szablon instalsoft akademia instalsoft

Naucz się projektowania w InstalSystem 5 oraz zdobądź certyfikat!

Akademia InstalSoft pozwoli Ci przenieść jakość, szybkość, łatwość i wygodę projektowania instalacji MEP&HVAC na nowy niespotykany dotąd poziom. Wszystko to dzięki nowej generacji oprogramowania InstalSystem 5 oraz wiedzy najbardziej doświadczonych trenerów InstalSoft. Zajęcia w ramach Akademii prowadzona są przez doświadczoną kadrę inżynierską InstalSoft mającą bogatą wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu HVAC oraz doświadczenie w nauce obsługi programów i rozwiązywaniu problemów napotkanych przez Użytkowników oprogramowania. Kursy prowadzone są w trybie dziennym, wieczorowym i weekendowym tak, aby każdy chętny mógł wybrać dogodny wariant, również nie kolidujący z obowiązkami zawodowymi i prywatnymi dnia codziennego.

Poznaj naszych trenerów!

Przygotuj się na nowe wyzwania i osiągnij z nami oczekiwane rezultaty!

Najbliższe terminy kursów Akademii InstalSoft

Kursy dzienne


Tabela HTML
Kurs Termin Trener Cena Dostępność Akcje
Obliczenia cieplne budynków
wraz z wyznaczaniem charakterystyki energetycznej
zapytaj o termin 1000 zł netto/os.
Projektowanie instalacji wodociągowych zapytaj o termin 500 zł netto/os.
Projektowanie BIM zapytaj o termin 500 zł netto/os.
Projektowanie instalacji c.o. (darmowy webinar dla PZiTS*) 16.05.2024,
g.11:00-14:00
Marcin Krzyżanowski Darmowy Zapisz się
Projektowanie instalacji wod-kan. (darmowy webinar dla PZiTS*) 26.09.2024,
g.11:00-14:00
Krzysztof Miś Darmowy Zapisz się
Projektowanie BIM (darmowy webinar dla PZiTS*) 29.10.2024,
g.11:00-14:00
Rafał Kowalczyk Darmowy Zapisz się

*otwarty webinar organizowany przez PZiTS w ramach Akademii InstalSoft

Kursy wieczorowe


Tabela HTML
Kurs Termin Trener Cena Dostępność Akcje
Projektowanie instalacji grzewczych (różnych typów) zapytaj o termin 1000 zł netto/os.
Projektowanie instalacji wodociągowych zapytaj o termin 500 zł netto/os.
Obliczenia cieplne budynków
wraz z wyznaczaniem charakterystyki energetycznej
zapytaj o termin 1000 zł netto/os.

Kursy weekendowe


Tabela HTML
Kurs Termin Trener Cena Dostępność Akcje
Obliczenia cieplne budynków
wraz z wyznaczaniem charakterystyki energetycznej
zapytaj o termin 1000 zł netto/os.
Projektowanie instalacji grzewczych (różnych typów) zapytaj o termin 1000 zł netto/os.
Projektowanie instalacji wodociągowych zapytaj o termin 500 zł
netto/os.
Projektowanie BIM zapytaj o termin 500 zł
netto/os.

Zakres tematyczny poszczególnych kursów w Akademii InstalSoft


Obliczenia cieplne budynków wraz z wyznaczaniem charakterystyki energetycznej

 

Bloki tematyczne:

Cel:

Zapoznanie się z interfejsem i podstawowymi funkcjami Zarządcy oraz edytora.

Plan:

 1. Zarządca pakietu – przegląd zakładek i dostępnych funkcji.
 2. Edytor – zapoznanie się interfejsem (podstawowymi oknami, narzędziami i funkcjami).
 3. Konfigurowanie aplikacji (ustawienia programu, tworzenie szablonów projektów).

Czas trwania:

Ok. 1 godzina.

Przydatne linki:

Dla zmaksymalizowania efektów prosimy o zapoznanie się przed szkoleniem

Zamów szkolenie

Cel:

Utworzenie kompletnej struktury budynku wraz z obliczeniem jego obciążenia cieplnego na przykładzie domku jednorodzinnego.

