W tym miejscu prezentujemy nowe funkcje, narzędzia i moduły, jakie pojawiają się w naszych programach, udostępniane wraz z kolejnymi publikacjami. Prowadzimy intensywny rozwój InstalSystem 5, EnergoSystem 5 i InstalSmart, czego wynikiem są liczne zmiany i usprawnienia stanowiące odpowiedź na uwagi, zgłoszone potrzeby, wymagane poprawki czy też oczekiwane nowe moduły, zgłaszane przez naszych klientów. Każda publikacja dostarcza też najnowsze aktualizacje katalogów produktów wykorzystywanych przez programy.

Zachęcamy też do śledzenia systemu pomocy HelpSystem i naszego kanału na YouTube, gdzie sukcesywnie pojawiają się dodatkowe informacje o nowych funkcjach i możliwościach, opisanych tutaj.

W ramach weryfikacji dostępności nowych funkcji w Państwa pakiecie prosimy zwrócić uwagę na dostępny w Państwa konfiguracji zakres modułów. Jeśli konfiguracja nie obejmuje kompletu modułów, może nie mieć dostępu do niektórych z opisanych tutaj nowości.

WYDANIE REV. 26.6 (planowana data publikacji 18.06.2024*)


* Planowana data publikacji może ulec zmianie. Informacja ma charakter poglądowy i nie stanowi zobowiązania InstalSoft do wykonania publikacji w tym terminie

WYDANIE REV. 26.5


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Poprawa błędu związanego z brakującymi katalogami w projekcie, spowodowanego przez aktualizacje systemu operacyjnego,
 • Aktualizacja katalogów produktów,

WYDANIE REV. 26.4


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Poprawa wydajności programu,
 • Aktualizacja katalogów produktów,

WYDANIE REV. 26.3


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów,

WYDANIE REV. 26.2


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Korekta dotycząca problemu z częściowym zablokowaniem obszaru roboczego w Edytorze 2D, gdy skalowanie monitora jest ustawione na wartość inną niż 100%,
 • Aktualizacja katalogów produktów,

WYDANIE REV. 26.1Zobacz Video


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Nowa funkcja Wyrównaj dostępna w menu kontekstowym dla grupowo zaznaczonych etykiet swobodnych umożliwia uporządkowanie nachodzących na siebie etykiet oraz przesunięcie ich w wybrane miejsce w projekcie,
 • Możliwość precyzyjnego przesuwania w pionie lub poziomie przy pomocy strzałek z klawiatury elementów takich jak: etykiety, odbiorniki, grzejniki i źródła. Kombinacja klawiszy:
  • Alt + Shift + strzałka – przesuwa zaznaczone elementy od odległość przymiaru widoku,
  • Alt + Shift – przesuwa zaznaczone elementy o odległość 0,1 przymiaru widoku,
 • Aktualizacja katalogów produktów,
certyfikaty energetyczne

Certyfikaty i charakterystyki energetyczne PL

 • Obliczenia wskaźnika LENI zgodnie z PN-EN 15193-1+A1 na podstawie jednostkowych mocy opraw oświetleniowych,

WYDANIE REV. 26.0Zobacz Video


modul bazowy

Moduł bazowy

Możliwość tworzenia dodatkowych i wewnętrznych poziomów kondygnacji (nowe przyciski Dodaj poziom dodatkowy, Dodaj poziom wewnętrzny na zakładce Zarządzanie kondygnacjami w oknie Dane ogólne) dla intuicyjnego i kompleksowego modelowania budynków z przesuniętymi stropami (np. klatką schodową, halą produkcyjną z przylegającą częścią biurową, domów jednorodzinnych z obniżonym poziomem salonu itp.). (obejrzyj film)

 • Inne funkcje wspierające pracę podczas tworzenia struktury budynku oraz projektowania instalacji w budynkach zawierających poziomy:
  • Projektując na rzutach, użytkownik w oknie wyboru arkusza roboczego widzi w formie drzewa zarówno główny jak i dodatkowe i wewnętrzne poziomy kondygnacji,
  • Każdy element (oprócz elementów Pion oraz Obrys budynku) posiada w oknie Tabela danych możliwość określenia przypisania elementu do głównego jak i dodatkowego i wewnętrznego poziomu kondygnacji,
  • W celu ułatwienia orientacji na którym poziomie projektujemy – pomieszczenia znajdujące się na innych niż aktualnie wybrany poziom kondygnacji, posiadają odpowiedni znacznik graficzny,
  • Funkcja Podział elementów konstrukcji, która wykonuje podział ścian, stropów, dachów, pomieszczeń ręcznych według wyznaczonej linii cięcia,
  • Funkcja Linia pomocnicza, która pozwala na wyznaczenie linii pomocniczej i dodatkowych punktów dla trybu AUTO przed wykonaniem funkcji Podział elementów konstrukcji,
  • Punkt startowy otrzymał opcję: (BETA) uwzględniaj dodatkowe poziomy kondygnacji. Funkcja ta jest prototypową funkcją generującą rozwinięcia automatyczne uwzględniając istnienie poziomów dodatkowych,
  • Funkcja Utwórz poziom wewnętrzny, dostępna dla elementu Strop pod prawym klawiszem myszy, która na podstawie stropów wstawionych ręcznie i następnie przesuniętych o wartość deltaH (odznaczony checkbox Aktywny) pozwala stworzyć poziom wewnętrzny o odpowiedniej wartości Hk w oknie Zarządzanie kondygnacjami z poprawnym przypisaniem tego stropu do nowo utworzonego poziomu,
  • Stropy (o statusie Aktywny) potrafią swoją boczną ścianą definiować pomieszczenie automatyczne. Tym samym możliwe jest utworzenie schodów lub kaskadowych płyt stropowych (przykład auli) z elementów typu Strop, które odpowiednio określą kształt tego pomieszczenia i jego przegrody logiczne,
  • Obsługa kopiowania i wklejania elementów oraz całych fragmentów konstrukcji i instalacji, podczas wklejania program prawidłowo określa przypisanie do poziomu w polu Poziom kondygnacji w oknie Tabela danych kopiowanych elementów. Dotyczy operacji Kopiuj w oknie Zarządzanie kondygnacjami, Utwórz kopię zaznaczonych elementów na kondygnację powyżej/poniżej oraz standardowego kopiowania poprzez operację Kopiuj/Wklej i Kopiuj z punktem bazowym. Jeżeli nie znaleziono odpowiedniego poziomu to program przypisuje elementy do poziomu głównego kondygnacji, na którą wklejamy elementy,

 

Szczegółowe informacje (wkrótce) na naszej platformie HelpSystem, zapraszamy też na darmowy webinar z tego tematu.

 • Kopiowanie z punktem bazowym (obejrzyj film):
  • Nowa ikona umieszczona między przyciskami Kopiuj i Wklej, pozwalająca na indywidualne lub grupowe kopiowanie elementów konstrukcji oraz instalacji z wcześniejszym określeniem punktu bazowego (np. punkt przecięcia się 2 linii na podkładzie, koniec działki, narożnik pomieszczenia, cienie elementów),
  • Funkcja pozwala na kopiowanie konstrukcji i instalacji między kondygnacjami,
  • Funkcja pozwala na kopiowanie konstrukcji i instalacji między dwoma projektami. W tym wypadku użytkownik powinien mieć włączone 2 edytory jednocześnie na tym samym zakresie (zaleca się aby program był zawsze zaktualizowany do tej samej aktualizacji). Uwaga: kopiowany fragment dostosowuje się do szablonu projektu, do którego jest kopiowany – zaleca się dostosowanie szablonu przed kopiowaniem,
  • Inteligentne podłączanie kopiowanej instalacji – podczas operacji wklejania instalacji zawierającej luźne końcówki działek, przy włączonej funkcji AUTO następuje wywołanie dla tych luźnych końców funkcji automatycznego podłączenia,
 • Okienko umożliwiające wykonanie funkcji Odbicie lustrzane i Obrót elementów konstrukcji oraz instalacji (obejrzyj film):
  • Okienko pojawia się w momencie wklejania elementów ze schowka,
  • Okienko pozwala na określenie kąta osi lustra oraz kierunku poziomego lub pionowego odbicia,
  • Okienko pozwala na określenie kąta obrotu,
  • Funkcja odbicia lustrzanego i obrotu współpracuje zarówno z funkcją Kopiuj z punktem bazowym, jak i przy standardowym kopiowaniu i wklejaniu elementów,
  • Okienko przy domyślnych układach ekranu zadokowane jest nad oknem Tabela danych z możliwością zmiany położenia tego okna,
 • Centrum sterowania widokiem – nowe funkcje z przyciskami, znajdujące się przy dolnej krawędzi okna z lewej strony. Przyciski dostępne dla okna Widok 3D (obejrzyj film):
  • Perspektywa – użytkownik ma możliwość w Centrum sterowania widokiem włączyć tryb perspektywy projektu z możliwością wejścia kamerą do wnętrza budynków,
  • Widoczność poziomów kondygnacji – użytkownik ma możliwość wyświetlenia w kontekście modelu układu kondygnacji i poziomów zdefiniowanych w oknie Zarządzanie kondygnacjami. Udostępniono możliwość definiowania własnego stylu składowych tego elementu w Style elementówBudynekPoziom kondygnacji,
 • Usprawnienia dla okna Widoku 3D:
  • Nowy sposób cieniowania i renderowania obrazu. Model jest teraz bardziej realistyczny poprzez zastosowanie odpowiednich przyciemnień obiektów,
  • Nowy sposób zaznaczania elementów. Elementy zaznaczone są rysowane z otaczającym je efektem halo,
  • Rysowanie progresywne. Podczas nawigacji widokiem modelu program stopniowo usuwa małe obiekty i dodaje je stopniowo, gdy użytkownik kończy operację poruszania widokiem. Mechanizm ten pomaga przy dużych projektach lub dla komputerów o mniejszej wydajności utrzymać minimalną liczbę klatek na sekundę i zapobiega zablokowaniu się wizualizacji modelu 3D,
 • Dostępne jest narzędzie pomiaru powierzchni płaskiej na rzucie, ponadto elementy grafiki: Wielokąt, Prostokąt, Elipsa mają powierzchnię możliwą do odczytania w tabeli danych,

 

Struktura budynku

 • Reorganizacja i poprawa czytelności przekroju głównego poziomu kondygnacji, poziomu dodatkowego, poziomu wewnętrznego w zakresie wizualizacji wymiarów definiowanych w Tabela danych tych elementów w oknie Zarządzanie kondygnacjami,
 • Wizualizacja sekcji Ogrzewanie/Chłodzenie oraz Wodociąg w przekroju znajdującym się w oknie Zarządzanie kondygnacjami,
 • Wydzielenie przycisku Regeneracja połączeń ścian, który poprawia połączenie, jeśli nie zostały poprawnie połączone podczas ich tworzenia lub modyfikacji. Funkcja ta pozostaje wciąż jedną z podstawowych opcji okna Korekta geometrii ścian,
 • Diagnostyka o randze Ostrzeżenie, która sugeruje użytkownikowi użycie funkcji Regeneracja połączeń ścian dla nieprawidłowo połączonych ścian,
 • W liście arkuszy kondygnacji dla okna Edytor 2D i Widok 3D wyświetlana jest rzędna danej kondygnacji lub poziomu,
 • Poprawa obliczeń Struktury budynku oraz usprawnienia w algorytmie interpretacji pomieszczeń oraz przegród,
 • Możliwość zmiany koloru linii wymiarowej,
 • Nowe kryterium wyszukiwania umożliwiające zaznaczenie ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych oraz ścian mieszanych: częściowo zewnętrznych i wewnętrznych (obejrzyj film).

 

Rozwinięcia instalacji

 • Poprawa działania algorytmu Generuj rozwinięcie,
 • Nowy układ ekranu Rozwinięcia,
 • Dla rozwinięć wszystkich typów instalacji optymalizacja rozmieszczania automatycznych etykiet działek,
 • Możliwość ukrycia działki pomiędzy pionem a pierwszym węzłem i narysowania na rozwinięciu odejść instalacji bezpośrednio na lewo i prawo od pionu (obejrzyj film).

