowanej bryły budynku należy wstawić dach, okna i drzwi, tym samym uzyskując kompletną strukturę budynku. Umożliwiamy naszym projektantom wysoce zautomatyzowany proces uzyskania struktury budynku z plików IFC.

WYZNACZANIE OBCIąŻENIA CIEPLNEGO POMIESZCZEŃ I BUDYNKU


Na podstawie definicji przegrody cieplnej pakiet InstalSystem 5 automatycznie przypisuje parametry cieplne właściwym przegrodom rysunkowym.

Stropy międzykondygnacyjne dzielone są na osobne przegrody cieplne w sytuacji, gdy leżą nad kilkoma pomieszczeniami o potencjalnie różnej temperaturze wewnętrznej (analogicznie dzielony jest dach). W budynkach podpiwniczonych automatycznie rozpoznawana jest również część ściany leżąca poniżej gruntu, a nowa funkcja „Modelowanie gruntu’ pozwala na precyzyjne określenie ścian zewnętrznych w kontakcie z gruntem. Z kolei dla ułatwienia analizy przepływów powietrza wentylacyjnego tworzony jest bilans i diagram przepływów powietrza wentylacyjnego wraz z podaniem wartości strumieni powietrza.

Podział stref grzewczo-chłodzących na wymaganą liczbę pętli


Po wstawieniu stref grzewczo-chłodzących pakiet InstalSystem 5 samodzielnie dzieli je na wymaganą liczbę pętli.

Jedno z kryteriów podziału – „wg równych strat ciśnienia” – znajduje szczególnie zastosowanie przy dużych powierzchniach, w których czynnik jest rozprowadzany w układzie Tichelmanna (bez regulacji przepływów na rozdzielaczu). Podział stref wg tego kryterium pozwala uzyskać zbliżoną długość pętli (w układach rozdzielaczowych z uwzględnieniem długości przyłączy) we wszystkich obiegach.

Rysowanie przyłączy pomiędzy rozdzielaczem i powierzchniami grzewczymi


Dla wskazanej trasy przebiegu przyłączy pakiet InstalSystem 5 samodzielnie generuje przyłącza w wymaganej liczbie, ułożone z odpowiednim odstępem.

Wszelkie korekty w projekcie, skutkujące zmianą wymaganej ilości przyłączy lub odstępu pomiędzy nimi, generują ponownie poprawny przebieg przyłączy.

Rozmieszczenie paneli sufitowych/ podwieszanych promienników


„Strefa paneli” pozwala na szybkie wypełnienie całego lub wskazanego obszaru sufitu panelami lub promiennikami.

Taka automatyzacja jest wykonywana w oparciu o wytyczne producenta (zapisane w bibliotekach programu) lub użytkownika programu.

Rozwinięcia płaskie instalacji


Po utworzeniu modelu instalacji z wykorzystaniem rzutów i widoku 3D, rozwinięcie płaskie instalacji można uzyskać zaledwie po kilku (dosłownie!) kliknięciach.

Za pomocą dostępnych narzędzi można również ławo sterować szczegółowością informacji prezentowanych na rozwinięciu.

Dokumentacja rysunkowa


Wszystkie elementy dokumentacji rysunkowej są generowane w pełni automatycznie, z możliwością modyfikacji stylu i zakresu prezentowanych informacji.

Poczynając od rysunków pętli w podłogowych i sufitowych systemach grzewczo-chłodzących, po dodatkowe informacje graficzne, takie jak etykiety elementów, przekroje rysunkowe grzejników płaszczyznowych, tabelki rozdzielaczy czy tabelki projektu.

Obliczenia i zestawienia materiałów


Kliknięcie jednego przycisku uruchamia kompleksowe obliczenia. Zakres realizowanych obliczeń zależny jest od liczby modułów dostępnych w konfiguracji.

Generowane są również kompleksowe zestawienia materiałowe zawierające wszystkie elementy niezbędne do budowy instalacji, z użyciem produktów z bibliotek konkretnych producentów lub z bibliotek neutralnych.

NOWE OBSZARY ZASTOSOWANIA APLIKACJI, URZĄDZENIA I ELEMENTY INSTALACJI


Ewolucja procesu projektowania oraz rosnąca popularność nowych systemów instalacyjnych, które stanowią odpowiedź na coraz wyższe i bardziej zróżnicowane oczekiwania inwestorów i projektantów, zaowocowały nowymi modułami i systemami instalacyjnymi w pakiecie InstalSystem 5.

Chłodzenie płaszczyznowe


Rozszerzyliśmy nową generację o możliwość projektowania systemów chłodzenia płaszczyznowego, umieszczonych na podłogach, ścianach lub sufitach.

W zależności od przyjętego priorytetu, możliwe jest zwymiarowanie instalacji i dobór jej parametrów na pokrycie potrzeb grzewczych (z wyznaczeniem wydajności chłodniczej) lub alternatywnie na pokrycie potrzeb chłodniczych. Szczegółowa i w dużej mierze automatycznie tworzona dokumentacja projektowa umożliwia analizę parametrów instalacji i elementów potrzebnych do jej wykonania.

Panele ścienne i sufitowe


W projekcie instalacji zarówno grzewczej, jak i chłodniczej wykorzystać można liczne biblioteki prefabrykowanych paneli ściennych i sufitowych.

Rozwiązania te cieszą się coraz większą popularnością ze względu na łatwość i szybkość montażu, mniejszą bezwładność cieplną względem tradycyjnych systemów płaszczyznowych oraz coraz bardziej przystępne ceny. Ciekawym i coraz częściej praktykowanym rozwiązaniem jest montaż paneli na skosach w poddaszach adaptowanych na cele mieszkalne co również sprawnie możemy zaprojektować w pakiecie InstalSystem 5.