Plan:

 1. Przegląd i ustawienie danych ogólnych projektu, w szczególności:
  • utworzenie wymaganej ilości kondygnacji i edycja ich danych,
  • edycja danych typów pomieszczeń,
  • edycja danych na potrzeby obliczeń cieplnych budynku.
 2. Wczytanie rzutów kondygnacji z plików DWG.
 3. Wygenerowanie elementów tworzących strukturę budynku (ścian, stropów, podłóg, dachów) z wykorzystaniem narzędzi automatyzujących ten etap projektowy.
 4. Wstawienie okien, drzwi, otworów w stropie oraz w ścianach wraz z edycją ich danych.
 5. Modelowanie połaci dachowych.
 6. Wygenerowanie kompletnej struktury budynku.
 7. Zdefiniowanie parametrów cieplnych przegród konstrukcyjnych.
 8. Wyznaczenie obciążenia cieplnego budynku i pomieszczeń (OZC).
 9. Analiza wyników, w szczególności:
  • utworzonego automatycznie modelu cieplnego budynku na widoku 3D,
  • przepływów powietrza wentylacyjnego w postaci grafów generowanych na rzutach,
  • szczegółowych wyników pomieszczeń i budynku.
 10. Q&A – omówienie pytań Uczestników wynikłych z programu szkolenia.

Czas trwania:

Ok. 3-4 godziny

Przydatne linki:

Zamów szkolenie

Cel:

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej oraz projektowanej charakterystyki energetycznej na trzech typowych przykładach:

 • dom jednorodzinny
 • mieszkanie
 • budynek usługowo-mieszkalny (kilka stref)

Plan:

UWAGA! Szkolenie nie obejmuje tworzenia struktury budynku i wyznaczenia projektowego obciążenia cieplnego, które zawsze muszą poprzedzić wyznaczenie charakterystyki energetycznej.
Ten zakres prac poprzedzających ujęty jest w innym planie szkoleniowym. Szkolenie jest wykonywane na plikach startowych z już przygotowaną strukturą budynku i wyznaczonym projektowym obciążeniem cieplnym.

Przykład 1. Świadectwo charakterystyki energetycznej dla domu jednorodzinnego.
Założenia projektowe: pompa ciepła na cele c.o. i przygotowania c.w.u., ogrzewanie podłogowe, instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna z rekuperacją, instalacja fotowoltaiczna.
Plan:

 1. Poprawne zorientowanie budynku względem stron świata.
 2. Przegląd i ustawienie danych ogólnych projektu, w szczególności:
  • danych związanych z zacienieniem budynku,
  • wartości opałowych i wskaźników emisji CO2,
  • wybór wartości referencyjnych Uref i EPref.
 3. Przegląd danych wpływających na zyski ciepła wewnętrzne oraz od nasłonecznienia przez przegrody przezroczyste.
 4. Modyfikacja/uzupełnienie domyślnych danych stref ogrzewanych.
 5. Modyfikacja/uzupełnienie danych na poziomie strefy ogrzewanej.
 6. Wykonanie obliczeń i wygenerowanie świadectwa oraz projektowanej charakterystyki energetycznej.
 7. Analiza wpływu wybranych parametrów na uzyskiwane wyniki wskaźnika EP.
 8. Eksport świadectwa do pliku XML celem jego importu i zapisu w centralnym rejestrze charakterystyk energetycznych.

Przykład 2. Świadectwo charakterystyki energetycznej dla mieszkania
Założenia projektowe: stacje mieszkaniowe dostarczają ciepło na potrzeby c.o. i przygotowania c.w.u., ogrzewanie grzejnikami płytowymi, instalacja wentylacyjna wywiewna.
Plan: przedstawiona zostanie optymalna ścieżka przygotowania struktury budynku oraz uzupełnienia danych na potrzeby obliczeń obciążenia cieplnego (a dalej charakterystyki energetycznej) w sytuacji, gdy sporządzone ma być świadectwo dla mieszkania, bez tworzenia konstrukcji całego budynku.

Przykład 3. Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku usługowo-mieszkalnego
Założenia projektowe: w budynku wydzielone są 3 strefy ogrzewane i jedna chłodzona. Strefy ogrzewane mają zastosowane różne systemy techniczne.
Plan: przedstawione zostaną przyczyny i zasady podziału obiektu na strefy ogrzewane i chłodzone, z uwzględnieniem podziału na jednostki budynku na wcześniejszym etapie i przypisania jednostek do właściwych stref. Ponadto pokazany zostanie sposób generowania wielu świadectw dla budynku (dla całego budynku i jego części).

Na koniec szkolenia przewidziano blok Q&A – omówienie pytań Uczestników wynikłych z programu szkolenia.

Czas trwania:

Ok. 3 godziny

Przydatne linki:

Dla zmaksymalizowania efektów prosimy o zapoznanie się przed szkoleniem

Zamów szkolenie

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej

 

Bloki tematyczne:

Cel:

Zapoznanie się z interfejsem i podstawowymi funkcjami Zarządcy oraz edytora.