 

ARTYKUŁY HELPSYSTEM:

IFC import bazowy

IFC (BIM) import bazowy / IFC (BIM) interpretacja danych budynku

 • Funkcja Utwórz dodatkowy poziom kondygnacji pomiędzy zaznaczonymi stropami/dachami z pliku IFC, która tworzy układ dodatkowych poziomów kondygnacji po wcześniejszym zaznaczeniu poziomych przegród konstrukcyjnych (stropów/dachów) z pliku IFC,
 • Funkcja Utwórz poziom wewnętrzny, dostępna dla elementu Strop pod prawym klawiszem myszy, która stropów zinterpretowanych z pliku IFC, które nie pokrywają się z utworzonym układem w Zarządzanie kondygnacjami (odznaczony checkbox Aktywny) pozwala stworzyć poziom wewnętrzny o odpowiedniej wartości Hk w oknie Zarządzanie kondygnacjami z poprawnym przypisaniem tego stropu do nowo utworzonego poziomu,
systemy grzewcze

Systemy grzewcze

 • Etykieta elementu Źródło zawiera w sekcji Dane techniczne pole Pojemność wodna zładu, wartość jest wyznaczana w trakcie obliczeń,
 • Funkcja Utwórz kopię zaznaczonych elementów na wielu kondygnacjach pozwala na selektywny wybór kondygnacji z listy,
 • Zaktualizowano dobór izolacji rurociągów zgodnie z widocznymi w danych ogólnych normatywami. W tym celu Działka ma dodatkową daną Umiejscowienie dla izolacji, której wartość wpływa na wymaganą grubość izolacji. Wstępna wartość tego parametru jest ustalana automatycznie, jednak zalecana jest kontrola i w razie potrzeby ręczne narzucenie tego umiejscowienia, lub podział działki na kilka,
 • W katalogach neutralnych rur zaktualizowano współczynniki oporu miejscowego trójników powrotnych tak, aby były zgodne z DIN 1988-300. Może to skutkować zauważalnym wzrostem oporów obiegów cieplnych i cyrkulacji c.w.
systemy chlodnicze

Systemy chłodnicze

 • Etykieta elementu Źródło zawiera w sekcji Dane techniczne pole Pojemność wodna zładu, wartość jest wyznaczana w trakcie obliczeń,
 • Funkcja Utwórz kopię zaznaczonych elementów na wielu kondygnacjach pozwala na selektywny wybór kondygnacji z listy,
 • Zaktualizowano dobór izolacji rurociągów zgodnie z widocznymi w danych ogólnych normatywami. W tym celu Działka ma dodatkową daną Umiejscowienie dla izolacji, której wartość wpływa na wymaganą grubość izolacji. Wstępna wartość tego parametru jest ustalana automatycznie, jednak zalecana jest kontrola i w razie potrzeby ręczne narzucenie tego umiejscowienia, lub podział działki na kilka,
 • W katalogach neutralnych rur zaktualizowano współczynniki oporu miejscowego trójników powrotnych tak, aby były zgodne z DIN 1988-300. Może to skutkować zauważalnym wzrostem oporów obiegów cieplnych i cyrkulacji c.w.
straty ciepla

Straty ciepła

 • Automatyczna detekcja liniowych mostków cieplnych (po wyborze wariantu Automatyczna – na podstawie modelu cieplnego w polu Metoda obliczania mostków cieplnych na zakładce Normy i opcje obliczeń w oknie Dane ogólne) i uwzględnienie ich w obliczeniach cieplnych przegród i budynku (obejrzyj film),
 • Możliwość uwzględnienia punktowych mostków cieplnych (po wyborze wariantu Automatyczna – na podstawie modelu cieplnego w polu Metoda obliczania mostków cieplnych na zakładce Normy i opcje obliczeń w oknie Dane ogólne) w obliczeniach cieplnych przegród i budynku (obejrzyj film),
 • Dostosowanie architektury programu w zakresie rozpoznania przegród logicznych na zakresie OZC (T) w przypadku pracy z poziomami dodatkowymi i poziomami wewnętrznymi,
 • Modyfikacja wyznaczania zagłębienia budynku z uwzględnieniem wszystkich rzędnych zadeklarowanych w graficznym modelu gruntu,
 • Udoskonalenie metody identyfikacji przegród częściowo zagłębionych w gruncie,
 • Usprawnienia poprawiające ergonomię edycji modelu cieplnego budynku (obejrzyj film):
  • Wyróżnienie przegród o nieprzypisanej definicji w Przeglądarce projektu,
  • Możliwość przypisania definicji do przegród zaznaczonych w modelu cieplnym budynku w Edytor 2D lub w Widoku 3D,

 

ARTYKUŁY HELPSYSTEM:

certyfikaty energetyczne

Certyfikaty i charakterystyki energetyczne PL

 • Znacznie szybszy i łatwiejszy sposób uzupełniania danych o pomieszczeniu i temperaturze po drugiej stronie przegrody cieplnej (wymagane w typowej ścieżce opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej dla mieszkania),

 

ARTYKUŁY HELPSYSTEM:

systemy plaszczyznowe

Systemy płaszczyznowe

 • Reorganizacja ikon w galerii Płaszczyznowe (obejrzyj film):
  • nowy duży przycisk Podział i dylatacja grupujący narzędzia i funkcje do podziału powierzchni i wprowadzania dylatacji,
  • większe i czytelniejsze ikony w rozmiarze 32×32, zamiast 16×16
  • nowe szczegółowe opisy działania każdej z funkcji dostępnej pod przyciskiem Podział i dylatacja ułatwiają użycie właściwego narzędzia,
 • Nowa funkcja Listwa dylatacyjna umożliwia wstawienie listwy dylatacyjnej dowolnej długości na dowolnej krawędzi Strefy podłóg grzewczych/chłodzących (obejrzyj film),
 • Ikony Tabelka rozdzielacza, Rysunek przekroju konstrukcji, Tabelka mieszacza / węzła regulacyjnego od tej pory znajdują się w galerii Opisy i grafika (obejrzyj film),
 • W tabeli danych elementu Tabelka rozdzielacza dostępny jest Przepływ objętościowy [l/min] w kolumnie,
stacje mieszkaniowe

Stacje mieszkaniowe

 • Zmiana sposobu wyznaczania przepływu objętościowego Q wody zimnej w instalacji zasilającej stację mieszkaniową, jeśli wartość Vcwu Mieszkanie wpisana w danych stacji jest mniejsza od wartości Q przepływu wody ciepłej wymaganego za stacją wg obliczeń normy wodociągowej,
 • Zmiana sposobu wyznaczania przepływu objętościowego Q wody ciepłej za stacją mieszkaniową, jeśli wartość Vcwu Mieszkanie wpisana w danych stacji jest mniejsza od wartości Q przepływu wody ciepłej wymaganego za stacją wg obliczeń normy wodociągowej,
 • Hint każdej działki zasilającej (i powrotnej) na trasie od źródła ciepła do stacji mieszkaniowej informuje o ilości zasilanych stacji działających w trybie podgrzewu ciepłej wody użytkowej i działających w trybie zasilania mieszkaniowej instalacji c.o,
instalacje wodociagowe

Instalacje wodociągowe

 • Udoskonalenie operacji Generuj rozwinięcie dla instalacji z cyrkulacją,
 • Funkcja Utwórz kopię zaznaczonych elementów na wielu kondygnacjach pozwala na selektywny wybór kondygnacji z listy,
 • Dostępny jest element Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy dla wody ciepłej i zimnej,
 • Zaktualizowany dobór izolacji rurociągów zgodnie z widocznymi w danych ogólnych normatywami. W tym celu Działka ma dodatkową daną Umiejscowienie dla izolacji, której wartość wpływa na wymaganą grubość izolacji. Wstępna wartość tego parametru jest ustalana automatycznie, jednak zalecamy jej kontrolę i w razie potrzeby ręczne narzucenie tego umiejscowienia, lub podział działki na kilka działek,
 • W katalogach neutralnych rur zaktualizowano współczynniki oporu miejscowego trójników powrotnych tak, aby były zgodne z DIN 1988-300. Może to skutkować zauważalnym wzrostem oporów obiegów cieplnych i cyrkulacji c.w.
 • Dla instalacji ze stacjami mieszkaniowymi:
  • Zmiana sposobu wyznaczania przepływu objętościowego Q wody zimnej w instalacji zasilającej stację mieszkaniową, jeśli wartość Vcwu Mieszkanie wpisana w danych stacji jest mniejsza od wartości Q przepływu wody ciepłej wymaganego za stacją wg obliczeń normy wodociągowej,
  • Zmiana sposobu wyznaczania przepływu objętościowego Q wody ciepłej za stacją mieszkaniową, jeśli wartość Vcwu Mieszkanie wpisana w danych stacji jest mniejsza od wartości Q przepływu wody ciepłej wymaganego za stacją wg obliczeń normy wodociągowej.
instalacje kanalizacyjne dostepny wkrotce

Instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

 • Udoskonalenia w zakresie układania instalacji kanalizacji sanitarnej,
 • Funkcja Utwórz kopię zaznaczonych elementów na wielu kondygnacjach pozwala na selektywny wybór kondygnacji z listy,
 • W etykiecie elementu Działka można prezentować dane wysokościowe osi rury lub dna rury,
 • Możliwość automatycznego podłączenia elementu Zawór odpowietrzająco-napowietrzający do przebiegającej poniżej działki kanalizacyjnej (obejrzyj film),
 • W danych kondygnacji, zamiast liczby określającej odległość sieci odpływowej od stropu, jest bardziej czytelna lista wyboru, wspomagana w dwóch przypadkach zadawaniem odległości (obejrzyj film),
 • Dla węzłów dołączających do pionu dwie lub więcej działek, które nie są wizualizowane z powodu niepoprawnego doboru lub nakładania się kształtek, dostępna jest operacja kontekstowa Rozbij węzeł na dwa na podstawie dobranych kształtek. Po sprawdzeniu połączeń nastąpi rozdzielenie węzła na dwa osobne,

 

ARTYKUŁY HELPSYSTEM:

Instalacje kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

 • Wprowadzenie modułu kanalizacji deszczowej, jako osobnego zakresu projektu, ze statusem „BETA”, ponieważ jeszcze nie jest on kompletny. Można wykonać i obliczyć projekt, wydrukować lub wyeksportować do DWG rysunki rzutów, uzyskać zestawienie materiałów. Automatyczne rozwinięcia, eksport IFC oraz niektóre tabele wyników zostaną uzupełnione w wydaniu 27 (obejrzyj film),

WYDANIE REV. 25.6


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 25.5


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 25.4


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 25.3


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 25.2


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 25.1


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 25.0Zobacz Video


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Wiele usprawnień poprawiających ergonomię wyszukiwania elementów (obejrzyj film):
  • Nowe pole tekstowe w oknie Przeglądarka projektu do wyszukiwania kryteriów lub elementów po ich symbolach,
  • Wszystkie kryteria wyszukiwania z okna Wyszukaj dostępne są pod prawym przyciskiem myszy,
  • Możliwość oznaczania pinezką najczęściej wykorzystywanych kryteriów wyszukiwania w oknie Przeglądarka projektów i Wyszukaj,
  • Szybkie zwijanie gałęzi w oknie Przeglądarka projektu do wybranego poziomu,
 • Użytkownik w momencie importu podkładu PDF (bitmapowego bądź wektorowego) ma możliwość określenia metody importu oraz posiada możliwość podglądu wczytywanego podkładu PDF (obejrzyj film):
  • Podczas importu podkładu z wielostronicowego pliku PDF możliwe jest wskazanie, która strona ma zostać zaimportowana. Wybór właściwej strony ułatwia podgląd jej zawartości,
 • Centrum sterowania widokiem – nowy panel z przyciskami, znajdujący się przy dolnej krawędzi okna z lewej strony. Znajdujące się tam przyciski pozwalają szczegółowo sterować zakresem i sposobem wyświetlania grafiki (obejrzyj film):
  • Przyciski dostępne dla Widok 3D
   • Widok krawędziowy modelu 3D,
   • Tryb widoku,
   • Cienie elementów,
   • Animacja obrotu widoku,
   • Kolor tła roboczego,
   • Widoczność elementów konstrukcji,
   • Wizualizacja etykiet,
   • Widoczność elementów instalacji,
  • Przyciski dostępne dla Edytor 2D
   • Kolor tła obszaru roboczego,
   • Wizualizacja etykiet,
   • Widoczność elementów instalacji,
 • Węzeł działek i rozcięte połączenie automatycznego rozwinięcia są teraz osobnymi elementami w liście stylów i mają niezależnie skonfigurowane etykiety,
 • Dla instalacji grzewczych i wodociągowych z rozprowadzeniem rozdzielaczowym wprowadzono możliwość określenia kolejności rozwijania fragmentów instalacji podłączonych do rozdzielacza,
 • Poprawa działania algorytmu Generuj rozwinięcie,
 • Poprawa działania funkcji Eksport pliku DWG/DXF,
 • Zmiany w wyglądzie okna Zarzadzanie kondygnacjami (w związku z prowadzonymi pracami umożliwiającymi kompleksowe projektowanie w oparciu o przesunięte kondygnacje w publikacji 26.0) w zakresie:
  • Lista kondygnacji i rozdzielania pojęć na Kondygnacja i Główny poziom kondygnacji (niebieski wskaźnik kondygnacji),
  • Wizualizacja układu kondygnacji (odświeżony wygląd, zastosowanie kolorów znaczników itd.),
  • Nowa organizacja elementu Kondygnacja i Główny poziom kondygnacji w Tabela danych tych elementów (bez zmiany dostępnych dotychczas danych),
 • Okno Wyszukaj – element Pomieszczenie: dodano kryterium wyszukiwania po Typ pomieszczenia,

 

Struktura budynku

 • Wyłączona możliwość tworzenia ciągów kondygnacji (przycisk Generuj kondygnacje: Stwórz nowy ciąg kondygnacji),

Od publikacji 25.0 – program InstalSystem 5 nie wspiera architektury związanej z ciągami kondygnacji. Projekty z poprzednich publikacji zawierające strukturę ciągów kondygnacji wyświetlają przy otwarciu projektu komunikat o tym, że projekt zawiera ciągi kondygnacji, które nie są wspierane na tej wersji oprogramowania i należy go kontynuować na poprzedniej wersji oprogramowania, z brakiem możliwości dalszej pracy na takim pliku w publikacji 25.0. Projekt taki można przekształcić do postaci jednego ciągu i kontynuować na publikacji 25.0. W przypadku problemów prosimy o kontakt z naszym działem wsparcia technicznego.

