EnergoSystem

Pakiet EnergoSystem służy do obliczeń projektowego obciążenia cieplnego, wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Wykaz norm i obliczeń

Tworzenie struktury budynku wymaganej do obliczeń cieplnych odbywa się w sposób graficzny na rzutach oraz w widoku 3D. Pakiet umożliwia pracę na podkładach wektorowych (typu PDF, DWG) oraz rastrowych (typu PDF, JPG, PNG). Alternatywnie wczytać można gotowy model budynku z formatu IFC (Industry Foundation Classes).

Rozwijająca się dynamicznie idea projektowania BIM otwiera nowe możliwości przyspieszenia i usprawnienia procesu projektowania budynków w wielu obszarach. Jednym z nich są obliczenia cieplne i ocena efektywności energetycznej budynku wraz z jego systemami wyposażenia technicznego. Ponadto pakiet posiada rozbudowaną bibliotekę materiałów budowlanych służących do definiowania warstw tworzących przegrody konstrukcyjne. Dzięki wielu narzędziom i funkcjom automatyzującym każdy z etapów realizacji projektu utworzenie kompletnego modelu cieplnego wraz z jego charakterystyką jest szybkie, łatwe i intuicyjne.

Moduły dostępne w EnergoSystem 5

Zobacz dostępną konfigurację i zawartość modułową w naszym cenniku!

modul bazowy
moduł bazowy

’Moduł bazowy’ jest podstawą każdej konfiguracji pakietu InstalSystem 5 i obejmuje wszystkie elementy, funkcje i narzędzia, które tworzą środowisko pracy wspólne dla wszystkich modułów projektowych i obliczeniowych. ’Moduł bazowy’ jest widoczny dla Użytkownika w postaci dwóch niezależnych programów / okien:

Zarządca InstalSystem, który dostarcza następujące funkcje i możliwości:

 • Zarządzenie aktywacją i aktualizacją programu, w tym możliwość pobierania wybranych starszych wersji pakietu w celu przetwarzania już zakończonych projektów na wersji, na której zostały opracowane
 • Kontrola nad posiadaną konfiguracją pakietu (informacja jakie moduły obliczeniowe są dostępne w posiadanym pakiecie, możliwości rozbudowy)
 • Zarządzanie projektami (możliwość założenia nowego pliku projektu, otwarcia projektu wcześniej opracowywanego na wybranej wersji pakietu, inne operacje na projektach)
 • Dostęp do systemu pomocy
 • Możliwość zgłoszenia problemu napotkanego w czasie pracy z pakietem do Supportu InstalSoft (Zarządca udostępnia specjalny formularz, którego wypełnienie znacznie ułatwia przetwarzanie zgłoszenia)

Edytor InstalSystem, który stanowi główne okno robocze do pracy z projektem i umożliwia:

 • Pracę z wieloma projektami jednocześnie (każdy projekt otwiera się w osobnym oknie edytora). Podczas otwierania nowego projektu można korzystać z gotowych szablonów, które mogą zawierać wiele pre-definiowanych ustawień adekwatnych do realizowanego typu projektu
 • Kontrolę nad zakresem projektu. Zależnie od zakresu ustawionego dla projektu, niektóre funkcje, ikony i elementy Edytora będą ukryte w celu polepszenia ergonomii pracy
 • Edycję danych ogólnych i danych domyślnych, a także konfigurację wyglądu ekranu roboczego i wyglądu elementów w bardzo szerokim zakresie
 • Edycję projektu na rzutach 2D. Automatyczne generowanie modelu 3D, który umożliwia podgląd projektu oraz wybrane operacje edycyjne
 • Generowanie rozwinięcia płaskiego dla zaprojektowanej instalacji, jego podgląd oraz modyfikacje
 • Wydruk rysunków i wydruk wyników tabelarycznych, w tym zdefiniowanie różnych widoków na potrzeby wydruku graficznego, indywidualnie dla każdego projektu. Możliwość skorzystania z wielu pre-definiowanych zakresów dla wydruków tabelarycznych
 • Wyszukiwanie elementów lub grup elementów w projekcie według różnorodnych kryteriów wyszukiwania. Kryteria wyszukiwania mogą być spersonalizowane. Wyszukane / zaznaczone elementy są podświetlane na wszystkich widokach i w tabelach, tak aby łatwo było odnaleźć ten sam element w różnych miejscach programu
 • Edycję struktury budynku – import i niezbędne modyfikacje lub edycję graficznej struktury budynku, stanowiącej bazę do obliczeń i projektowania z użyciem innych modułów programu. Struktura budynku może być przygotowana w różnym zakresie – adekwatnie do potrzeb danego projektu – od prostej edycji układu pomieszczeń po pełną strukturę budynku obejmującą ściany, stropy, okna itd., pozwalającą na kompletne obliczenia cieplne budynku. Edycja struktury jest ułatwiona dzięki wielu zautomatyzowanym funkcjom (automatyczne tworzenie stropów i dachów, tworzenie ścian na podstawie obrysów pomieszczeń, możliwość deklarowania ścian wielokondygnacyjnych i wiele innych). Podstawą edycji struktury może być import podkładów w jednym z wielu dostępnych formatów (np. .dwg, .jpg, .PDF i inne)
 • Personalizację środowiska pracy: istnieje możliwość zapisania w programie wielu układów okien Edytora, dedykowanych dla aktywności różnych modułów obliczeniowych lub różnych rodzajów projektów i przełączania między nimi podczas pracy z programem. InstalSystem 5 wprowadza też możliwość pracy z oknami Edytora na dwóch monitorach, co jest bardzo wygodnym i zalecanym rozwiązaniem
straty ciepla
straty ciepła