Plan:

 1. Zarządca pakietu – przegląd zakładek i dostępnych funkcji.
 2. Edytor – zapoznanie się interfejsem (podstawowymi oknami, narzędziami i funkcjami).
 3. Konfigurowanie aplikacji (ustawienia programu, tworzenie szablonów projektów).

Czas trwania:

Ok. 1 godzina.

Przydatne linki:

Dla zmaksymalizowania efektów prosimy o zapoznanie się przed szkoleniem

Zamów szkolenie

Cel:

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej oraz projektowanej charakterystyki energetycznej na trzech typowych przykładach:

 • dom jednorodzinny
 • mieszkanie
 • budynek usługowo-mieszkalny (kilka stref)

Plan:

UWAGA! Szkolenie nie obejmuje tworzenia struktury budynku i wyznaczenia projektowego obciążenia cieplnego, które zawsze muszą poprzedzić wyznaczenie charakterystyki energetycznej.
Ten zakres prac poprzedzających ujęty jest w innym planie szkoleniowym. Szkolenie jest wykonywane na plikach startowych z już przygotowaną strukturą budynku i wyznaczonym projektowym obciążeniem cieplnym.

Przykład 1. Świadectwo charakterystyki energetycznej dla domu jednorodzinnego.
Założenia projektowe: pompa ciepła na cele c.o. i przygotowania c.w.u., ogrzewanie podłogowe, instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna z rekuperacją, instalacja fotowoltaiczna.
Plan:

 1. Poprawne zorientowanie budynku względem stron świata.
 2. Przegląd i ustawienie danych ogólnych projektu, w szczególności:
  • danych związanych z zacienieniem budynku,
  • wartości opałowych i wskaźników emisji CO2,
  • wybór wartości referencyjnych Uref i EPref.
 3. Przegląd danych wpływających na zyski ciepła wewnętrzne oraz od nasłonecznienia przez przegrody przezroczyste.
 4. Modyfikacja/uzupełnienie domyślnych danych stref ogrzewanych.
 5. Modyfikacja/uzupełnienie danych na poziomie strefy ogrzewanej.
 6. Wykonanie obliczeń i wygenerowanie świadectwa oraz projektowanej charakterystyki energetycznej.
 7. Analiza wpływu wybranych parametrów na uzyskiwane wyniki wskaźnika EP.
 8. Eksport świadectwa do pliku XML celem jego importu i zapisu w centralnym rejestrze charakterystyk energetycznych.

Przykład 2. Świadectwo charakterystyki energetycznej dla mieszkania
Założenia projektowe: stacje mieszkaniowe dostarczają ciepło na potrzeby c.o. i przygotowania c.w.u., ogrzewanie grzejnikami płytowymi, instalacja wentylacyjna wywiewna.
Plan: przedstawiona zostanie optymalna ścieżka przygotowania struktury budynku oraz uzupełnienia danych na potrzeby obliczeń obciążenia cieplnego (a dalej charakterystyki energetycznej) w sytuacji, gdy sporządzone ma być świadectwo dla mieszkania, bez tworzenia konstrukcji całego budynku.

Przykład 3. Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku usługowo-mieszkalnego
Założenia projektowe: w budynku wydzielone są 3 strefy ogrzewane i jedna chłodzona. Strefy ogrzewane mają zastosowane różne systemy techniczne.
Plan: przedstawione zostaną przyczyny i zasady podziału obiektu na strefy ogrzewane i chłodzone, z uwzględnieniem podziału na jednostki budynku na wcześniejszym etapie i przypisania jednostek do właściwych stref. Ponadto pokazany zostanie sposób generowania wielu świadectw dla budynku (dla całego budynku i jego części).

Na koniec szkolenia przewidziano blok Q&A – omówienie pytań Uczestników wynikłych z programu szkolenia.

Czas trwania:

Ok. 3 godziny

Przydatne linki:

Dla zmaksymalizowania efektów prosimy o zapoznanie się przed szkoleniem

Zamów szkolenie

Projektowanie instalacji grzewczych (różnych typów)

Bloki tematyczne:

Cel:

Zapoznanie się z interfejsem i podstawowymi funkcjami Zarządcy oraz edytora.

Plan:

 1. Zarządca pakietu – przegląd zakładek i dostępnych funkcji.
 2. Edytor – zapoznanie się interfejsem (podstawowymi oknami, narzędziami i funkcjami).
 3. Konfigurowanie aplikacji (ustawienia programu, tworzenie szablonów projektów).