Brak wsparcia jest podyktowany w związku z prowadzonymi pracami umożliwiającymi kompleksowe projektowanie w oparciu o przesunięte kondygnacje w publikacji 26.0. Przycisk Generuj kondygnacje zostanie przywrócony w publikacji 25.1,

 • Sekcja Położenie m.in elementów takich jak Ściana, Pomieszczenie itd. otrzymała nowy, rozszerzony sposób prezentacji dostępnych rzędnych z listy możliwych do wybrania wraz z znacznikiem informującym czy rzędna dotyczy dolnej lub górnej krawędzi stropu definiującego kondygnację,
 • Usprawnienia dotyczące tworzenia elementu Lukarna: (obejrzyj film)
  • Obsługa lukarn przechodzących przez 2 lub więcej kondygnacji,
  • Możliwość scalania ścian frontowych w przypadku lukarn dwukondygnacyjnych,
  • Obsługa lukarn wychodzących poza obrys dachu (wymagane jest umieszczenie dachu w miejscu fragmentu wystającego poza rzeczywisty obrys dachu na cele wygenerowania takiej lukarny przez Obliczenia struktury budynku),
  • Poprawna obsługa ścian logicznych i kubatury pomieszczeń,
 • Wyłączono wzajemny tryb auto dla elementów PomieszczeniePomieszczenie, PomieszczenieObrys budynku, Obrys budynkuObrys budynku znajdujących się na tej samej kondygnacji. Pozostawiono możliwość snapowania się do cieni tych elementów (powyżej/poniżej kondygnacji),

 

ARTYKUŁY HELPSYSTEM

eksport konstrukcji budynku dostepny wkrotce

IFC (BIM) eksport elementów struktury budynku / IFC (BIM) eksport instalacji grzewczej/chłodzącej / IFC (BIM) eksport instalacji wodociągowej / IFC (BIM) eksport instalacji kanalizacyjnej

ARTYKUŁY HELPSYSTEM

systemy grzewcze

Systemy grzewcze

 • Nowa działka by-pass możliwa do wstawienia zarówno pomiędzy działką zasilającą i powrotną jak i jako obejście na działce zasilającej lub powrotnej,
 • Program w trakcie tworzenia wizualizacji działki i jej izolacji korzysta z pełnych danych izolacji dostępnych w katalogach,

 

ARTYKUŁY HELPSYSTEM

systemy chlodnicze

Systemy chłodnicze

 • Nowa działka by-pass możliwa do wstawienia zarówno pomiędzy działką zasilającą i powrotną jak i jako obejście na działce zasilającej lub powrotnej,
 • Program w trakcie tworzenia wizualizacji działki i jej izolacji korzysta z pełnych danych izolacji dostępnych w katalogach,
straty ciepla

Straty ciepła

 • Nowy widok Definicji przegród w postaci rozwijanego drzewa, w którym w ramach kolejnych gałęzi pogrupowane zostały poszczególne typy przegród (obejrzyj film),
 • Do listy Definicji przegród dodano możliwość zaznaczania danej definicji przegrody w modelu cieplnym budynku (obejrzyj film),
 • Nowe kryterium wyszukiwania umożliwiające znalezienie przegród cieplnych o automatycznie przypisanej definicji i takich dla których definicja została wskazana ręcznie (obejrzyj film),
 • Dalszy rozwój, udoskonalenia i poprawki dla normy DIN/TS 12831-1:2020-04,
 • Dalsza optymalizacja generowania przegród logicznych,

 

ARTYKUŁY HELPSYSTEM:

instalacje wodociagowe

Instalacje wodociągowe

 • Nowe typy stacji higieny wody w katalogach firmy Uponor,
 • Program w trakcie tworzenia wizualizacji działki i jej izolacji korzysta z pełnych danych izolacji dostępnych w katalogach,
 • W Opcje redakcji wyników wprowadzono możliwość wyodrębnienia w zestawieniu materiałów elementów projektowanych i istniejących (analogicznie jak w przypadku Instalacji grzewczych i chłodzących,
rozszerzenia obliczen instalacji wodociagowych

Rozszerzenia obliczeń instalacji wodociągowych

 • Obliczenia czasu dopływu c.w. do odbiorników dostosowane do właściwości rur Uponor,
instalacje kanalizacyjne dostepny wkrotce

Instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

 • Rozbudowane możliwości sterowania rzędną włączenia działki do pionu (Obejrzyj wideo),
 • Rzędna ujścia ścieków, we wcześniejszych wersjach tylko narzucana, teraz może być również wyznaczona automatycznie w sposób zapewniający ciągłość i poprawne spadki działek sieci odpływowej,
 • Diagnostyka poprawności kątów działek, które łączą się w węźle, umożliwia weryfikację doboru kształtek. Węzły, które mają ostrzeżenia o przekroczeniu tolerancji tych kątów domyślnie nie wizualizują kształtek w modelu 3D. Można tę wizualizację włączyć opcjonalnie, kształtki będą wówczas prezentowane odmiennym stylem,
 • Nowe elementy armatury: Rewizja i Zawór zwrotny,
 • Poprawa interpretacji rzędnej odniesienia dla prowadzenia działek kanalizacji na kondygnacji,
 • Poprawa interpretacji rzędnej przejścia pionu w sieć odpływową,
 • W Opcje redakcji wyników wprowadzono możliwość wyodrębnienia w zestawieniu materiałów elementów projektowanych i istniejących (analogicznie jak w przypadku Instalacji grzewczych i chłodzących,
SMART

InstalSmart

 • Umożliwiono dla aplikacji mobilnej wygwiazdkowanie wyników dla pozycji Nastawa zaworu wraz z tekstem wyjaśniającym. Producent posiadający taką aplikacje firmową ma możliwość zgłoszenia się do firmy InstalSoft w celu włączenia lub wyłączenia tej opcji. Wyniki Nastawa zaworu są dostępne po otwarciu projektu z aplikacji mobilnej na aplikacji InstalSystem 5,

WYDANIE REV. 24.4


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 24.3


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Nowe katalogi materiałów budowlanych uzupełnione o nowoczesne materiały wykorzystywane aktualnie w budownictwie dla wszystkich pakietów InstalSystem 5 i EnergoSystem 5:
  • Dla rynku niemieckiego i austriackiego – w języku niemieckim (nowość)
  • Dla rynku polskiego – w języku polskim (aktualizacja)
  • Dla pozostałych rynków (w tym EN INT) – w języku angielskim (nowość)
 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 24.2


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 24.1


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 24.0Zobacz Video


modul bazowy

Moduł bazowy

Wygląd elementów, funkcje ogólne

 • Poprawiona funkcja obracania dla etykiety prostopadłej działki
 • W wersjach firmowych wymagających użycia minimalnej ilości rur producenta, w oknie wyboru katalogów widoczna jest ikonka powiadomienia, której hint podaje wymagane udziały takich rur
 • Obsługa wektorowych podkładów PDF: (obejrzyj film)
  • W Tabeli danych podkładu PDF udostępniono możliwość wyboru metody pomiędzy: Metoda wektorowa (domyślny wybór dla nowych projektów tworzonych od publikacji 24.0), a Metoda bitmapowa (domyślny wybór dla projektów tworzonych przed publikacją 24.0)
  • Obsługa trybu AUTO dla wektorowych podkładów PDF
  • Udostępnione opcje sterowania parametrami Kolor oraz Warstwy widoczne, AUTO dla warstw (gdy program rozpozna taką możliwość)
  • Obsługa funkcji Przesunięcie podkładu
  • Pierwsze wczytanie podkładu PDF skaluje Edytor 2D do wielkości podkładu
 • Dodanie dla Widok 3D manipulatora widoku (przy kostce nawigacyjnej), który pozwala na obrót widoku bez zmiany jego kąta
 • Przyspieszenie wyłączania/włączania kondygnacji w Widok 3D
 • Przyspieszenie grupowego zaznaczania elementów za pomocą okna „Przeglądarka projektu”
 • Możliwość wyszukiwania i grupowania/rozgrupowania wybranych komunikatów diagnostyki (okno 'Ustawienia programu”, zakładka „Komunikaty”)
 • Poprawiony eksport do DWG

 

Struktura budynku

 • Nowy widok elementów konstrukcji dla Przeglądarki projektu, który: (obejrzyj film)
  • Listuje i grupuje wszystkie elementy konstrukcyjne istniejące w projekcie
  • Umożliwia ich proste ukrywanie, uwidacznianie, zaznaczanie
  • Prezentuje podstawowe informacje o elementach pozwalając na ich identyfikację
 • Diagnostyka, która w sposób graficzny (Edytor 2D, Widok 3D) i tekstowy (okno Diagnostyka) rozpoznaje podejrzane sytuacje polegające na niedociągnięciu przegród poziomych będących powodem niezamknięcia/nierozpoznania pomieszczenia automatycznego (obejrzyj film)
 • Diagnostyka błędnych otworów w stropie: (obejrzyj film)
  • Ostrzeżenie dla sytuacji typu – wystające otwory poza obrys pomieszczenia/wchodzenie otworów w ściany
  • Błąd dla sytuacji typu – nachodzenie krawędzi otworów na siebie, krawędź otworu jest styczna z krawędzią stropu, wychodzenie otworu poza obrys stropu
 • Lukarna wstawia się domyślnie jako lukarna płaska
 • Zmiana rangi komunikatu Wykryto, że ściana może nie stykać się z dachem lub stropem. Prawdopodobnie nie wygenerowano pomieszczenia z podpowiedzi na ostrzeżenie
 • Skrócenie nazw wybranych pól w Tabela danych wybranych elementów konstrukcyjnych
 • Optymalizacja łączenia i rozłączania ścian wielokondygnacyjnych (przesuwania ścian w sytuacji połączenia ścian na różnych kondygnacjach)
 • Optymalizacja funkcji Automatyczne ściany, stropy i dachy w aspekcie generowania cienkich ścian reprezentujących np. element Ściana kurtynowa
 • Funkcje Połącz dachy i Połącz stropy, które łączą wiele połaci dachu/płyt stropowych na danej kondygnacji w jeden element po uprzednim zaznaczeniu tych elementów (patrz więcej IFC (BIM) interpretacja danych budynku)
 • Rozbudowa okna Korekta geometrii ścian (patrz więcej IFC (BIM) interpretacja danych budynku)
 • Wskutek optymalizacji algorytmu czas obliczeń struktury budynku w niektórych przypadkach został diametralnie skrócony (nawet o kilkadziesiąt procent)
IFC import bazowy

IFC (BIM) import bazowy

 • Przeglądarka projektu dla IFC – Tryb segregacji po typie IFC, tym samym program pozwala na przełączenie się pomiędzy trybami: Widok pełny, Widok uproszczony, Widok według typów (nowy)
 • Okno Wyszukaj dla zakresu Podkład wyświetla opisy obiektów IFC
 • Tabela danych obiektów IFC wyświetla wszystkie dane i parametry obiektów, które idą wraz z tymi obiektami. Tabela danych tworzy automatyczny podział parametrów ze względu na ich kategorię (np. Location & Geometry, Pset_)
 • Narzędzie pomiaru długości/linia wymiarowa w 3D dla modeli IFC, która posiada tryb AUTO dla krawędzi obiektów IFC
 • Pierwsze wczytanie modelu IFC skaluje Edytor 2D i Widok 3D do wielkości modelu IFC

 

Nowości opisane dla tego modułu prezentuje film dostępny na kanale YouTube Polska – ZOBACZ VIDEO

IFC interpretacja danych budynku

IFC (BIM) interpretacja danych budynku

 • Automatyczne rozpoznanie kondygnacji poprzez funkcję Utwórz kondygnacje z pliku IFC prawidłowo rozpoznaje sytuację ze skośnym dachem
 • Przy interpretacji obiektów ifcSlab/ifcRoof program informuje i jeżeli może to scala obiekty w jeden tworząc przy tym element Strop z poprawnym zachowaniem jego otworów i element Dach z odpowiednimi jego krawędziami
 • Korekta geometrii ścian została rozbudowana o funkcje wspomagające przetwarzanie modeli IFC:
  • Funkcja Dosuń ściany do rzędnych kondygnacji wraz z możliwości określenia tolerancji dosunięcia
  • Funkcja Scalaj ściany stycznie wzdłużnie (BETA)
 • Funkcja Regeneruj bryłę pomieszczenia dostępna pod prawym klawiszem myszy dla Edytor 2D/Widok 3D – pozwalająca na wyrównanie zaznaczonych pomieszczeń rozpoznanych na bazie obiektów ifcSpace do rzędnych kondygnacji

 

Nowości opisane dla tego modułu prezentuje film dostępny na kanale YouTube Polska – ZOBACZ VIDEO (wersja skrócona), ZOBACZ VIDEO (wersja pełna)

eksport konstrukcji budynku dostepny wkrotce

IFC (BIM) eksport elementów struktury budynku / IFC (BIM) eksport instalacji grzewczej/chłodzącej / IFC (BIM) eksport instalacji wodociągowej / IFC (BIM) eksport instalacji kanalizacyjnej

 • Rozbudowa okna Eksport pliku IFC o pole Transformacja współrzędnych, użytkownik ma możliwość wyboru eksportu instalacji/konstrukcji do formatu IFC4:
  • Pomijając transformację – wybór Brak
  • Wykonując eksport w oparciu o współrzędne wybranego modelu IFC (wybór domyślny)
  • Określając wartości narzucone poprzez zdefiniowanie przesunięcia współrzędnych xyz
 • Możliwość eksportu izolacji (Otulina) do formatu IFC4
  • Elementy są podrzędnym elementem danego elementu IfcPipeSegment, do którego otulina przynależy
  • Eksport wykonywany zgodnie ze zdefiniowanym stylem otuliny dla Widok 3D
  • Możliwe jest wyłączenie eksportu otulin z poziomu Warstwy elementów
systemy grzewcze

Systemy grzewcze

 • Możliwość prezentacji w 2D i 3D izolacji rur (otulin)
 • Zwiększona tolerancja dla generowania komunikatu o niedostosowaniu parametrów regulatora różnicy ciśnień do potrzeb
 • Ujednolicone z modułem wodociągowym zasady obliczenia spadków ciśnień w trójnikach
 • Podniesienie rangi komunikatu „Regulator dostarcza zbyt dużą różnicę ciśnień XXX.X kPa dla obwodu, który wymaga YYY.Y kPa” z ostrzeżenia na błąd
systemy chlodnicze