Moduł ’Straty ciepła (Obciążenie cieplne)’ służy do obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń i całego budynku. Wynik tych obliczeń może być punktem wyjścia dla projektu instalacji grzewczej. Obliczenia mogą być wykonane zgodnie z jedną z kilku dostępnych w pakiecie norm. Aktualne informacje w tym zakresie dostępne są w:

Wprowadzanie danych dla obliczeń obciążenia cieplnego odbywa się w oparciu o graficzny model budynku, którego edycję umożliwia ’Moduł bazowy’. Rewolucyjne automaty w zakresie uzupełniania danych do obliczeń obciążenia cieplnego powodują, że uzyskanie kompletnych i szczegółowych obliczeń cieplnych budynku stało się znacznie szybsze i łatwiejsze.

Najważniejsze funkcje i możliwości modułu:

 • Obliczenia na podstawie elementów graficznych, których wymiary są automatycznie pobierane z rysunków / modelu
 • Pełny model budynku 3D z zaawansowanymi możliwościami zaznaczenia elementów i konfiguracji widoku
 • Możliwość wyboru normy obliczeń, do której dostosowane są schematy wydruku
 • Automatyczne wymiarowanie przegród zgodnie z zasadami opartymi o wybraną normę obliczeń
 • Łatwe deklarowanie najważniejszych danych budynku w jednym miejscu w programie. Informacje wprowadzone w danych ogólnych są propagowane do jednostek budynku i pomieszczeń
 • Przyjazna nawigacja po projekcie – zaawansowane narzędzia wspierające przeglądanie projektu oraz wyszukiwanie elementów w oparciu o szczegółowo zadane kryteria
 • Automatyczne przypisywanie definicji konstrukcji przegród do elementów w budynku, w tym możliwość zadeklarowania wielu typów domyślnych i kryteriów ich przypisania przegrodom tego samego typu, np. ścianom zewnętrznym
 • Automatycznie generowany graf przepływów strumieni wentylacyjnych w jednostce budynku pozwalający na szybkie zweryfikowanie bilansu powietrza wentylacyjnego.
 • Możliwość kontroli wykroplenia wewnątrz przegród
certyfikaty energetyczne
certyfikaty energetyczne

Moduł pozwala na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej oraz projektowanej charakterystyki energetycznej budynków, również wyposażonych w instalację chłodzenia. Świadectwo można wydrukować lub eksportować do pliku XML celem zaimportowania go w centralnym rejestrze charakterystyk energetycznych. Ponadto możliwe jest wydrukowanie projektowanej charakterystyki energetycznej.

Po zaimportowaniu pliku XML na stronę centralnego rejestru charakterystyk energetycznych nie wszystkie dostępne na stronie pola są automatycznie wypełniane – opis przyczyn i lista tych pól w artykule HS.

Stosowane normy/rozporządzenia.

’Moduł bazowy’ jest podstawą każdej konfiguracji pakietu InstalSystem 5 i obejmuje wszystkie elementy, funkcje i narzędzia, które tworzą środowisko pracy wspólne dla wszystkich modułów projektowych i obliczeniowych. ’Moduł bazowy’ jest widoczny dla Użytkownika w postaci dwóch niezależnych programów / okien:

Zarządca InstalSystem, który dostarcza następujące funkcje i możliwości:

 • Zarządzenie aktywacją i aktualizacją programu, w tym możliwość pobierania wybranych starszych wersji pakietu w celu przetwarzania już zakończonych projektów na wersji, na której zostały opracowane
 • Kontrola nad posiadaną konfiguracją pakietu (informacja jakie moduły obliczeniowe są dostępne w posiadanym pakiecie, możliwości rozbudowy)
 • Zarządzanie projektami (możliwość założenia nowego pliku projektu, otwarcia projektu wcześniej opracowywanego na wybranej wersji pakietu, inne operacje na projektach)
 • Dostęp do systemu pomocy
 • Możliwość zgłoszenia problemu napotkanego w czasie pracy z pakietem do Supportu InstalSoft (Zarządca udostępnia specjalny formularz, którego wypełnienie znacznie ułatwia przetwarzanie zgłoszenia)