Czas trwania:

Ok. 1 godzina.

Przydatne linki:

Dla zmaksymalizowania efektów prosimy o zapoznanie się przed szkoleniem

Zamów szkolenie

Cel:

Zaprojektowanie instalacji grzewczej z grzejnikami konwekcyjnymi.

W trakcie szkolenia przećwiczone zostaną dwa przykłady:

 1. Instalacji grzejnikowej w domku jednorodzinnym z rozprowadzeniem rozdzielaczowym.
 2. Instalacji grzejnikowej zasilanej z pionów w budynku wielokondygnacyjnym.

Plan:

 1. Przegląd i ustawienie danych ogólnych projektu, w szczególności:
  • typów domyślnych grzejników, armatury grzejnikowej i zestawów podłączeniowych,
  • opcji wpływających na dobór wielkości grzejników.
 2. Edycja graficzna projektu na rzutach, w szczególności:
  • grupowe wstawianie i edycja danych grzejników,
  • rozprowadzenie instalacji zasilającej i podłączenie do niej grzejników.
 3. Analiza poprawności modelu instalacji na widoku 3D.
 4. Wykonanie obliczeń, analiza komunikatów diagnostyki i wyników, w szczególności:
  • stopnia dopasowania mocy grzewczej,
  • dobranych grzejników i armatury grzejnikowej,
  • uzyskanego zestawienia materiałów.
 5. Wygenerowanie rozwinięć płaskich.
 6. Przygotowanie rysunków do wydruku/eksportu.
 7. Eksport modelu instalacji do pliku IFC (format BIM).
 8. Q&A – omówienie pytań Uczestników wynikłych z programu szkolenia.

Czas trwania:

Ok. 2 godziny

Przydatne linki:

Dla zmaksymalizowania efektów prosimy o zapoznanie się przed szkoleniem

Zamów szkolenie

Cel:

Zaprojektowanie instalacji ogrzewania podłogowego i ściennego w domku jednorodzinnym.

Plan:

 1. Przegląd i ustawienie danych ogólnych projektu, w szczególności:
  • systemów podłogowych,
  • systemów ściennych,
  • systemów sufitowych,
  • rozdzielaczy i automatyki,
  • temperatury zasilania,
  • opcji wpływających na wyniki obliczeń.
 2. Edycja graficzna projektu na rzutach, w szczególności:
  • przegląd danych i szkoła użycia elementu 'Strefa podłóg grzewczo/chłodzących’,
  • szkoła użycia narzędzia 'Trasa przyłączy’,
  • kontrola mechanizmu generującego rysunki pętli,
  • ręczne korekty rysunków pętli i przyłączy wygenerowanych automatycznie.
 3. Analiza poprawności modelu na widoku 3D.
 4. Wykonanie obliczeń, analiza komunikatów diagnostyki i wyników, w szczególności:
  • stopnia pokrycia potrzeb grzewczych i zrównoważenia hydraulicznego instalacji,
  • parametrów instalacji na poszczególnych zakładkach w oknie 'Wyniki’,
  • uzyskanego zestawienia materiałów.
 5. Korekty parametrów instalacji dla uzyskania wymaganej wydajności cieplnej.
 6. (opc.) Wyznaczenie wydajności chłodniczej systemu.
 7. Wygenerowanie rozwinięć płaskich.
 8. Przygotowanie rysunków do wydruku/eksportu.
 9. (opc.) Eksport modelu instalacji do pliku IFC (format BIM).
 10. Q&A – omówienie pytań Uczestników wynikłych z programu szkolenia.

Czas trwania:

Ok. 3 godziny

Przydatne linki:

Dla zmaksymalizowania efektów prosimy o zapoznanie się przed szkoleniem

Zamów szkolenie

Cel:

Zaprojektowanie instalacji grzewczej (+ ew. chłodniczej, jeśli pakiet na którym prowadzone jest szkolenie wyposażony jest w moduł 'Systemy chłodnicze’) z użyciem prefabrykowanych paneli sufitowych i ściennych.