Systemy chłodnicze

 • Możliwość prezentacji w 2D i 3D izolacji rur (otulin)
 • Podniesienie rangi komunikatu „Regulator dostarcza zbyt dużą różnicę ciśnień XXX.X kPa dla obwodu, który wymaga YYY.Y kPa” z ostrzeżenia na błąd
straty ciepla

Straty ciepła

 • Poprawne generowanie kompletu ścian wewnętrznych i zewnętrznych uczestniczących w obliczeniach przepływu ciepła przez przenikanie w przypadku połaci dachowych na różnych poziomach
 • Możliwość wydruku lub eksportu prezentowanego na zakresie 'OZC (V)’ diagramu przepływu powietrza wentylacyjnego
 • Nowy folder ulubione w katalogach materiałów budowlanych
 • Poprawa ergonomii zaznaczania przegród w pomieszczeniu poprzez przeniesienie lupki obok miejsca wyboru/modyfikacji definicji przegrody w oknie OZC
 • Optymalizacja grupowania komunikatów diagnostyki dla zakresu Obliczenia cieplne budynku
 • Faza przypisywania definicji przegród do modelu przegród logicznych jest wykonywana również podczas etapu Obliczenia struktury budynku umożliwiając m.in szybsze nawroty w przypadku zmian w konstrukcji budynku bez konieczności każdorazowego wykonywania Pełnych obliczeń zawierających Obliczenia struktury budynku oraz Obliczenie cieplne budynku
 • Dalszy rozwój, udoskonalenia i poprawki dla normy DIN/TS 12831-1:2020-04 (BETA)
dobor grzejnikow

Dobór grzejników

 • Możliwość wyłączania podfolderów (np. wybranych grubości lub wysokości) lub wskazanych wielkości grzejników z doboru. Należy w tym celu wybrać opcję „tabele użytkownika”
 • Możliwość zróżnicowania ograniczeń wymiarów dla grzejników łazienkowych i dla pozostałych. Znajdują się one na dwóch osobnych zakładkach
 • W tabeli danych grzejników zintegrowanych lewych i prawych, w liście wyboru pola „Zakotwiczenie” do wyboru jest również wariant „Środek”
systemy plaszczyznowe

Systemy płaszczyznowe

 • Ulepszone rysowanie pętli wokół otworów wyciętych na słupy, wyspy kuchenne itp.
 • Wyeliminowany błąd wewnętrzny pojawiający się na połączeniu przyłączy i pętli ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego
ulozenie plyt systemu suchego

Układanie płyt systemu suchego

 • Przy kopiowaniu grupy zaznaczonych płyt wciśnięcie klawisza TAB przesuwa punkt snapu po zewnętrznych punktach kopiowanego zestawu
 • Użycie klawisza funkcyjnego F3 dla wstawienia kolejnej płyty pamięta nie tylko typ poprzednio użytej płyty, ale również poprzednio wskazany punkt snapu oraz orientację płyty
 • Wydruk „Karty pomieszczeń” prezentuje również układ płyt systemu suchego w pomieszczeniu
stacje mieszkaniowe

Stacje mieszkaniowe

 • Dwie nowe metody wymiarowania sieci zasilającej stacje mieszkaniowe: DIN 4708 i VDI 2072
instalacje wodociagowe

Instalacje wodociągowe

 • Możliwość prezentacji w 2D i 3D izolacji rur (otulin)
 • W bibliotece przyborów sanitarnych dostępne są umywalki podwójna i zbiorowa oraz warianty WC różniące się kierunkiem odpływu
 • Wartości współczynników oporu miejscowego trójników w katalogach neutralnych zgodne z normą DIN 1988-300
instalacje kanalizacyjne dostepny wkrotce

Instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

 • W bibliotece przyborów sanitarnych dostępne są umywalki: podwójna i zbiorowa, oraz warianty WC różniące się kierunkiem odpływu
 • Możliwość wstawiania na działki, na rzucie, w modelu lub na automatycznym rozwinięciu, elementu „Obejście”. Typ elementu musi być przed obliczeniami wybrany z katalogu, ponieważ może być realizowany różnymi zestawami kształtek
 • Możliwość tworzenia pionów z przesunięciami (pomiędzy różnymi kondygnacjami), wymaganymi z powodu geometrii budynku lub potrzeby wyhamowania ścieków w budynkach wysokich (zobacz film)
 • Ulepszona wizualizacja kształtek w węzłach działek, w przypadku trójników o różnych kątach odejścia
 • Nowe warianty pionów z wentylacją obejściową
 • Poprawa kontroli miejsca wpięcia podejść\podejść zbiorowych do pionu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
przetwarzanie zestawienia materialow

Przetwarzanie zestawienia materiałów

 • Produkty oznaczone w katalogu jako „dowolnego producenta” mogą być wyłączone z eksportów listy materiałowej
SMART

InstalSmart

 • Od publikacji 24.0 aplikacja mobilna jest obsługiwana przez systemy Android 9.0 i nowsze

WYDANIE REV. 23.6


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 23.5


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 23.4


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 23.3


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 23.2


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 23.1Zobacz Video


modul bazowy

Moduł bazowy

Struktura budynku:

 • Usprawnienie diagnostyki stropów przecinających element Dach
 • Przyspieszenie i optymalizacja algorytmu odpowiedzialnego za Obliczenia struktury budynku

 

Wygląd elementów, funkcje ogólne:

 • Możliwość ukrywania niewykorzystywanych w danym projekcie zakresów edycji (np. Sufitowe i Rys.pętli-sufitowe w projektach zawierających wyłącznie instalację ogrzewania podłogowego)
 • Zmiana domyślnego położenia etykiet wybranych elementów na rzutach (obejrzyj film)
 • Modyfikacja stylów elementów typu: Dach, Grunt, Lukarna, Strop dla Edytor 2D w zakresie koloru i typu linii rysunkowej
 • Doprecyzowanie hintów dla elementów definiowanych w oknie Dane ogólne, na zakładce Zarządzanie kondygnacjami, w sekcji Położenie oraz Wymiary
 • Poprawione wyświetlanie kolorów w trybie ciemnym
 • Dodatkowe okno Widok 3D  m.in na potrzeby:
  • Modułów BIM (import i interpretacja)
  • Tworzenia konstrukcji budynku i wykonania Obliczenie cieplne budynku
  • Optymalizacji projektowania różnych typów instalacji w jednym projekcie
 • Dwie nowe komendy Pokaż w 3D (alt+1)/Ukryj w 3D (alt+2), które:
  • Odpowiadają za widoczność elementów w Widok 3D (dotyczy elementów na zakresie Podkład (IFC) i Konstrukcja, które posiadają pole Widoczny w Tabela danych)
  • Poprawiają ergonomię ukrycia elementów IFC, które mają nie podlegać późniejszej interpretacji na elementy natywne konstrukcji
  • Zostały dodane jako funkcje domyślne pod prawym klawiszem myszy (Menu podręczne) i posiadają domyślnie przypisane klawisze skrótu
 • Poprawa działania algorytmu Generuj rozwinięcie w zakresie narzucania kierunku rozwijania gałęzi
 • Poprawa działania funkcji Eksport pliku DWG/DXF
 • Możliwość nadania nazw eksportowanym plikom DWG/DXF, co m.in ułatwia eksport rysunków o różnych zakresach eksportowanych warstw z programu
 • Opcja 'Szukaj’ w wybranych polach w oknie Dane ogólne

 

 • Aktualizacja katalogów produktów

 

ARTYKUŁY HELPSYSTEM

 

IFC interpretacja danych budynku

IFC (BIM) import bazowy /IFC (BIM) interpretacja danych budynku

 • Reorganizacja ikon importu modelu IFC, tworzenia kondygnacji na podstawie pliku IFC oraz interpretacji elementów z pliku IFC
 • Import i interpretacja elementu ifcSpace poprzez funkcję Interpretuj pomieszczenia z pliku IFC (obejrzyj film)
  • Nowa funkcja tworzy elementy natywne pakietu InstalSystem 5 typu Pomieszczenie ręczne na zakresie edycji Konstrukcja
  • Funkcja przenosi do nowo utworzonego pomieszczenia Opis oraz Symbol nadany przez architekta
  • Nowo utworzone pomieszczenie może być dalej modyfikowane w zakresie m.in zmiany kształtu, położenia, dzielenia lub usunięcia
  • Tak utworzone pomieszczenia mogą dalej posłużyć do wygenerowania przegród konstrukcyjnych z wykorzystaniem funkcji Automatyczne ściany, stropy i dachy jako alternatywna (lub wspomagająca) ścieżka dla uzyskania przegród konstrukcyjnych na podstawie interpretacji elementów konstrukcyjnych z pliku IFC
 • Nowe kryteria wyszukiwania dla okna Wyszukaj – zakres Podkład:
  • Niewidoczny (nieaktywny/ukryty) – umożliwia zaznaczenie i wyświetlenie elementów IFC, które zostały ukryte i tym samym nie podlegają interpretacji
  • Powierzchnia górna większa od – kryterium ułatwiające wyszukanie elementów typu ifcSlab, ifcRoof, które mogą definiować kondygnacje w przypadku użycia funkcji: Utwórz kondygnacje pomiędzy zaznaczonymi stropami/dachami z pliku IFC
 • Korekta geometrii ścianRegeneruj połączenia ścian usuwa ściany zawierające się w sobie, które mogą być wynikiem zdefiniowania ścian zawierających się w sobie w modelu IFC i ich późniejszej interpretacji w programie na elementy natywne typu Ściana/Ściana kurtynowa
eksport konstrukcji budynku dostepny wkrotce

IFC (BIM) eksport elementów struktury budynku

 • Rozszerzenie zakresu eksportowanych elementów konstrukcji o ifcSpace (obejrzyj film)
  • Eksport elementów typu Pomieszczenie ręczne / Pomieszczenie automatyczne istniejących w projekcie (również wcześniej zinterpretowanych z obiektów ifcSpace)
  • Parametryzacja eksportowanych pomieszczeń w zakresie danych technicznych i obliczeniowych (kilkanaście parametrów wraz z jednostkami)
 • Uzupełnienie o parametry techniczne i obliczeniowe elementu ifcBuilding
eksport instalacji grzewczej i chlodzacej IFC

Eksport IFC (BIM) instalacji grzewczej/chłodzącej / Eksport IFC (BIM) instalacji wodociągowej

 • Parametryzacja eksportu IFC4 elementów typu: Pętla, Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy, Zawór z zakresu Instalacje grzewcze, Instalacje chłodnicze, Instalacje wodociągowe.
  Wymienione elementy eksportowane są wraz z:

  • Parametrami technicznymi
  • Parametrami obliczeniowymi

uzupełniając tym samym istniejącą parametryzację elementu Działka (w tym Przyłącze i Pion) i w całości moduł Systemy płaszczyznowe (obejrzyj film)

eksport instalacji kanalizacyjnej IFC

Eksport IFC (BIM) instalacji kanalizacyjnej

eksport instalacji wodociagowej IFC

Eksport IFC (BIM) instalacji grzewczej/chłodzącej / Eksport IFC (BIM) instalacji wodociągowej / Eksport IFC (BIM) instalacji kanalizacyjnej

 • Wszystkie elementy są eksportowane wraz z numerem katalogowym danego elementu jako CatalogueCode, jeżeli taki kod katalogowy zawierają (obejrzyj film)

 

ARTYKUŁY HELPSYSTEM

systemy grzewcze

Systemy grzewcze

 • Możliwość generowania zestawienia elementów instalacji z podziałem na kondygnacje lub jednostki budynku (obejrzyj film)
 • Zmiana rangi komunikatu Regulator nie zapewnia odpowiedniego ciśnienia dla zasilanego obwodu (ciśn. wymagane > ??) z błędu na ostrzeżenie
 • W etykiecie elementu Działka może być zaprezentowana rzędna w punkcie etykiety. Prezentowana wartość zależy od punktu wstawienia etykiety na działce
 • Regulator różnicy ciśnienia ma możliwość zdefiniowania tzw. „następcy” ze względu na zakres stabilizowanej różnicy ciśnień. Program w razie braku możliwości uzyskania wymaganej różnicy ciśnień z typu wskazanego w danych, próbuje dobrać następcę
 • W oknie Dane ogólneInstalacja rozprowadzająca / Typy i dane domyślne deklaruje się domyślny typ rozdzielacza, który będzie przyjęty dla rozdzielaczy podwójnych wstawianych na zakresie „Konwekcyjne”. Rozdzielacze te mogą być spoza katalogów lub pochodzić z katalogów rur i kształtek, w których mogą być dla nich deklarowane zestawy rozdzielaczowe i szafki, podobnie jak dla rozdzielaczy z systemów płaszczyznowych
 • Dane elementu Pion, zmienione w tabeli danych przed jego wstawieniem, stają się automatycznie domyślnymi danymi każdego następnego
 • Dodanie funkcji Utwórz kopię zaznaczonych elementów na wielu kondygnacjach powyżej i Utwórz kopię zaznaczonych elementów na wielu kondygnacjach poniżej  (obejrzyj film)
 • Nowy element Punkt redukcji dostępny na wstążce w grupie Rozprowadzenie – instalacje cieplne umożliwia zredukowanie przepływu w instalacji (od miejsca jego wstawienia w kierunku źródła)
systemy chlodnicze