Edytor InstalSystem, który stanowi główne okno robocze do pracy z projektem i umożliwia:

 • Pracę z wieloma projektami jednocześnie (każdy projekt otwiera się w osobnym oknie edytora). Podczas otwierania nowego projektu można korzystać z gotowych szablonów, które mogą zawierać wiele pre-definiowanych ustawień adekwatnych do realizowanego typu projektu
 • Kontrolę nad zakresem projektu. Zależnie od zakresu ustawionego dla projektu, niektóre funkcje, ikony i elementy Edytora będą ukryte w celu polepszenia ergonomii pracy
 • Edycję danych ogólnych i danych domyślnych, a także konfigurację wyglądu ekranu roboczego i wyglądu elementów w bardzo szerokim zakresie
 • Edycję projektu na rzutach 2D. Automatyczne generowanie modelu 3D, który umożliwia podgląd projektu oraz wybrane operacje edycyjne
 • Generowanie rozwinięcia płaskiego dla zaprojektowanej instalacji, jego podgląd oraz modyfikacje
 • Wydruk rysunków i wydruk wyników tabelarycznych, w tym zdefiniowanie różnych widoków na potrzeby wydruku graficznego, indywidualnie dla każdego projektu. Możliwość skorzystania z wielu pre-definiowanych zakresów dla wydruków tabelarycznych
 • Wyszukiwanie elementów lub grup elementów w projekcie według różnorodnych kryteriów wyszukiwania. Kryteria wyszukiwania mogą być spersonalizowane. Wyszukane / zaznaczone elementy są podświetlane na wszystkich widokach i w tabelach, tak aby łatwo było odnaleźć ten sam element w różnych miejscach programu
 • Edycję struktury budynku – import i niezbędne modyfikacje lub edycję graficznej struktury budynku, stanowiącej bazę do obliczeń i projektowania z użyciem innych modułów programu. Struktura budynku może być przygotowana w różnym zakresie – adekwatnie do potrzeb danego projektu – od prostej edycji układu pomieszczeń po pełną strukturę budynku obejmującą ściany, stropy, okna itd., pozwalającą na kompletne obliczenia cieplne budynku. Edycja struktury jest ułatwiona dzięki wielu zautomatyzowanym funkcjom (automatyczne tworzenie stropów i dachów, tworzenie ścian na podstawie obrysów pomieszczeń, możliwość deklarowania ścian wielokondygnacyjnych i wiele innych). Podstawą edycji struktury może być import podkładów w jednym z wielu dostępnych formatów (np. .dwg, .jpg, .PDF i inne)
 • Personalizację środowiska pracy: istnieje możliwość zapisania w programie wielu układów okien Edytora, dedykowanych dla aktywności różnych modułów obliczeniowych lub różnych rodzajów projektów i przełączania między nimi podczas pracy z programem. InstalSystem 5 wprowadza też możliwość pracy z oknami Edytora na dwóch monitorach, co jest bardzo wygodnym i zalecanym rozwiązaniem

Moduł ’Straty ciepła (Obciążenie cieplne)’ służy do obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń i całego budynku. Wynik tych obliczeń może być punktem wyjścia dla projektu instalacji grzewczej. Obliczenia mogą być wykonane zgodnie z jedną z kilku dostępnych w pakiecie norm. Aktualne informacje w tym zakresie dostępne są w:

Wprowadzanie danych dla obliczeń obciążenia cieplnego odbywa się w oparciu o graficzny model budynku, którego edycję umożliwia ’Moduł bazowy’. Rewolucyjne automaty w zakresie uzupełniania danych do obliczeń obciążenia cieplnego powodują, że uzyskanie kompletnych i szczegółowych obliczeń cieplnych budynku stało się znacznie szybsze i łatwiejsze.