Plan:

 1. Przegląd i ustawienie danych ogólnych projektu, w szczególności:
  • danych domyślnych kondygnacji,
  • parametrów pracy instalacji,
  • domyślnych typów paneli,
  • domyślnych typów działek rozprowadzenia i do połączeń szeregowych paneli,
  • domyślnych typów rozdzielaczy i armatury.
 2. Edycja graficzna projektu na rzutach, w szczególności:
  • wczytanie rzutu kondygnacji z pliku DWG,
  • utworzenie pomieszczenia,
  • automatyczne wypełnienie obszaru pomieszczenia panelami sufitowymi,
  • ręczne wstawienie paneli ściennych/sufitowych,
  • szeregowe połączenie paneli w zestawy.
 3. Weryfikacja modelu instalacji na widoku 3D.
 4. Wykonanie obliczeń wstępnych w celu weryfikacji pokrycia potrzeb cieplnych pomieszczenia.
 5. Korekty założeń w celu dopasowania mocy uzyskanej do mocy wymaganej.
 6. Edycja graficzna projektu na rzutach – uzupełnienie rysunków o źródło ciepła i instalację rozprowadzającą.
 7. Wykonanie kompletnych obliczeń wraz z równoważeniem instalacji i uzyskaniem zestawienia elementów.
 8. Analiza komunikatów diagnostyki i wyników obliczeń.
 9. Przygotowanie rysunków do wydruku/eksportu.
 10. (opc.) Eksport modeli instalacji do pliku IFC (BIM).
 11. Q&A – omówienie pytań Uczestników wynikłych z programu szkolenia.

Czas trwania:

Ok. 2 godziny

Przydatne linki:

Zamów szkolenie

Projektowanie instalacji wodociągowych

Bloki tematyczne:

Cel:

Zapoznanie się z interfejsem i podstawowymi funkcjami Zarządcy oraz edytora.

Plan:

 1. Zarządca pakietu – przegląd zakładek i dostępnych funkcji.
 2. Edytor – zapoznanie się interfejsem (podstawowymi oknami, narzędziami i funkcjami).
 3. Konfigurowanie aplikacji (ustawienia programu, tworzenie szablonów projektów).

Czas trwania:

Ok. 1 godzina.

Przydatne linki:

Dla zmaksymalizowania efektów prosimy o zapoznanie się przed szkoleniem

Zamów szkolenie

Cel:

Zaprojektowanie instalacji wodociągowej (wody ciepłej, zimnej i sieci cyrkulacyjnej c.w.) w domu jednorodzinnym.

Plan:

 1. Przegląd i ustawienie danych ogólnych projektu, w szczególności:
  • domyślnych typów rur i armatury,
  • domyślnych typów baterii i punktów czerpalnych,
  • wybór normy obliczeniowej,
  • parametrów pracy instalacji.
 2. Edycja graficzna projektu na rzutach, w szczególności:
  • wstawienie przyborów sanitarnych i baterii,
  • wstawienie źródła i (opc.) podgrzewacza,
  • rozprowadzenie instalacji wodociągowej, (opc.) w układzie pierścieniowym,
  • wstawienie niezbędnych zaworów i armatury.
 3. Analiza poprawności modelu instalacji na widoku 3D.
 4. Edycja danych elementów.
 5. Wykonanie obliczeń, analiza komunikatów diagnostyki i wyników, w szczególności:
  • wyznaczonego wymaganego ciśnienia w źródle,
  • uzyskanych ciśnień przed odbiornikami,
  • zrównoważenia hydraulicznego obiegów cyrkulacyjnych,
  • parametrów układów podnoszenia ciśnienia i regulatorów ciśnienia,
  • (opc.) czasu dopływu ciepłej wody użytkowej do wskazanych punktów czerpalnych.
 6. Wygenerowanie rozwinięć płaskich.
 7. Przygotowanie rysunków do wydruku/eksportu.
 8. (opc.) Eksport modelu instalacji do pliku IFC (format BIM).
 9. Q&A – omówienie pytań Uczestników wynikłych z programu szkolenia.

Czas trwania:

Ok. 2 godziny

Przydatne linki:

Zamów szkolenie

Projektowanie BIM

Bloki tematyczne:

Cel:

Wykorzystanie modelu budynku w formacie IFC do obliczenia obciążenia cieplnego budynku i zaprojektowania instalacji.