Systemy chłodnicze

 • Możliwość generowania zestawienia elementów instalacji z podziałem na kondygnacje lub jednostki budynku (obejrzyj film)
 • Nowy element Punkt redukcji dostępny na wstążce w grupie Rozprowadzenie – instalacje cieplne umożliwia zredukowanie przepływu w instalacji (od miejsca jego wstawienia w kierunku źródła)
straty ciepla

Straty ciepła

 • Nowa norma DIN/TS 12821-1:2020-04 (BETA) dostępna w wybranych pakietach
systemy plaszczyznowe

Systemy płaszczyznowe

 • Możliwość generowania zestawienia elementów instalacji z podziałem na kondygnacje lub jednostki budynku (obejrzyj film)
 • Możliwość ustawienia minimalnej prędkości przepływu w pętli, osobno dla systemów podłogowych, ściennych i sufitowych (obejrzyj film)
 • Możliwość ustawienia i modyfikacji temperatury zasilania bezpośrednio w oknie Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych (obejrzyj film)
 • Nowa kolumna w oknie Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych informująca o charakterze przepływu (laminarny/turbulentny) (obejrzyj film)
 • Możliwość ustawienia w oknie Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych spadku temperatury spoza wartości granicznych zdefiniowanych w danych ogólnych lub indywidualnie dla edytowanej strefy powierzchni grzewczo-chłodzących
 • Nowe narzędzie Wycinanie otworów do wycinania fragmentów wewnątrz podłóg lub sufitów grzewczo-chłodzących (na wyspy kuchenne, słupy itp.) (obejrzyj film)
 • Ujednolicony sposób wyznaczania odstępu układania pierwszego przyłącza i pętli od krawędzi strefy powierzchni grzewczo-chłodzących
 • Nowy typ elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących: Z ogranicznikiem temp. powrotu zasilana z powrotu grzejnika. Musi być zasilana z powrotu grzejnika w tym samym pomieszczeniu przy pomocy elementu Połączenie szeregowe, nie podlega automatycznemu podziałowi. Na działce powrotnej do źródła musi być ogranicznik temperatury powrotu (obejrzyj film)

 

ARTYKUŁY HELPSYSTEM

systemy panelowe

Systemy panelowe

 • Panel ścienny nie daje możliwości wykonania operacji lustrzanego odbicia (Flip) oraz ma wizualnie wyróżnioną płaszczyznę skierowaną w stronę pomieszczenia
 • W danych katalogowych elementu Panel ścienny istnieje możliwość zablokowania jego obrotu w płaszczyźnie pionowej, celem zapewnienia że w projekcie dany panel zawsze będzie zorientowany zgodnie z wymaganiem producenta
ulozenie plyt systemu suchego

Ułożenie płyt systemu suchego

 • Gruntowne ulepszenie modułu w celu poprawy ergonomii i szybkości aranżacji płyt systemu suchego (obejrzyj film) poprzez:
  • Dodanie funkcji automatycznie wypełniającej wskazany obszar płytami danego typu
  • Lepszą kontrolę wyboru punktu AUTO (zgrubna lub bardziej precyzyjna)
  • Sygnalizację graficzną aktywnego punktu AUTO
  • Możliwość obrotu płyty przed wstawieniem
  • Możliwość precyzyjnego przesuwania lub dosuwania wstawionych płyt względem osi poziomej i pionowej
  • Możliwość precyzyjnego docinania fragmentów płyt
 • Poprawa dopasowania automatycznie generowanych rysunków pętli do przebiegu rowków w płytach (obejrzyj film)
stacje mieszkaniowe

Stacje mieszkaniowe

 • Nowa dedykowana strona wydruku Elementy w stacjach mieszkaniowych umożliwiająca analizę tras i obiegów hydraulicznych wewnątrz stacji (obejrzyj film)
 • Obliczenia i prezentacja w wynikach wymaganej mocy źródła zasilającego stacje w okresie letnim (obejrzyj film)
 • Poprawa wyznaczania wymaganego minimalnego ciśnienia przed stacją
instalacje wodociagowe

Instalacje wodociągowe

 • Możliwość generowania zestawienia elementów instalacji z podziałem na kondygnacje lub jednostki budynku (obejrzyj film)
 • W etykiecie elementu Działka może być zaprezentowana rzędna w punkcie etykiety. Prezentowana wartość zależy od punktu wstawienia etykiety na działce
 • Możliwe podłączenie elementu Naczynie wzbiorcze do działek zimnej wody
 • Dane elementu Pion, zmienione w tabeli danych przed jego wstawieniem, stają się automatycznie domyślnymi danymi każdego następnego
 • Dodanie funkcji Utwórz kopię zaznaczonych elementów na wielu kondygnacjach powyżej i Utwórz kopię zaznaczonych elementów na wielu kondygnacjach poniżej (obejrzyj film)

 

ARTYKUŁY HELPSYSTEM

instalacje kanalizacyjne dostepny wkrotce

Instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

 • Punkt połączenia działek ma nazwę Węzeł i własną tabelę danych określającą sposób jego realizacji (utworzenia z dostępnych kształtek)
 • Węzeł może mieć wstawioną etykietę. W etykiecie mogą być wykazane kształtki tworzące węzeł
 • Kształtki dobrane w elementach Węzeł mogą być, pod warunkiem poprawnego doboru, zwizualizowane w modelu lub na rzucie, w sposób uproszczony lub naturalny. Wymagane do tego jest użycie zaadaptowanego katalogu rur i kształtek, z rozszerzonymi informacjami o wymiarach kształtek. Katalogi takie są wyróżnione specjalną ikonką widoczną podczas wyboru katalogów do projektu. Wizualizację włącza się w danych ogólnych projektu: Konfiguracja wyglądu elementów \ Opcje rysowania (obejrzyj film)
 • W etykiecie elementu Działka może być zaprezentowana rzędna w punkcie etykiety. Prezentowana wartość zależy od punktu wstawienia etykiety na działce, co jest istotne z uwagi na występowanie spadków działek. Dostępne są również rzędne i odległości od podłogi dla punktu początkowego i punktu końcowego działki
 • Do tabeli danych elementu Działka dodano pole Spadek maksymalny. W trybie Auto jest on pobierany z danych ogólnych projektu. Indywidualna zmiana dla wybranych działek umożliwia uniknięcie krótkich pionowych odcinków generowanych w niektórych miejscach przy zachowywaniu jednego spadku maksymalnego
 • Element Pion dodany do modułu Przeglądarka projektu
 • Bardziej czytelne i uzupełnione argumentami (np. wartość wymaganego kąta) komunikaty o niedobraniu elementów węzłów
 • Dane elementu Pion, zmienione w tabeli danych przed jego wstawieniem, stają się automatycznie domyślnymi danymi każdego następnego
 • Nowy element Włączenie innej instalacji kanalizacyjnej pozwala przyspieszyć tworzenie i przeliczanie dużych projektów z powtarzalnymi blokami przyborów (jednak ich składniki nie są uwzględniane w zestawieniu materiałów)
 • Element Pion w konfiguracji kanalizacja, wentylacja kanalizacji ma możliwość automatycznego wygenerowania działek tworzących strukturę wentylacji równoległej: łączników pomiędzy częścią ściekową a wentylacyjną, dodatkowego pionu ściekowego na najniższych kondygnacjach, itp. Niezbędne parametry geometryczne należy określić w tabeli danych pionu. Poprawne działanie tej funkcji wymaga podłączenia pionu do sieci odpływowej oraz podłączenia podejść. Ta funkcja jest w stanie Beta i będzie nadal rozwijana (obejrzyj film)
 • Dodanie funkcji Utwórz kopię zaznaczonych elementów na wielu kondygnacjach powyżejUtwórz kopię zaznaczonych elementów na wielu kondygnacjach poniżej (obejrzyj film)
przetwarzanie zestawienia materialow

Przetwarzanie zestawienia materiałów

 • Poprawione sortowanie elementów zestawienia po eksporcie do formatu UGS
 • Eksport GAEB – zawiera informacje o wymiarach/średnicach

WYDANIE REV. 22.6


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 22.5


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 22.4


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 22.3


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 22.2


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 22.1


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 22.0Zobacz Video


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Tryb Ciemny oraz Tryb Jasny – możliwość przełączenia się pomiędzy dwoma trybami (Ustawienia programu – Wygląd ekranu) dla aplikacji (obejrzyj film)
 • Nowy element Ściana kurtynowa dla zakresu Konstrukcja – Wstawia pionową ścianę kurtynową, ścianę osłonową mającą funkcje cieplną, wizualną i funkcjonalną: (obejrzyj film)
  • Możliwość wstawienia ręcznie elementu z poziomu toolbar
  • Możliwość interpretacji elementu ifcCurtainWall z plików IFC2x3 oraz IFC4 na natywny element Ściana kurtynowa
  • Możliwość konwersji elementu Ściana na element Ściana kurtynowa (i odwrotnie) z poziomu okna Tabela danych
  • Dedykowany Styl elementu: domyślna Grubość, wygląd dla Edytor 2DWidok 3D
  • Ulepszony sposób łączenia się elementów Ściana z Ściana kurtynowa w celu poprawnej wizualizacji (ściany poprzeczne, słupy konstrukcyjne)
  • Eksport IFC4 elementu Ściana kurtynowa do postaci ifcCurtainWall
 • Nowa funkcja Przytnij strop (elementem dach) w sekcji Strop/Otwór – Przycina zewnętrzną część elementu strop elementem dach po uprzednim zaznaczeniu tych elementów: (obejrzyj film)
  • Diagnozowaniu i listowaniu podlegają elementy Strop oraz Dach, które wzajemnie się przecinają
 • Możliwość włączenia wizualizacji obszaru w pomieszczeniu określonego przez pola Grubość podłogi oraz Strop podwieszany dla Widok 3D: (obejrzyj film)
  • Umożliwienie zdefiniowania stopnia przyciemnienia obszaru (Dane ogólne – Style elementów – Pomieszczenie)
 • Rozbudowa diagnostyki operacji Automatyczne ściany, stropy i dachy – diagnozowaniu i listowaniu podlegają nieprawidłowo zdefiniowane obszary elementów Pomieszczenie oraz Obrys budynku
 • Tryb przyciągania (AUTO) dla elementu Pomieszczenie i Obrys budynku w trybie widoku Cień kondygnacji powyżej / Cień kondygnacji poniżej dla tych samych obiektów w Edytor 2D
 • Poluzowano warunek konieczności przykrycia w całości (całym swoim obszarem) ścian pionowych elementem Dach (należy zachować warunek szczelności bryły w celu wygenerowania elementu Pomieszczenie (Automatyczne))
 • Funkcja Regeneruj połączenia ścian w oknie Korekta geometrii ścian poprawia ściany krzyżujące się wykazane w oknie Diagnostyka (np. pochodzące z interpretacji konstrukcji z plików IFC) (obejrzyj film)
 • Nowa opcja Pion narzuca kierunek rozwinięcia. Dla zaznaczonej opcji, program rysuje gałęzie instalacji odchodzące od elementu Pion po odpowiedniej stronie elementu Pion wg ustawionej lokalizacji kierunku patrzenia na ten element (frontu elementu). Sterowanie opcją dostępne w Tabela danych dla elementu Punkt startowy
 • Możliwość generacji rozwinięć instalacji zawierających wirtualne przyłącza do stref grzewczo – chłodzących (obejrzyj film)
 • Poprawa działania algorytmu Generuj rozwinięcie
 • Prawidłowa obsługa podłączeń działek do pionowych działek prowadzonych w ramach jednej kondygnacji bez konieczności użycia elementu Pion
 • Możliwość narzucenia wymiarów w Tabela danych dla elementów Prostokąt i Elipsa
 • Nowe okno Warstwy elementów umożliwia kontrolę zakresu elementów eksportowanych do formatów DWG/DXF, ogólnie na poziomie całych zakresów edycji, jak i bardziej szczegółowo na poziomie poszczególnych elementów (obejrzyj film)
 • Nowa opcja Prefiks dla warstw umożliwia nadanie indywidualnego prefixu warstwom tworzonym przez InstalSystem 5 i eksportowanym do formatu DWG (obejrzyj film)
 • Możliwość wyboru opcji Eksportuj etykiety jako bloki lub Eksportuj etykiety jako elementy podstawowe podczas eksportu rysunków do formatu DWG/DXF (obejrzyj film)
 • Wyeksportowane rysunki do formatów dwg/dxf zawierają wszystkie grafiki. Elementy takie jak LogoRysunek przekroju konstrukcjiTabelka rozdzielaczaTabelka mieszacza / węzła regulacyjnego nie są obecnie eksportowane do osobnych plików podczas eksportu
IFC interpretacja danych budynku

IFC (BIM) interpretacja danych budynku

 • Obsługa importu i interpretacji elementu Ściana kurtynowa (patrz więcej Moduł bazowy) (obejrzyj film)
 • Optymalizacja interpretacji elementów IFC na natywne elementy InstalSoft:
  • Poprawa interpretacji (funkcja Interpretuj ściany z pliku IFC)
  • Poprawa interpretacji (funkcja Interpretuj dachy z pliku IFC)
  • Obsługa interpretacji (funkcja Interpretuj okna, drzwi i otwory w ścianie z pliku IFC) elementu Okno dachowe
  • Diagnostyka interpretacji ścian ifcWall o kształcie romboidalnym, okno Diagnostyka wskazuje na elementy, które nie uległy interpretacji
eksport instalacji grzewczej i chlodzacej IFC

IFC (BIM) eksport elementów struktury budynku / Eksport IFC (BIM) instalacji grzewczej/chłodzącej / Eksport IFC (BIM) instalacji wodociągowej