Najważniejsze funkcje i możliwości modułu:

 • Obliczenia na podstawie elementów graficznych, których wymiary są automatycznie pobierane z rysunków / modelu
 • Pełny model budynku 3D z zaawansowanymi możliwościami zaznaczenia elementów i konfiguracji widoku
 • Możliwość wyboru normy obliczeń, do której dostosowane są schematy wydruku
 • Automatyczne wymiarowanie przegród zgodnie z zasadami opartymi o wybraną normę obliczeń
 • Łatwe deklarowanie najważniejszych danych budynku w jednym miejscu w programie. Informacje wprowadzone w danych ogólnych są propagowane do jednostek budynku i pomieszczeń
 • Przyjazna nawigacja po projekcie – zaawansowane narzędzia wspierające przeglądanie projektu oraz wyszukiwanie elementów w oparciu o szczegółowo zadane kryteria
 • Automatyczne przypisywanie definicji konstrukcji przegród do elementów w budynku, w tym możliwość zadeklarowania wielu typów domyślnych i kryteriów ich przypisania przegrodom tego samego typu, np. ścianom zewnętrznym
 • Automatycznie generowany graf przepływów strumieni wentylacyjnych w jednostce budynku pozwalający na szybkie zweryfikowanie bilansu powietrza wentylacyjnego.
 • Możliwość kontroli wykroplenia wewnątrz przegród

Moduł pozwala na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej oraz projektowanej charakterystyki energetycznej budynków, również wyposażonych w instalację chłodzenia. Świadectwo można wydrukować lub eksportować do pliku XML celem zaimportowania go w centralnym rejestrze charakterystyk energetycznych. Ponadto możliwe jest wydrukowanie projektowanej charakterystyki energetycznej.

Po zaimportowaniu pliku XML na stronę centralnego rejestru charakterystyk energetycznych nie wszystkie dostępne na stronie pola są automatycznie wypełniane – opis przyczyn i lista tych pól w artykule HS.

Stosowane normy/rozporządzenia.

import gbXML prototyp
gbXML import danych budynku - prototyp

W InstalSystem 5 dostępny jest, zaimplementowany prototypowo, import danych z formatu gbXML (Green Building XML), wpisującego się w technologię BIM. Import obejmuje elementy struktury budynku: kondygnacje, pomieszczenia, ściany wraz z oknami, drzwiami i innymi otworami.

IFC import bazowy
IFC import bazowy

Moduł ’IFC (BIM) import bazowy’ pozwala na import różnych obiektów klasy IFC4 i IFC2x3 (z zakresu konstrukcji, instalacji i innych), bez ich interpretacji. Możliwe jest wczytanie wielu modeli jednocześnie. Obiekty są widoczne zarówno dla zakresu Edytor 2D jak i Widok 3D. Zarządzanie zaimportowanym modelem umożliwia dedykowana Przeglądarka projektu oraz informacje widoczne w Tabeli danych. Obiekty z modelu mogą być zaznaczane lub ukrywane. Są też widoczne dla funkcji SNAP przy edycji pozostałych zakresów w Edytor 2D. Modele (jako całość) mogą być usuwane lub reimportowane.

Modele wczytane z użyciem tego modułu mogą być interpretowane pod względem konstrukcji budynku wraz z ’IFC (BIM) interpretacja danych budynku’. Sama geometria modelu może służyć jako tło dla instalacji projektowanych w InstalSystem 5, bez konieczności interpretacji. Praca z wykorzystaniem modelu pozwala również na wykrycie kolizji obiektów obecnych w IFC z projektowanymi w InstalSystem 5 obiektami instalacji. Modele IFC podlegają eksportowi do formatów DXF/DWG oraz PDF.

IFC interpretacja danych budynku
IFC interpretacja danych budynku

Moduł ’IFC (BIM) interpretacja danych budynku’ umożliwia wysoce zautomatyzowaną interpretację obiektów z zakresu struktury budynku, zaimportowanych w ramach modelu IFC. Interpretacja obejmuje takie elementy jak: kondygnacje (interpretacja automatyczna lub półautomatyczna), ściany (w tym ściany kurtynowe) wraz z oknami, drzwiami i innymi otworami, dachy, stropy wraz z otworami (interpretacja automatyczna). Nowością jest automatyczna interpretacja pomieszczeń z obiektów ifcSpace.

Wynikiem interpretacji są odpowiednie obiekty natywne pakietu InstalSystem 5, tworzące konstrukcję budynku gotową do dalszej edycji oraz obliczeń. Obiekty wynikowe są niezależne od wczytanego modelu IFC. Oznacza to, że uzyskana w tak wysoko zautomatyzowany sposób konstrukcja budynku może być wykorzystana do dalszej pracy projektowej w InstalSystem 5 – wykonania obliczeń cieplnych (obciążenia cieplnego, projektowanej charakterystyki energetycznej) oraz jako podstawa do projektowania instalacji grzewczych, chłodniczych i sanitarnych w budynku.

W InstalSystem 5 dostępny jest, zaimplementowany prototypowo, import danych z formatu gbXML (Green Building XML), wpisującego się w technologię BIM. Import obejmuje elementy struktury budynku: kondygnacje, pomieszczenia, ściany wraz z oknami, drzwiami i innymi otworami.