Podwieszane promienniki stalowe


Strefa paneli”, która w oparciu o know-how producenta lub wytyczne projektanta wypełnia automatycznie wskazany obszar promiennikami.

Następnie wyliczane i równoważone są przepływy w instalacji dla uzyskania wymaganej mocy grzewczej (lub chłodniczej).

Stacje Mieszkaniowe


Dzięki integracji wszystkich modułów obliczeniowych w ramach pakietu InstalSystem 5, kompleksowo jak nigdy dotąd, można zaprojektować instalację grzewczą i wodociągową z użyciem stacji mieszkaniowych.

W zależności od przyjętego scenariusza i dostępnych modułów obliczeniowych, wymagany wypływ c.w.u. może zostać określony wprost wartością liczbową lub może zostać wyliczony przez moduł wodociągowy, w oparciu o wybraną normę obliczeniową. Obliczenia uwzględniają również m.in. aspekt wymiarowania sieci zasilającej (pionów, źródła i bufora ciepła) z uwzględnieniem niejednoczesności działania stacji w trybie podgrzewu c.w.u.

Schematy hydrauliczne


Znane już z InstalSystem 4 predefiniowane schematy oferowane przez wiodących producentów armatury, są w wersji InstalSystem 5 rozwijane i uzupełniane o nowe możliwości.

Przygotowane w oparciu o wytyczne producenta, gotowe schematy hydrauliczne uwzględniają szereg aspektów związanych z poprawnym wyborem typów zaworów, doborem ich wielkości, ich nastaw oraz wymaganej wysokości podnoszenia pomp. Ta niezwykle zaawansowana i unikalna funkcja pozwala projektantowi na wykonanie bardzo zaawansowanej regulacji w niezwykle łatwy sposób, zgodny z najlepszą wiedzą i zaleceniami wiodących producentów armatury równoważącej i regulacyjnej.

Import BIM


Pakiet InstalSystem 5 przeszedł w ostatnim czasie rewolucję aby dostosować program do idei Open BIM.  Umożliwiono pełne wsparcie dla importu plików w formacie IFC2x3 oraz IFC4.

Projektant może do programu wczytać dowolną ilość plików, może je usuwać lub zastępować co jest niezwykle istotne przy procesie BIM. Zarządzanie zaimportowanym modelem umożliwia dedykowana Przeglądarka projektu oraz informacje widoczne w Tabeli danych. Obiekty z modelu mogą być zaznaczane lub ukrywane. Są też widoczne dla funkcji SNAP przy edycji pozostałych zakresów w Edytor 2D. Modele wczytane z użyciem tego modułu mogą być interpretowane pod względem konstrukcji budynku, która może być w kolejnym kroku dowolnie modyfikowana.

Moduł do ręcznej aranżacji płyt systemu suchego


Systemy suche były już obsługiwane przez poprzednią generację pakietu InstalSystem. Nowością w wersji 5 jest moduł do ręcznej aranżacji płyt.

Używając dostępnych w katalogu producenta wariantów płyt, wspomagając się trybami pracy programu (AUTO, ORTO) możliwe jest samodzielne rozmieszczenie i dopasowanie płyt w pomieszczeniach, a następnie ułożenie w nich pętli ogrzewania podłogowego. Dla tak wykonanej instalacji program wykonuje kompletne obliczenia cieplne i hydrauliczne. Dzięki możliwości przycinania i dalszego wykorzystania płyt zestawienie materiałów nie zawiera nadmiarowych elementów.

Eksport BIM


Program eksportuje projekty instalacji i elementy struktury budynku, które powstały w InstalSystem 5 do formatu IFC wpisując się tym samym w ścieżkę BIM.

Eksport instalacji i konstrukcji jest wykonywany w oparciu o model 3D i wpisuje się w metodę eksportu typu IFC Reference View zdefiniowaną przez buildingSMART. Eksport zawiera podstawowe informacje o nazwie obiektów i ich właściwościach oraz dokładną reprezentację geometryczną obiektów. Nowe, dedykowane okno Eksport pliku IFC pozwala na eksport lub wyłączenie z eksportu etykiet elementów, precyzyjne ustalenie zakresu eksportowanych elementów czy wybór arkuszy podlegających eksportowi oraz ustalenie ilości wynikowych plików IFC. Eksport modeli IFC może odbywać się w sposób iteracyjny zgodnie z procesem BIM

Certyfikaty energetyczne


Możliwość sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków oraz szczegółowy wydruk projektowanej charakterystyki energetycznej budynku.

Moduł został rozbudowany m.in. o możliwość uwzględnienia instalacji chłodzenia oraz przycisk Eksport ŚChE (dostępny na wstążce w grupie Wydruk i eksport), który umożliwia eksport świadectwa charakterystyki energetycznej do pliku XML celem jego zaimportowania do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Program umożliwia pracę w oparciu zarówno o WT2017 oraz WT2021.

WSPARCIE PRACY PROJEKTANTA


Wiemy, jak ważne jest wsparcie pracy projektanta oraz naszych partnerów w tak kompleksowe oprogramowanie jakim jest InstalSystem 5.

Bezpłatny system pomocy w formie artykułów online

filmy

Kilkanaście godzin materiałów, które pokazują możliwości programu krok po kroku

SZKOLENIA

Kompleksowy program szkoleń indywidualnych i grupowych w podstawowym i zaawansowanych zakresie

support

Bezpłatny support dostępny 5 dni w tygodniu

information

Lista funkcjonalności, narzędzi i modułów udostępnianych wraz z każdą publikacją

technical support

Minimalne i rekomendowane wymagania sprzętowe pakietów InstalSoft

list

Aktualny wykaz obsługiwanych standardów w pakietach InstalSoft

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty? Skontaktuj się z nami!

Kontakt