 • Obsługa eksportu elementu Ściana kurtynowa (patrz więcej Moduł bazowy) (obejrzyj film)
 • Parametryzacja eksportu IFC4 działek z zakresu Instalacje grzewczeInstalacje chłodniczeInstalacje wodociągowe. Element Działka eksportowany jest wraz z:
  • Parametrami technicznymi
  • Elementem Kod katalogowy
  • Parametrami obliczeniowymi
 • Dodanie warunku filtrowania eksportu elementów do IFC4 w oknie Eksport pliku IFC – Warstwy elementów:
  • Automatyczne zaznaczanie / odznaczanie elementów, które są wspólne z innym zakresem projektu
  • W zależności od konfiguracji licencji w celu precyzyjnej kontroli faktycznie eksportowanych elementów
 • Optymalizacja plików wynikowych dla zaznaczonej funkcji Eksportuj etykiety do pliku IFC
systemy grzewcze

Systemy grzewcze

 • Do wyników w etykiecie elementu Działka można, podobnie jak w module Instalacje wodociągowe, dodać Typ działki
 • Odległość od podłogi lub Rzędna mogą być dodane do etykiet elementów: RozdzielaczMieszaczOdbiornikGrzejnikNaczynie wzbiorczeSprzęgło hydrauliczneŹródłoWęzeł regulacyjnyStacja mieszkaniowa
 • Element Zbiornik buforowy, podłączany w sposób podobny jak Sprzęgło hydrauliczne
 • W danych elementu Grzejnik dodano pole Zakotwiczenie pozwalające wybrać punkt nie zmieniający położenia po doborze
 • Nowy podział w Zestawienie grzejników, uwzględniający stronę podłączenia grzejnika (podłączenie – prawe/lewe/inne)
straty ciepla

Straty ciepła

 • Nowy typ przegrody Ściana kurtynowa / płyta (patrz więcej Moduł bazowy) (obejrzyj film)
 • Usprawnienia w zakresie tworzenia Przeg. o zdefin. warstwach: (obejrzyj film)
  • Nowe katalogi materiałów budowlanych uzupełnione o nowoczesne materiały wykorzystywane aktualnie w budownictwie
  • Możliwość sortowania materiałów budowlanych w obszarze kolumn po ich właściwościach
  • Ulepszenie wyszukiwarki materiałów budowlanych oraz przeniesienie jej w dolną część okna
 • Możliwość zdefiniowania w (Dane ogólne – Dane dla strat ciepła) pola Minimalna powierzchnia przegrody cieplnej uwzględniana w obliczeniach: (obejrzyj film)
  • Diagnostyka przegród (w randze Podpowiedzi), które zostały odznaczone automatycznie dla pola Uwzględniaj w obliczeniach
  • Nowy Styl elementu dla przegród nieuwzględnianych w obliczeniach dla Edytor 2D i Widok 3D (zakres OZC(T))
 • Możliwość sortowania przegród cieplnych w obszarze kolumn po ich właściwościach (np. AzUΦT), które uczestniczą w wyznaczaniu obciążenia dla elementu Pomieszczenie w oknie OZC (obejrzyj film)
 • Poprawa algorytmu tworzącego automatycznie przegrody cieplne z elementów konstrukcyjnych (szczególnie dotyczy to elementu Dach / Strop względem ścian pionowych, poprawie uległ model cieplny ścian łukowych)
certyfikaty energetyczne

Certyfikaty i charakterystyki energetyczne PL

 • Możliwość sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz projektowanej charakterystyki energetycznej dla budynków wyposażonych w instalację chłodzenia (obejrzyj film)
systemy plaszczyznowe

Systemy płaszczyznowe

 • Usprawnienia okna Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych (obejrzyj film):
  • Natychmiastowe przeliczenie wyników po zmianie deltaT (wychłodzenia w pętli)
  • Prezentacja rozdzielaczy w drzewie w lewej części okna
  • Prezentacja nastaw na rozdzielaczu (na zaworach/rotametrach)
  • Prezentacja okładzin
 • Możliwość konfiguracji zawartości elementu Tabelka rozdzielacza poprzez zaznaczenie lub odznaczenie pozycji na listach w jej tabeli danych
 • Możliwość wyszukiwania elementów Pow. grzewczo-chłodząca lub Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących na podstawie wartości pola Typ, np. Bez rur
instalacje wodociagowe

Instalacje wodociągowe

 • Element Zawór pierwszeństwa
 • Odległość od podłogi lub Rzędna mogą być dodane do etykiet następujących elementów: RozdzielaczNaczynie wzbiorcze, ŹródłoPodgrzewaczStacja mieszkaniowaUkład podnoszenia ciśnieniaZawór mieszający
instalacje kanalizacyjne dostepny wkrotce

Instalacje kanalizacyjne

 • Wprowadzenie do sprzedaży pierwszej wersji modułu handlowego Instalacje kanalizacyjne, obejmującego projektowanie instalacji kanalizacji grawitacyjnej bytowo-gospodarczej. Ta wersja umożliwia projektowanie instalacji z bezpośrednią wentylacją pionów lub z kolektorami wentylacyjnymi. Wentylacja obejściowa przewidziana jest do wprowadzenia w następnych publikacjach, jako bezpłatna aktualizacja. Również następne publikacje wprowadzą pełną kontrolę nad konfiguracją węzłów działek, czyli punktów ich połączenia (obejrzyj film)
SMART

InstalSmart

 • Nowy, przeprojektowany i odświeżony wygląd/interfejs aplikacji:
  • Dostosowany do smartfonów oraz tabletów
  • Skalowalny dla różnej wielkości ekranów
  • Obsługa układu pionowego oraz poziomego
  • Znacznie poprawiona ergonomia w zakresie przycisków, ikon, definiowania/wprowadzania/korekty danych wejściowych, widoczności i dostępności do danych funkcji aplikacji
 • Nowa aplikacja neutralna InstalSmart dostosowana pod rynek: DE, EN, PL, FR, BG, RU, SI, HR, HU, RO, AT, UA. Aplikacja jest dostępna dla systemów Android i iOS

WYDANIE REV. 21.3


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 21.2


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 21.1


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 21.0Zobacz Video


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Możliwość ograniczenia zakresu widocznych kondygnacji w widoku 3D do tych, na których znajdują się zaznaczone elementy
 • Szybkie przełączanie widocznych kondygnacji w widoku 3D
 • Pomiar odległości w widoku 3D (aby wynik był poprawny, należy ustawić widok na jeden z prostopadłych do płaszczyzn układu współrzędnych)
 • Możliwość ustawienia stylu tła w widoku 3D (Ustawienia programu – Wygląd ekranu)
 • Usprawnienia elementu Lukarna poprzez:
  • możliwość zastąpienia ścian elementu Lukarna ścianami budynku w celu odpowiedniego zamodelowania jej podprzegród
  • zablokowanie możliwości przesuwania ścian elementu Lukarna generowanych automatycznie
  • poprawę wizualizacji ścian elementu Lukarna w oknie Edytor 2D, co ułatwia zmianę ich grubości
 • Usprawnienia funkcji Automatyczne ściany, stropy i dachy poprzez:
  • redukcję ilości generowanych w szeregu ścian o podobnej grubości
  • poprawę generowania się ścian i połączeń między nimi
  • generację jednokondygnacyjnych ścian dla wielokondygnacyjnego elementu Obrys budynku, co ułatwia kopiowanie kondygnacji powtarzalnych
 • Usprawnienia ręcznego podziału ściany konstrukcyjnej w układzie poziomym i pionowym w ramach danej kondygnacji, co pozwala na analogiczny podział przegród cieplnych
 • Udoskonalenie funkcji rysowania i łączenia elementów Działka, Para działek
 • Udoskonalenie funkcji Sprawdź połączenia
 • Funkcja Generuj rozwinięcie działa osobno dla zakresów projektu: Instalacje grzewcze i chłodnicze oraz Instalacje wodociągowe
 • Rozróżnienie ikony Generuj rozwinięcia na wstążce dla zakresów projektu: Instalacje grzewcze i chłodnicze oraz Instalacje wodociągowe
 • Łatwiejszy dostęp do arkuszy Automatyczne rozwinięcie instalacji poprzez wydzielenie osobnej gałęzi dla arkuszy z rozwinięciami z podziałem na zakresy projektu: Instalacje grzewcze i chłodnicze oraz Instalacje wodociągowe.
 • Poprawa działania algorytmu Generuj rozwinięcie dla wariantów dostępnych dla elementu Punkt startowy w polu Prezentowane na rozwinięciu
 • Poprawa wydajności programu poprzez przyspieszenie operacji Generuj rozwinięcie
 • Aktualizacja katalogów produktów
IFC import bazowy

IFC (BIM) import bazowy

 • Nowy tryb widoczności zakresu edycji o nazwie:Widoczny, gdy nieaktywny (tylko krawędzie). Wyświetla widok krawędziowy modelu IFC, ułatwiając dalszą analizę przy interpretacji obiektów IFC na elementy konstrukcyjne wykorzystywane dalej do stworzenia modelu cieplnego
 • Możliwość wyświetlenia obiektu ifcSpace w oknach Edytor 2D oraz Widok 3D, co ułatwia analizę modelu IFC oraz obrysowanie pomieszczeń
 • Nowe kryteria wyszukiwania w oknie Wyszukaj dla zakresu PodkładifcSpaceifcPlateifcMember
IFC interpretacja danych budynku

IFC (BIM) interpretacja danych budynku

 • Usprawnienia działania funkcji Utwórz kondygnacje pomiędzy zaznaczonymi stropami/dachami z pliku IFC, w przypadku kondygnacji ograniczonej skośnymi dachami
eksport konstrukcji budynku dostepny wkrotce

IFC (BIM) eksport elementów struktury budynku

eksport instalacji grzewczej i chlodzacej IFC

IFC (BIM) eksport elementów struktury budynku / Eksport IFC (BIM) instalacji grzewczej/chłodzącej / Eksport IFC (BIM) instalacji wodociągowej

 • Nowe, dedykowane okno Eksport pliku IFC pozwalające na:
  • eksport lub wyłączenie z eksportu etykiet elementów
  • precyzyjne ustalenie zakresu eksportowanych elementów
  • określenie podstawowych danych o eksportowanym modelu/modelach IFC
  • wybór arkuszy podlegających eksportowi oraz ustalenie ilości wynikowych plików IFC
 • Eksport modeli IFC może odbywać się w sposób iteracyjny zgodnie z procesem BIM
 • Nie jest wymagane przeliczenie pliku, aby uzyskać model IFC (dane dotyczące elementów mogą być niepełne)
systemy chlodnicze

Systemy grzewcze/Systemy chłodnicze

 • Nowe termostatyczne zestawy przyłączeniowe dla grzejników łazienkowych i dekoracyjnych
 • Nowy element Wylot działki bez przepływu umożliwiający modelowanie działek odpowietrzających i spustowych zakończonych wolnym wylotem
 • Wizualizacja 3D wariantów typu podłączenia dla elementu Odbiornik podczas deklaracji danych w oknie Tabela danych
straty ciepla

Straty ciepła

 • Nowy typ przegrody Ściana dylatacyjna
 • Element Pomieszczenie wraz z jego etykietą jest widoczny również na zakresie OZC(T)
certyfikaty energetyczne

Certyfikaty i charakterystyki energetyczne PL

 • Szczegółowy wydruk projektowanej charakterystyki energetycznej budynku
 • Możliwość kopiowania zdefiniowanych systemów technicznych oraz urządzeń pomocniczych wraz z ich danymi na poziomie danych domyślnych stref oraz na poziomie danych poszczególnych stref
 • Wybrany poprzednio wariant systemu technicznego lub urządzenia pomocniczego jest podświetlony po ponownym rozwinięciu tabeli
 • Po ustawieniu kursora myszy na dane pole wyświetlany jest hint z opisem wariantu systemu technicznego lub urządzenia pomocniczego wybranego w tym polu
systemy plaszczyznowe

Systemy płaszczyznowe

 • Nowy typ Z ogranicznikiem temp. powrotu dla elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących, musi być zasilana z części wysokotemperaturowej przy pomocy działek i nie podlega automatycznemu podziałowi
 • Wartość domyślnego współczynnika przewodzenia ciepła stropu w oknie konstrukcji podłogi grzewczej wynosi 2.1 W/mK, zaś domyślna grubość stropu jest pobierana z danych kondygnacji
instalacje wodociagowe

Instalacje wodociągowe

 • Możliwość stosowania rozdzielaczy w sieci cyrkulacji ciepłej wody
 • Nowy element Wylot działki bez przepływu umożliwiający modelowanie działek odpowietrzających i spustowych
 • Element Źródło ma dodatkową daną tekstową Przeznaczenie czynnika (np. woda pitna, woda technologiczna). Informacja ta po obliczeniach jest dostępna w etykietach zasilanych elementów (nie ma wpływu na obliczenia)
 • W oknie Wyszukaj możliwe jest zdefiniowanie kryterium wyszukiwania: Punkt czerpalny umiejscowiony na określonym typie elementu Przybór sanitarny
 • Nowa opcja Osobne rozwinięcia w oknie Tabela danych dla elementu Punkt startowy (Instalacje wodociągowe), dająca możliwość tworzenia osobnych arkuszy Automatyczne rozwinięcie instalacji dla instalacji wody zimnej i dla ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji
 • Prezentacja elementów Układ podnoszenia ciśnienia i Zawór mieszający na arkuszach Automatyczne rozwinięcie instalacji