Moduł ’IFC (BIM) import bazowy’ pozwala na import różnych obiektów klasy IFC4 i IFC2x3 (z zakresu konstrukcji, instalacji i innych), bez ich interpretacji. Możliwe jest wczytanie wielu modeli jednocześnie. Obiekty są widoczne zarówno dla zakresu Edytor 2D jak i Widok 3D. Zarządzanie zaimportowanym modelem umożliwia dedykowana Przeglądarka projektu oraz informacje widoczne w Tabeli danych. Obiekty z modelu mogą być zaznaczane lub ukrywane. Są też widoczne dla funkcji SNAP przy edycji pozostałych zakresów w Edytor 2D. Modele (jako całość) mogą być usuwane lub reimportowane.

Modele wczytane z użyciem tego modułu mogą być interpretowane pod względem konstrukcji budynku wraz z ’IFC (BIM) interpretacja danych budynku’. Sama geometria modelu może służyć jako tło dla instalacji projektowanych w InstalSystem 5, bez konieczności interpretacji. Praca z wykorzystaniem modelu pozwala również na wykrycie kolizji obiektów obecnych w IFC z projektowanymi w InstalSystem 5 obiektami instalacji. Modele IFC podlegają eksportowi do formatów DXF/DWG oraz PDF.

Moduł ’IFC (BIM) interpretacja danych budynku’ umożliwia wysoce zautomatyzowaną interpretację obiektów z zakresu struktury budynku, zaimportowanych w ramach modelu IFC. Interpretacja obejmuje takie elementy jak: kondygnacje (interpretacja automatyczna lub półautomatyczna), ściany (w tym ściany kurtynowe) wraz z oknami, drzwiami i innymi otworami, dachy, stropy wraz z otworami (interpretacja automatyczna). Nowością jest automatyczna interpretacja pomieszczeń z obiektów ifcSpace.

Wynikiem interpretacji są odpowiednie obiekty natywne pakietu InstalSystem 5, tworzące konstrukcję budynku gotową do dalszej edycji oraz obliczeń. Obiekty wynikowe są niezależne od wczytanego modelu IFC. Oznacza to, że uzyskana w tak wysoko zautomatyzowany sposób konstrukcja budynku może być wykorzystana do dalszej pracy projektowej w InstalSystem 5 – wykonania obliczeń cieplnych (obciążenia cieplnego, projektowanej charakterystyki energetycznej) oraz jako podstawa do projektowania instalacji grzewczych, chłodniczych i sanitarnych w budynku.

eksport konstrukcji budynku dostepny wkrotce
IFC eksport konstrukcji budynku

Moduł ”IFC (BIM) eksport elementów struktury budynku’ pozwala na eksport różnych obiektów klasy IFC4 z zakresu struktury budynku (przegrody poziome/pionowe, podprzegrody i pomieszczenia wraz z ich parametrami technicznymi i obliczeniowymi).

Program eksportuje projekty konstrukcji zaprojektowane w InstalSystem 5 do formatu IFC wpisując się tym samym w ścieżkę BIM.

Eksport struktury budynku jest wykonywany w oparciu o model 3D budynku i wpisuje się w metodę eksportu typu IFC Reference View zdefiniowaną przez buildingSMART. Eksport budynku zawiera podstawowe informacje o nazwie obiektów i ich właściwościach oraz dokładną reprezentację geometryczną obiektów.

Moduł ”IFC (BIM) eksport elementów struktury budynku’ pozwala na eksport różnych obiektów klasy IFC4 z zakresu struktury budynku (przegrody poziome/pionowe, podprzegrody i pomieszczenia wraz z ich parametrami technicznymi i obliczeniowymi).

Program eksportuje projekty konstrukcji zaprojektowane w InstalSystem 5 do formatu IFC wpisując się tym samym w ścieżkę BIM.

Eksport struktury budynku jest wykonywany w oparciu o model 3D budynku i wpisuje się w metodę eksportu typu IFC Reference View zdefiniowaną przez buildingSMART. Eksport budynku zawiera podstawowe informacje o nazwie obiektów i ich właściwościach oraz dokładną reprezentację geometryczną obiektów.

Obejrzyj webinary i tutoriale


EnergoSystem 5

Pobierz demo

EnergoSystem 5

Kup pełną wersję

Zapoznaj się z dostępnymi konfiguracjami i cenami korzystając z cennika. Zakupu możesz dokonać w sklepie internetowym.

Pakiet EnergoSystem umożliwia import modelu budynku w formacie IFC, opracowanego wcześniej przez architekta w dedykowanym oprogramowaniu architektonicznym. Model architektoniczny budynku wraz z elementami wyposażenia i ew. systemami technicznymi widoczny jest zarówno na rzutach płaskich jak i na widoku 3D. Poprzez okno „Przeglądarka projektu” możliwa jest precyzyjna kontrola widoczności elementów na widokach 2D i 3D, a w razie zmian w modelu architektonicznym możliwy jest również ponowny import oraz łatwe i szybkie uwzględnienie zmian w modelu cieplnym budynku.

W pierwszym etapie przygotowania do obliczeń cieplnych budynku wykonywana jest interpretacja obiektów struktury budynku z pliku IFC (ścian, stropów, okien itp.) na analogiczne obiekty natywne pakietu EnergoSystem. Interpretacja wykonywana jest w sposób maksymalnie zautomatyzowany, dając jednocześnie projektantowi dużą kontrolę nad uzyskiwanym efektem. Co istotne, sam model budynku z IFC nie podlega modyfikacji, a tworzony jest równolegle model konstrukcyjny, który można modyfikować.

Na bazie utworzonego modelu konstrukcyjnego generowany jest automatycznie model cieplny budynku obejmujący wszystkie przegrody, przez które następuje wymiana ciepła (ściany zewnętrzne, stropy, ściany przy gruncie, ściany wewnętrzne itd.). Wymagane do obliczeń parametry cieplne przegród można określić definiując ich budowę warstwową, wybierając odpowiednie materiały z bazy danych lub wpisać ręcznie. Odpowiednie definicje przegród wraz z ich parametrami są przypisywane automatycznie właściwym przegrodom konstrukcyjnym. Efekt można zweryfikować w widoku 2D oraz 3D i w razie potrzeby skorygować.

Pakiet EnergoSystem umożliwia przeprowadzenie obliczeń projektowego obciążenia cieplnego w oparciu o normy: polską, europejską (bez krajowych załączników), niemiecką (DIN) oraz austriacką (ÖNORM). Planowane jest również rozszerzenie o normy rosyjskie (SNIP). Wraz z bogatą bazą danych klimatycznych kilkudziesięciu krajów otwiera to możliwość współuczestniczenia w projektowaniu budynków w inwestycjach wykonywanych poza granicami kraju.

Po wykonaniu obliczeń cieplnych możliwe jest sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (dla obliczeń wg normy polskiej) oraz jego export do pliku XML celem zaimportowania do centralnego rejestru charakterystyk energetycznych. Interfejs programu bazujący na danych domyślnych umożliwia szybką analizę energetyczną wpływu różnych rozwiązań technicznych na uzyskiwane wartości współczynników przenikania ciepła U oraz wartość wskaźnika EP względem wartości referencyjnych (WT2017 lub WT2021).

Należy na końcu nadmienić, że zaprezentowana powyżej ścieżka modelowania budynku nie jest jedyną możliwą w pakiecie EnergoSystem. Posiadając rzuty poszczególnych kondygnacji w postaci plików DWG, DXF, PDF, PNG itp. możliwe jest również szybkie utworzenie kompletnej struktury budynku 3D z wykorzystaniem funkcji, które w sposób zautomatyzowany generują z rysunków wymagane elementy struktury budynku.

Ponadto pakiet EnergoSystem zgodny jest ze standardem InstalSystem co oznacza, że w tak utworzonym i zoptymalizowanym energetycznie projekcie budynku, możliwe jest następnie zaprojektowanie instalacji sanitarnych, wykorzystując do tego celu odpowiednie moduły obliczeniowe pakietu InstalSystem 5. Zaprojektowane instalacje można również eksportować do pliku IFC, uzupełniając tym samym cyfrowy model budynku i jego wyposażenia technicznego.

Pakiet EnergoSystem to produkt nowy, jednak bazujący na ponad 20 letnim doświadczeniu InstalSoft w zakresie obliczeń cieplnych budynków. Teraz to doświadczenie i wiodący na rynku poziom ergonomii i szybkości pracy, dzięki komunikacji BIM, stał się doskonałą opcją także dla architektów, audytorów i innych projektantów, którzy do tej pory nie korzystali z rozwiązań InstalSoft.

Poznaj zalety naszego oprogramowania


ULEPSZONA ERGONOMIA PRACY


Pakiet EnergoSystem 5 obfituje w mnogość funkcji i narzędzi poprawiających szybkość i komfort pracy. Niektóre są proste, inne bardziej rozbudowane, ale ich celem wspólnym było wyniesienie ergonomii pracy na wyższy poziom. Zobacz nasze wybrane narzędzia i funkcje.

Integracja modułów funkcjonalnych


Dzięki integracji wszystkich modułów funkcjonalnych w jednej aplikacji nie ma potrzeby uciążliwego przełączania się pomiędzy programami.

Dla zbudowania konstrukcji budynku lub obejrzenia wczytanej już instalacji z pliku IFC wystarczy przełączyć zakres edycji. Konfigurowalna widoczność poszczególnych zakresów edycji pozwala łatwo przewidzieć i usunąć kolizje.