WYDANIE REV. 20.2


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 20.1


certyfikaty energetyczne

Certyfikaty i charakterystyki energetyczne PL

 • Nowy przycisk Eksport ŚChE (dostępny na wstążce w grupie Wydruk i eksport) umożliwia eksport świadectwa charakterystyki energetycznej do pliku XML celem jego zaimportowania do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków
 • Możliwość weryfikacji spełnienia wymagań dot. izolacyjności cieplnej przegród (U) oraz referencyjnej wartości wskaźnika EP względem WT 2017
modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 20.0Zobacz Video


certyfikaty energetyczne

Certyfikaty i charakterystyki energetyczne PL

 • Nowy moduł do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (obejrzyj film)
IFC import bazowy

IFC (BIM) import bazowy

 • Nowy moduł umożliwiający import modelu budynku (wraz z instalacjami i elementami wyposażenia) z plików IFC (obejrzyj film)
  • Import plików IFC jako niezależny model (dostępny na zakresie edycji Podkład)
  • Wczytywanie modelu IFC do dowolnego projektu (nowego oraz z istniejącą np. strukturą budynku lub instalacją), w tym usuwanie i zastępowanie dotychczasowego modelu (tzw. reimport)
  • Wczytywanie wielu niezależnych modeli do jednego projektu
  • Możliwość precyzyjnego zarządzania modelem, m.in. podgląd pełnej struktury pliku IFC, podgląd właściwości każdego z elementów, ukrywanie i wyszukiwanie elementów za pomocą okna Przeglądarka projektu
  • Wczytywanie modeli IFC zawierających zarówno architekturę, jak i instalacje zaprojektowane i wyeksportowane poprzednio z programu InstalSystem 5 oraz z innych programów
  • Model widoczny zarówno w oknie Edytor 2D (rysowanie jako krawędzie) jak i w oknie Widok 3D (rzeczywisty model)
  • Snapowanie elementów konstrukcyjnych i instalacji rysowanych na rzucie 2D w InstalSystem 5 do obiektów IFC
  • Eksport modeli IFC do formatów DXF/DWG (2D), PDF (2D/3D)
IFC interpretacja danych budynku

IFC (BIM) interpretacja danych budynku

 • Nowy moduł umożliwiający interpretację obiektów konstrukcyjnych z pliku IFC na przegrody konstrukcyjne InstalSystem 5 (dalej wykorzystywane m.in. do obliczeń cieplnych budynku) (obejrzyj film)
  • Niezależna interpretacja wybranych kondygnacji na podstawie pliku IFC w celu uzyskania arkuszy roboczych
  • Interpretacja wybranych elementów konstrukcji (ifcBeam, ifcBuildingElementProxy, ifcColumn, ifcCurtainWall, ifcDoor, ifcFooting, ifcOpeningElement, ifcRoof, ifcSlab, ifcWall, ifcWindow i inne) na elementy konstrukcyjne InstalSystem 5 (Ściana (wraz z elementem Otwór w ścianie), OknoDrzwiDachStrop (wraz z elementem Otwór w stropie)) i wykorzystywane m.in dalej przez moduł Straty ciepła do obliczeń cieplnych budynku
  • Możliwość modyfikacji lub usuwania zinterpretowanych elementów konstrukcji budynku
eksport instalacji grzewczej i chlodzacej IFC

Eksport IFC (BIM) instalacji grzewczej/chłodzącej /Eksport IFC (BIM) instalacji wodociągowej

modul bazowy

Moduł bazowy

 • Nowe elementy graficzne: Wielokąt, Łamana, Prostokąt, Elipsa
 • Nowa funkcja Przesunięcie podkładu umożliwiająca precyzyjne przesunięcie podkładu (o wskazany wektor)
 • Wskaźnik postępu (Spinning wheel) dla operacji Sprawdź połączenia
 • Nowy znacznik (kropka) wyróżniający aktywne Okno
 • Możliwość przerwania obliczeń
 • Poprawa wydajności programu poprzez:
  • Przyspieszenie pracy na dużych podkładach w formatach DWG/DXF
  • Przyspieszenie operacji związanych z obiektami graficznymi
  • Przyspieszenie operacji ZOOM/PAN/ROTATE w oknie Widok 3D
  • Przyspieszenie operacji wstawiania elementów Działka
  • Przyspieszenie operacji odświeżania danych w oknie Dane ogólne
 • Możliwość wykorzystania funkcji Zaznacz wszystko i Zaznacz elementy z obszaru na arkuszu Automatyczne rozwinięcie instalacji z poziomu okien Wyszukaj i Przeglądarka projektu
 • Możliwość kontroli automatycznie tworzonych jednostek budynku: Wspólna dla całego budynku / Osobne dla kondygnacji
 • Możliwość tworzenia jednostek budynku z poziomu okna Edytor 2D poprzez zaznaczenie wybranych pomieszczeń i wpisanie dla nich wspólnej nazwy w polu Jednostka budynku
 • Sortowanie listy pomieszczeń w oknie Przeglądarka projektu po symbolu pomieszczenia (funkcja dostępna pod prawym przyciskiem myszy na poziomie Jednostka budynku)
 • Nowa funkcja Modelowanie gruntu umożliwiająca modelowanie i graficzną wizualizację powierzchni gruntu o różnym kształcie (w postaci obwiedni budynku jako krzywej na styku gruntu ze ścianami zewnętrznymi) (obejrzyj film)
 • Usprawnienia elementu Lukarna poprzez:
  • poprawę automatycznie generowanych lukarn na zakresie Konstrukcja
  • poprawną generację ściany wewnętrznej w przypadku, gdy element Lukarna obejmuje dwa lub więcej pomieszczeń
 • Uporządkowanie i poprawa przypisania elementów do warstw po eksporcie rysunku do formatów DWG/DXF
 • Aktualizacja katalogów produktów
systemy chlodnicze

Systemy grzewcze/Systemy chłodnicze

 • Nowy element: Sprzęgło hydrauliczne, o wielkości wybieranej z katalogu lub dobieranej automatycznie w funkcji przepływu (obejrzyj film)
 • Nowy element: Naczynie wzbiorcze, o wielkości wybieranej z katalogu ręcznie (obejrzyj film)
 • Nowe elementy graficzne (nieobliczane): Manometr i Termometr, proste i kątowe, możliwe do wstawienia na działki na rzucie lub w modelu 3D (obejrzyj film)
 • Możliwość ustawienia w oknie Dane ogólne domyślnego typu dla elementu Zawór zwrotny
 • Możliwość prezentacji wartości Moc uzyskana ogrzewania oraz Moc uzyskana chłodzenia w etykiecie elementu Pomieszczenie. Uporządkowano też nazewnictwo pozostałych wielkości
 • Poprawione i uzupełnione informacje w tabelach: Tabelka rozdzielacza i Wyniki ogólne ogrzewania płaszczyznowego, w przypadku zasilania elementu Grzejnik z rozdzielacza zasilającego Ogrzewanie płaszczyznowe
 • Nowe opcje w polu Orientacja w oknie Tabela danych elementów Mieszacz / Układ pompowy i Węzeł regulacyjny (obejrzyj film)
 • Możliwość zmiany położenia umownej przedniej części elementu Odbiornik, co wpływa na efekt działania funkcji Generuj rozwinięcie (obejrzyj film)
 • Nowa prezentacja odcinków działek wychodzących z elementu Rozdzielacz na arkuszu Automatyczne rozwinięcie instalacji– graficzne przesunięcie działek zasilającej i powrotnej względem siebie
 • Wizualizacja 3D orientacji elementów: RozdzielaczMieszacz / Układ pompowyWęzeł regulacyjny, podczas deklaracji danych w oknie Tabela danych (obejrzyj film)
 • Możliwość wyłączenia wybranych pomieszczeń lub odbiorników z funkcji chłodzenia w instalacjach grzewczo-chłodzących (obejrzyj film)
dobor grzejnikow

Dobór grzejników

 • Grzejniki zintegrowane uniwersalne (z podłączeniem z lewej lub z prawej strony) – możliwość wyboru grzejnika uniwersalnego zarówno jako Domyślny typ grzejnika zas. z lewej jak i jako Domyślny typ grzejnika zas. z prawej
 • Zmiana rangi komunikatu „system podłączeń odbiornika jest z innego katalogu rur niż gałązki” z Ostrzeżenie na Błąd, pozwalająca na szybszą reakcję na niekompatybilny wybór systemu w polu Domyślny sys. podłączeń grzejnika (zas. z prawej/ z lewej/ ze środka) oraz w polu Domyślne typy rur i izolacji dla Podejście/gałązka w oknie Dane ogólne
straty ciepla

Straty ciepła

 • Stała i niezależna od opcji obliczeń widoczność w danych projektu wartości: cwirk budynku oraz Cwirk/A elementu Definicja przegrody
 • Obliczenia zgodnie z normą ÖNORM EN 12831; H 7500-1 mają wszystkie tabele wyników zgodne z tym standardem
 • Możliwość wyboru wartości predefiniowanej dla fh w oknie Tabela danych elementu Pomieszczenie, którego wysokość jest większa od 5m
 • Optymalizacja algorytmu realizującego Obliczenia cieplne budynku, co może wpływać na redukcję czasu obliczeń
 • Usprawnienia elementu Lukarna poprzez:
  • poprawne wyznaczanie kubatury pomieszczenia w przypadku, gdy element Lukarna obejmuje 2 lub więcej pomieszczeń
  • poprawę wyznaczania przegród cieplnych na zakresie OZC(T) dla różnych sytuacji projektowych obejmujących lukarny
 • Poprawa algorytmu tworzącego automatycznie przegrody cieplne z elementów konstrukcyjnych
 • Automatyczny podział przegród cieplnych na Ściana zewnętrzna lub Ściana przy gruncie z uwzględnieniem przebiegu krzywej gruntu (nowy element Modelowanie gruntu)
instalacje wodociagowe

Instalacje wodociągowe

 • Nowy element: Naczynie wzbiorcze, o wielkości wybieranej z katalogu ręcznie (obejrzyj film)
 • Nowe elementy graficzne (nieobliczane) Manometr i Termometr, proste i kątowe, możliwe do wstawienia na działki na rzucie lub w modelu 3D (obejrzyj film)
 • Poprawa algorytmu generującego automatyczne rozwinięcia instalacji
 • Zmiana rangi komunikatu „system podłączeń odbiornika jest z innego katalogu rur niż gałązki” z Ostrzeżenie na Błąd, pozwalająca na szybszą reakcję na niekompatybilny wybór systemu w polu System podłączeń punktów czerpalnych oraz w polu Domyślne typy rur i izolacji dla Podejście/gałązka w oknie Dane ogólne

WYDANIE REV. 19.6


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 19.5


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 19.4


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 19.3


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 19.2


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Poprawa krytycznych błędów blokujących funkcję Generuj rozwinięcie
 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 19.1


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Możliwość aktualizacji programu InstalSystem 5 bez wymogu praw administratora
 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 19.0Zobacz Video


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Poprawa wydajności programu:
  • Szybsza reakcja na grupowe zaznaczanie elementów
  • Płynniejsza praca z włączonym oknem Widok 3D
  • Przyspieszenie operacji: Automatyczne ściany, stropy i dachy oraz Korekta geometrii ścian
 • W przypadku wykrycia w konfiguracji sprzętowej wysokowydajnej karty graficznej (niezintegrowanej z płytą główną lub z procesorem), jest ona ustawiana jako aktywna dla programu InstalSystem 5. Eliminuje to problemy ze stabilnością i wydajnością aplikacji wynikające ze słabszej wydajności karty zintegrowanej
 • Eksportowane przez program pliki PDF mają teraz strukturę wektorową, co pozwoliło znacznie zmniejszyć ich wielkość
 • Oznaczenie frontu niektórych elementów (rozdzielacza, odbiornika, mieszacza) na rzucie – ułatwia uzyskanie poprawnego automatycznego rozwinięcia instalacji
 • Automatyczne generowanie dachów płaskich (obejrzyj film)
 • Wsparcie tworzenia struktury budynku i projektowania instalacji w budynkach z wieloma ciągami kondygnacji (z wzajemnie przesuniętymi poziomami stropów) poprzez (obejrzyj film):
  • Możliwość wyświetlenia elementu Obrys budynku na innym ciągu kondygnacji (nowe pole Pokazuj na innych ciągach). Pozwala to na poprawne wygenerowanie kompletu przegród konstrukcyjnych (ścian i stropów) po wywołaniu funkcji Automatyczne ściany, stropy i dachy
  • Możliwość podziału elementu Strop i szybkiej konwersji w element Dach
  • Możliwość łączenia fragmentów instalacji na różnych ciągach za pomocą elementu Pion (z opcją Pokazuj na innych ciągach i możliwością ukrycia elementu Pion na wydruku)
  • Wydruk na jednym arkuszu dwóch kondygnacji, za pomocą pola Dodatkowa kondygnacja dostępnego dla elementu Strony wydruku
 • Element Otwór w ścianie otrzymał możliwość łączenia pomieszczeń poprzez nowe pole Łącz pomieszczenia, dostępną w oknie Tabela danych (obejrzyj film)
 • Rozszerzone opisy działania poszczególnych funkcji na wstążce dla zakresu Konstrukcja (obejrzyj film)
 • Prezentacja kodów katalogowych produktów na etapie edycji danych ogólnych i danych elementów (obejrzyj film)
 • Standardowo prezentowane w wydrukach tabelarycznych logo producenta dystrybuującego daną wersję firmową pakietu InstalSystem 5 może być zastąpione przez logo użytkownika, np. biura projektowego (obejrzyj film)
 • Automatyczne rozwinięcie instalacji: reorganizacja kolejności sekcji i pól w Tabela danych elementu Punkt startowy
 • Aktualizacja katalogów produktów
systemy chlodnicze

Systemy grzewcze/Systemy chłodnicze

 • Nowe elementy: Rozdzielacz pojedynczy, działka Bez przepływuZawór bezpieczeństwa
 • Element Odbiornik uzyskał możliwość definiowania domyślnej odległości od podłogi, osobno dla każdej kondygnacji
 • Elementy Mieszacz / Układ pompowy i Węzeł regulacyjny:
  • zostały rozdzielone i uzyskały osobne ikony, filtry katalogowe i możliwość definiowania stylu
  • wprowadzono możliwość wyboru stopnia szczegółowości prezentacji tych elementów na poszczególnych widokach: 2D, 3D i Rozwinięciu (obejrzyj film)
  • wprowadzono możliwość niezależnego od modelu instalacji definiowania wymiarów tych elementów na arkuszu Automatyczne rozwinięcie instalacji (obejrzyj film)
  • Nowe pola: Domyślna szerokość mieszacza / węzła regulacyjnego i Domyślna wysokość mieszacza / węzła regulacyjnego w Tabela danych elementu Punkt startowy dają możliwość zdefiniowania domyślnych wymiarów tych elementów na danym arkuszu Automatyczne rozwinięcie instalacji
straty ciepla

Straty ciepła

 • Obliczenia obciążenia cieplnego budynku zgodnie z ÖNORM EN 12831+H-7500-1
 • Optymalizacja algorytmu realizującego Obliczenia cieplne budynku, co może wpływać na redukcję czasu obliczeń
systemy plaszczyznowe

Systemy płaszczyznowe

 • Rozdzielacze dwuparametrowe, integrujące część wysoko- i niskoparametrową oraz zestaw mieszający (obejrzyj film)
 • Nowy szablon tabelki rozdzielacza, dedykowany do systemów przemysłowych
 • Nowa opcja Ukryj systemy automatyki z katalogów innych niż rozdzielacz
 • Przyspieszenie etapu obliczeń dot. optymalizacji temperatury zasilania, co może wpływać na redukcję czasu obliczeń
rozszerzenia obliczen instalacji wodociagowych

Rozszerzenia obliczeń instalacji wodociągowych

 • Trójdrogowe zawory mieszające, redukujące temperaturę ciepłej wody (obejrzyj film)

WYDANIE REV. 18.5


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 18.4


systemy chlodnicze

Systemy chłodnicze

 • Poprawiono sposób wyznaczania ciepła właściwego medium wypełniającego instalację

WYDANIE REV. 18.3


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 18.2


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 18.0Zobacz Video


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Zmiana architektury programu na 64-bitową. Oznacza to możliwość wykorzystania całej dostępnej pamięci RAM komputera. Poprzednie publikacje, które były w architekturze 32-bitowej, mogły wykorzystać tylko 4GB pamięci RAM
 • Poprawa wydajności programu:
  • szybsza reakcja na przełączanie między dwoma elementami typu Arkusz roboczy
  • szybsze ładowanie zawartości Widok 3D
  • szybsze otwieranie plików zawierających Podkład DWG/DXF
  • skrócony czas Obliczenia struktury budynku
  • skrócony czas Obliczenia cieplne budynku
 • Usprawnienia algorytmu tworzącego Automatyczne rozwinięcie instalacji
 • Nowe komunikaty diagnostyki związane z funkcją Automatyczne rozwinięcie instalacji
  Zakwestionowane elementy są wskazywane w edytorze graficznym
 • Nowa prezentacja graficzna elementu Punkt końcowy
 • Symbole elementu Punkt startowy generowane są automatycznie po wywołaniu funkcji Generuj dla Automatyczne rozwinięcie instalacji
 • Zaznaczenie elementu Fragment instalacji na Arkusz typu: Rozwinięcie odwołuje do elementu Punkt końcowy na Arkusz typu: Plan / rzut
 • Nowe podpowiedzi na Pasku stanu informujące o klawiszach aktywnych podczas operacji wstawiania dla wszystkich elementów
 • Usprawnienie działania trybu AUTO i trybu ORTO m.in. w zakresie tworzenia struktury budynku
 • Możliwość edycji rzędnych elementu Dach na Widok 3D
 • Możliwość definiowania nachylenia połaci dachu (spadku dachu) wraz z automatycznym wyliczaniem rzędnych wierzchołków elementu Dach
 • Uwzględnienie lukarn w obliczeniach kubatury pomieszczeń
 • Zmiana organizacji Wstążki w sekcji Konstrukcja:
  • Przyciski posegregowane w kolejności uwzględniającej rekomendowaną ścieżkę użycia tworzenia struktury budynku
  • Przeniesienie przycisku dla funkcji Automatyczne ściany, stropy i dachy do sekcji Konstrukcja
 • Wprowadzenie diagnostyki dotyczącej połączeń ścian po użyciu funkcji Automatyczne ściany, stropy i dachy w przypadku wykrytych nieprawidłowości
 • Nowe Style elementów 2D i 3D na zakresie Konstrukcja wspomagające projektowanie i weryfikację poprawności struktury budynku
 • Nowe narzędzie Korekta geometrii ścian umożliwiające automatyczną korektę konstrukcji budynku za pomocą funkcji:
  • Regeneruj połączenia ścian
  • Koryguj grubości ścian, umożliwiającej uzyskanie jednolitej grubości ścian w całym projekcie
  • Koryguj kąty ścian, umożliwiającej korektę równoległości/prostopadłości ścian względem siebie
  • Koryguj położenie pomiędzy kondygnacjami, umożliwiającej korektę położenia i przesunięć ścian pomiędzy kondygnacjami z możliwością wskazania kondygnacji referencyjnej

  Narzędzie dostępne jest na Wstążce w sekcji Konstrukcja

 • Nowe, precyzyjne komunikaty diagnostyki dla zakresu Obliczenia struktury budynku, ułatwiające poprawną edycję struktury budynku
 • Usprawnienie związane z komunikatem diagnostyki: Występują ściany nakładające się albo błędnie połączone – grupowanie komunikatu oraz precyzyjniejsze wskazanie ścian mających wpływ na niepoprawne Obliczenia struktury budynku
 • Możliwość dokładniejszej lokalizacji elementu Punkt odniesienia poprzez dokładne działanie trybu AUTO o przyciąganie do elementów podkładu DWG (w tym osi)
 • Nowy Znacznik pom. wielokondygnacyjnego w etykiecie elementu
systemy grzewcze

Systemy grzewcze

 • Dodano Automatyczne etykiety dla Działka/przyłącze w danych elementu Punkt startowy (instalacje cieplne)
straty ciepla

Straty ciepła

 • Zmieniono interfejs użytkownika w zakresie specyficznych danych pomieszczeń i jednostek budynku, ujednolicając go z innymi modułami programu. Dla przegród chłodzących w pomieszczeniach i definicji przegród pozostawiono specjalizowane edytory
 • Usprawnienia w zakresie Obliczenia cieplne budynku na podstawie prawidłowo zdefiniowanej struktury budynku
instalacje wodociagowe

Instalacje wodociągowe

 • Dodano możliwość wykonania obliczeń według normy EN 806-3
 • Automatyczne rozwinięcie instalacji – udostępniono nową funkcjonalność – wersja BETA

WYDANIE REV. 17.5


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 17.4


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 17.3


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

ARTYKUŁY HELPSYSTEM

WYDANIE REV. 17.2


WYDANIE REV. 17.1


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 17.0Zobacz Video


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Podczas wstawiania otworu w ukośną połać dachową współrzędne „z” punktów narożnych wyznaczane są automatycznie
 • W oknie Zarządzanie kondygnacjami wartości Rzędna kondygnacji i Wysokość kondygnacji są edytowalne, a wartości uzupełniają się wzajemnie dla kondygnacji sąsiadujących
 • Dla kondygnacji najwyższej dodano daną Rzędna szczytu dachu, której zmiana koryguje wysokość tej kondygnacji
 • Wprowadzono możliwość rozróżnienia stylu i etykiety pomieszczenia „ręcznego” (narysowanego wprost) od „automatycznego” (wygenerowanego automatycznie na podstawie układu ścian i stropów)
 • Podczas rysowania elementów „krawędź dachu”, Otwór w dachuLukarna, w trybie AUTO realizowane jest przyciąganie do elementów podkładu DWG
 • W obliczeniach struktury budynku wprowadzono diagnostykę Występują ściany nakładające się albo błędnie połączone. Zakwestionowane elementy są wskazywane w edytorze graficznym
 • W zakładce Ustawienia programu, podzakładka: Wygląd ekranu, dodano checkbox Wyłącz zaawansowaną prezentacje przezroczystości w 3D. Zaznaczenie może ułatwić pracę na komputerach ze słabszymi kartami grafiki
 • W konfiguracji stylów etykiet elementów dodano zakładkę Położenie, gdzie można określić domyślne położenie etykiety względem elementu macierzystego
systemy grzewcze

Systemy grzewcze

 • Automatyczne rozwinięcie instalacji – udostępniono nową funkcjonalność – wersja BETA
 • Wprowadzono element Kocioł, jako jedną z możliwych konfiguracji elementu Źródło w polu Prezentacja graficzna
 • Umożliwiono deklarowanie wymiarów elementu Odbiornik od 1 cm
systemy plaszczyznowe

Systemy płaszczyznowe

 • Usprawniono ergonomię korygowania rysunków pętli i przyłączy wygenerowanych automatycznie oraz ręcznego rysowania pętli i przyłączy
 • Dodano nowe kryterium układania przyłączy -AUTO- dla narzędzia Trasa przyłączy
systemy panelowe

Systemy panelowe

 • danych ogólnych oraz w tabeli danych elementu Strefa paneli sufitowych wprowadzono możliwość deklaracji automatycznego rozmieszczania sąsiadujących rzędów paneli w strefie z wzajemnym przesunięciem
instalacje wodociagowe

Instalacje wodociągowe

 • Dla przyborów sanitarnych istnieje możliwość deklaracji stelaża
 • W danych ogólnych wprowadzono deklarację domyślnych typów rozdzielaczy

ARTYKUŁY HELPSYSTEM

WYDANIE REV. 16.2


WYDANIE REV. 16.0Zobacz Video


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Wiele elementów instalacji (grzejnik, zawór, pompa itp.) wstawianych jest domyślnie razem z etykietą
 • Możliwość precyzyjnej kontroli przebiegu działek, z podaniem różnych rzędnych początku i końca działki (przypadek działek prowadzonych w sufitach/ścianach skośnych)
systemy grzewcze

Systemy grzewcze

 • Możliwość deklaracji (Okno Dane ogólne, zakładka Zarządzanie kondygnacjami) domyślnej odległości od podłogi osobno działek zasilających i powrotnych
instalacje wodociagowe

Instalacje wodociągowe

 • Możliwość deklaracji (Okno Dane ogólne, zakładka Zarządzanie kondygnacjami) domyślnej odległości od podłogi osobno działek wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
 • Reorganizacja zakładek danych ogólnych
 • Nowy element instalacji – odpływ liniowy
stacje mieszkaniowe

Stacje mieszkaniowe

 • Nowy moduł umożliwiający projektowanie instalacji grzewczych i wodociągowych z użyciem stacji mieszkaniowych

ARTYKUŁY HELPSYSTEM

WYDANIE REV. 15.3


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 15.2


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Aktualizacja katalogów produktów

WYDANIE REV. 15.1


modul bazowy

Moduł bazowy

 • Lista wyświetlanych elementów w oknie Przeglądarka projektu jest automatycznie dostosowywana do aktualnie edytowanego zakresu edycji
 • Okno Katalogi produktów – zakładki zostały zastąpione bardziej szczegółowymi filtrami katalogów
 • Okno Widok 3D – dodano możliwość wyświetlenia krawędzi elementów (opcja dostępna pod przyciskiem Pokaż krawędzie/Ukryj krawędzie w sekcji Widok)
 • Możliwa jest generacja pomieszczeń, których całkowita powierzchnia zawiera się wewnątrz innego pomieszczenia
systemy chlodnicze

Systemy grzewcze/Systemy chłodnicze

 • Ustawienia z zakładki zostały przeniesione do zakładek: Instalacja rozprowadzającaTypy i dane domyślne oraz GrzejnikiGrzejniki/Armatura grzejnikowa – typy i dane domyślne (zakładka została usunięta)
straty ciepla

Straty ciepła

 • Włączenie modułu Obliczenia cieplne budynku automatycznie przełącza ustawienie ogólne projektu: Sposób obliczania Φ na wariant Obliczana wg wskaźnika
 • Możliwa jest korekta wewn. temperatury pomieszczenia (θi,H) dla normowych typów pomieszczeń
systemy plaszczyznowe

Systemy płaszczyznowe

 • Rozdzielacz może zostać umieszczony na rysunku w pozycji poziomej lub odejściami do góry (konfiguracja poprzez nowe pole danych rozdzielacza: Orientacja)
 • W zakładce Dodatkowe opcje w oknie Dane ogólne dodano Specyficzne opcje rynkowe – możliwy wybór metody obliczania przepływu dla systemów płaszczyznowych bez uwzględnienia dodatku na pokrycie strat/zysków ciepła do środowiska po drugiej stronie powierzchni grzewczo-chłodzącej
systemy panelowe

Systemy panelowe

 • Okno Tabela danych elementu Panel ścienny/Panel sufitowy – dodano pole Δpmax umożliwiające kontrolę maksymalnej straty ciśnienia na pojedynczym panelu lub zestawie paneli połączonych szeregowo
instalacje wodociagowe

Instalacje wodociągowe

 • Moduł umożliwiający projektowanie instalacji wodociągowych – dostępny w wybranych pakietach

ARTYKUŁY HELPSYSTEM