Konfigurowalny interfejs użytkownika


Dzięki możliwości konfiguracji i zapisu wielu tzw. kompozycji ekranu możliwe jest optymalne rozplanowanie i rozmieszczenia okien programu.

Dla każdego z kolejnych etapów realizacji projektu, poprzez zapisanie, a następnie wybór z listy właściwej kompozycji, można szybko uzyskać aranżację, przy której praca jest najbardziej komfortowa i efektywna. Najczęściej wykorzystywanym funkcjom i narzędziom mogą być przypisywane skróty klawiaturowe. Podobnie zestaw funkcji widocznych po wciśnięciu prawego klawisza myszki jest w pełni konfigurowalny.

Dane ogólne i szablony projektów


Zestaw standardowych danych dla projektu, opcjonalnie wraz z elementami graficznymi można zapisywać w postaci szablonów projektów.

Tym sposobem, po utworzeniu odpowiedniej liczby predefiniowanych szablonów typowych projektów, projektant unika konieczności wielokrotnego powtarzania tych samych czynności przygotowawczych przy pracy nad kolejnymi projektami. Dzięki systemowi dziedziczenia, dane ogólne są propagowane do elementów instalacji wprowadzonych w projekcie. Symbol „komputera” lub „ołówka” wyświetlany przy konkretnym polu danych informuje, czy wartość pochodzi z danych ogólnych czy została indywidualnie zmodyfikowana.

Interaktywne połączenie okien programu


Interaktywne połączenie okien pozwala na szybkie znalezienie i podświetlenie wskazanego elementu we wszystkich aktywnych oknach programu.

Może się to odbyć przykładowo na rzucie, na widoku 3D lub w tabelach wyników. Dodatkowo po ustawieniu kursora myszy na danym elemencie wyświetlany jest tzw. hint z szczegółowymi informacjami technicznymi i parametrami. Ułatwia to analizę projektu, wyników obliczeń oraz znalezienie przyczyny zgłaszanych przez diagnostykę programu nieprawidłowości.

PODPOWIEDZI ROZWIĄZANIA TYPOWYCH PROBLEMÓW PROJEKTOWYCH


Dla diagnozowanych przez program częstych błędów i problemów projektowych podpięte są artykuły pomocy z platformy HelpSystem.

Zawierają one typowe przyczyny i podpowiedzi rozwiązania. Właściwy artykuł otwiera się automatycznie po kliknięciu w ikonkę z symbolem „?” przy danym komunikacie diagnostyki.

Łatwy i szybki dostęp do starszych wersji programu


W pierwszej fazie otwierania pliku projektu program rozpoznaje wersję, na której został on ostatnio zapisany.

Wybierając najnowszą lub starszą wersję programu, projektant ma kontrolę nad stanem samej aplikacji realizującej obliczenia.

64-bitowa architektura


Nowa generacja oprogramowania korzysta z pełnej – 64-bitowej architektury oraz z najnowocześniejszych silników graficznych.

Jak nigdy dotąd programy InstalSoft pozwalają na płynną pracę nawet przy bardzo dużych obiektach (ponad 100mb). Odpowiednia konfiguracja sprzętowa pozwoli nam na pracę przy najbardziej wymagających obiektach. Dotyczy to również obiektów pochodzących z procesu BIM. Przyspieszeniu uległo również wiele standardowych operacji edycyjnych i zoptymalizowany został czas obliczeń nawet o kilkadziesiąt procent.

AUTOMATYZACJA procesu projektowania


Dotąd niektóre etapy realizacji projektu, wymagane do uzyskania kompletnego modelu obliczeniowego i dokumentacji projektowej, były praco- i czasochłonne, a korekty modelu problematyczne. Dzięki wieloletniej współpracy z projektantami branżowymi oraz inwencji kadry inżynierskiej InstalSoft wiele z tych etapów udało się przyspieszyć i zautomatyzować. Poznaj nasze wybrane usprawnienia.

Model 3D budynku


Model 3D w pakiecie InstalSystem 5 tworzony jest automatycznie na podstawie rysunków rzutów płaskich oraz innych danych poszczególnych elementów.

Wiele dodatkowych narzędzi wspiera i przyspiesza budowanie modelu 3D, przykładowo: dane ogólne, możliwość kopiowania całych kondygnacji. Model 3D otwiera nas na współpracę w zakresie procesu BIM.

Tworzenie struktury budynku


Procedura tworzenia struktury budynku w pakiecie InstalSystem 5 przypomina realny proces tworzenia konstrukcji budynku, jest szybka i intuicyjna.

Po obrysowaniu pomieszczeń oraz konturu budynku i uruchomieniu funkcji „Automatyczne ściany, stropy i dachy”, wszystkie ściany, stropy międzykondygnacyjne, dachy i podłogi są generowane automatycznie. Dla tak wygenerowanej bryły budynku należy wstawić dach, okna i drzwi, tym samym uzyskując kompletną strukturę budynku. Umożliwiamy naszym projektantom wysoce zautomatyzowany proces uzyskania struktury budynku z plików IFC.

WYZNACZANIE OBCIąŻENIA CIEPLNEGO POMIESZCZEŃ I BUDYNKU


Na podstawie definicji przegrody cieplnej pakiet InstalSystem 5 automatycznie przypisuje parametry cieplne właściwym przegrodom rysunkowym.

Stropy międzykondygnacyjne dzielone są na osobne przegrody cieplne w sytuacji, gdy leżą nad kilkoma pomieszczeniami o potencjalnie różnej temperaturze wewnętrznej (analogicznie dzielony jest dach). W budynkach podpiwniczonych automatycznie rozpoznawana jest również część ściany leżąca poniżej gruntu, a nowa funkcja „Modelowanie gruntu’ pozwala na precyzyjne określenie ścian zewnętrznych w kontakcie z gruntem. Z kolei dla ułatwienia analizy przepływów powietrza wentylacyjnego tworzony jest bilans i diagram przepływów powietrza wentylacyjnego wraz z podaniem wartości strumieni powietrza.

NOWE OBSZARY ZASTOSOWANIA APLIKACJI


Ewolucja procesu projektowania która stanowią odpowiedź na coraz wyższe i bardziej zróżnicowane oczekiwania inwestorów i projektantów, zaowocowały nowymi modułami w pakiecie EnergoSystem 5.

Import BIM


Pakiet EnergoSystem 5 jest dostosowany do idei Open BIM. Umożliwiono pełne wsparcie dla importu plików w formacie IFC2x3 oraz IFC4.

Projektant może do programu wczytać dowolną ilość plików, może je usuwać lub zastępować co jest niezwykle istotne przy procesie BIM. Zarządzanie zaimportowanym modelem umożliwia dedykowana Przeglądarka projektu oraz informacje widoczne w Tabeli danych. Obiekty z modelu mogą być zaznaczane lub ukrywane. Są też widoczne dla funkcji SNAP przy edycji pozostałych zakresów w Edytor 2D. Modele wczytane z użyciem tego modułu mogą być interpretowane pod względem konstrukcji budynku, która może być w kolejnym kroku dowolnie modyfikowana.

Eksport BIM


Program eksportuje elementy struktury budynku, które powstały w EnergoSystem 5 do formatu IFC wpisując się tym samym w ścieżkę BIM.

Eksport konstrukcji jest wykonywany w oparciu o model 3D i wpisuje się w metodę eksportu typu IFC Reference View zdefiniowaną przez buildingSMART. Eksport zawiera podstawowe informacje o nazwie obiektów i ich właściwościach oraz dokładną reprezentację geometryczną obiektów. Nowe, dedykowane okno Eksport pliku IFC pozwala na eksport lub wyłączenie z eksportu etykiet elementów, precyzyjne ustalenie zakresu eksportowanych elementów czy wybór arkuszy podlegających eksportowi oraz ustalenie ilości wynikowych plików IFC. Eksport modeli IFC może odbywać się w sposób iteracyjny zgodnie z procesem BIM

Certyfikaty energetyczne


Możliwość sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków oraz szczegółowy wydruk projektowanej charakterystyki energetycznej budynku.

Moduł został rozbudowany m.in. o możliwość uwzględnienia instalacji chłodzenia oraz przycisk Eksport ŚChE (dostępny na wstążce w grupie Wydruk i eksport), który umożliwia eksport świadectwa charakterystyki energetycznej do pliku XML celem jego zaimportowania do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Program umożliwia pracę w oparciu zarówno o WT2017 oraz WT2021.

WSPARCIE PRACY PROJEKTANTA


Wiemy, jak ważne jest wsparcie pracy projektanta oraz naszych partnerów w tak kompleksowe oprogramowanie jakim jest InstalSystem 5.

Bezpłatny system pomocy w formie artykułów online

filmy

Kilkanaście godzin materiałów, które pokazują możliwości programu krok po kroku

SZKOLENIA

Kompleksowy program szkoleń indywidualnych i grupowych w podstawowym i zaawansowanych zakresie

support

Bezpłatny support dostępny 5 dni w tygodniu

information

Lista funkcjonalności, narzędzi i modułów udostępnianych wraz z każdą publikacją

technical support

Minimalne i rekomendowane wymagania sprzętowe pakietów InstalSoft

list

Aktualny wykaz obsługiwanych standardów w pakietach InstalSoft

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty? Skontaktuj się z nami!

Kontakt