Plan:

 1. Wczytanie pliku IFC oraz analiza jego struktury i zawartości z wykorzystaniem okien „Przeglądarka projektu”, „Wyszukaj”, „Tabela danych” oraz dodatkowych narzędzi.
 2. Możliwe sposoby wykorzystania modelu IFC w zależności od przypadku projektowego:
  • wykorzystanie modelu budynku IFC bez kompletnej interpretacji przegród konstrukcyjnych,
  • wykorzystanie modelu budynku IFC bez kompletnej interpretacji przegród konstrukcyjnych z ręcznym wprowadzeniem pomieszczeń lub (dostępne od publikacji 23.0) importem obiektów ifcSpace,
  • wykorzystanie modelu budynku IFC do automatycznego wygenerowania kompletnej struktury budynku wraz z jego przegrodami konstrukcyjnymi.
 3. Utworzenie odpowiedniej ilości kondygnacji z modelu IFC:
  • charakterystyka i zastosowanie metody „Utwórz kondygnacje z IFC”,
  • charakterystyka i zastosowanie metody „Utwórz kondygnacje pomiędzy zaznaczonymi stropami/dachami z pliku IFC”.
 4. Interpretacja ścian konstrukcyjnych z modelu budynku IFC.
 5. Interpretacja stropów konstrukcyjnych z modelu budynku IFC.
 6. Interpretacja dachu z modelu budynku IFC.
 7. Interpretacja okien i drzwi z modelu budynku IFC.
 8. Wygenerowanie kompletnej struktury budynku z pomieszczeniami.
 9. Przykładowe korekty wymagane dla uzyskania poprawnego i kompletnego modelu cieplnego.
 10. Wyznaczenie obciążenia cieplnego budynku.
 11. Wykonanie przykładowej elementarnej instalacji.
 12. Eksport projektu do pliku IFC – sterowanie eksportowanym zakresem i inne ustawienia eksportu.
 13. Q&A – omówienie pytań Uczestników wynikłych z programu szkolenia.

Czas trwania:

Ok. 2-3 godziny

Przydatne linki:

Dla zmaksymalizowania efektów prosimy o zapoznanie się przed szkoleniem

Zamów szkolenie

Warunki uczestnictwa


1. Zebranie wymaganej ilości uczestników.
Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie minimalnej ilości 3 uczestników na dany termin. Grupa szkoleniowa może liczyć maksymalnie 15 osób. Potwierdzenie realizacji kursu otrzymasz najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem.

2. Wniesienie opłaty i zwrot.
Całkowita opłata za udział w kursie Akademii powinna zostać wniesiona najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowaną datą uruchomienia kursu. W przypadku nie odbycia się kursu (np. z powodu nie zebrania się minimalnej ilości uczestników) zaproponujemy Ci inny termin. W razie braku możliwości uczestnictwa w proponowanym terminie zwrot całej kwoty otrzymasz w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych.
Dane do przelewu (przedpłata 100%):
– nr rachunku: 18 2490 0005 0000 4500 3616 5825
– tytuł przelewu: imię i nazwisko, data kursu, ilość osób (przykładowo: Jan Kowalski, 21-22.11.2023, 2)

3. Przygotowanie się do szkolenia:

 • Korzystanie w trakcie szkolenia z komputera spełniającego aktualne wymagania sprzętowe.
 • Wcześniejsze zainstalowanie, zaktualizowanie i aktywowanie oprogramowania InstalSoft.
  UWAGA! Nie dysponujesz jeszcze programem z licencją? Nic nie szkodzi – na potrzeby szkolenia dostarczymy Ci BEZPŁATNIE program wraz z licencją szkoleniową. Zgłoś takie zapotrzebowanie w trakcie zapisu na wybrany kurs.
 • Korzystanie w trakcie kursu z 2 monitorów lub monitora + dodatkowego ekranu.
  Szkolenie ma formę warsztatów w trakcie których uczestnicy wykonują kolejne etapy projektowe równolegle z prowadzącym. Przez większą część szkolenia on-line prowadzący prezentuje pulpit ekranu wykonując i komentując kolejne kroki projektowe.
 • Mikrofon i słuchawki/głośniki do komunikacji audio.
  Uczestnicy mogą w trakcie szkolenia zgłaszać problemy prowadzącemu (w oknie czat lub głosowo).

Zajęcia prowadzone są on-line z wykorzystaniem oprogramowania MS Teams lub ClickMeeting. Uczestnictwo nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania. Dostęp do sesji uzyskiwany jest poprzez otrzymany link z poziomu przeglądarki internetowej.

W przypadku zapisania się na kurs w danym terminie i braku możliwości wzięcia w nim udziału, Uczestnikowi przysługuje możliwość bezpłatnej zmiany terminu. Należy taką potrzebę zgłosić 5 DNI ROBOCZYCH przed rozpoczęciem kursu. W przypadku braku możliwości uczestnictwa bez wcześniejszego zgłoszenia, udział w kursie uznaje się jako odbyty. Uczestnikowi wówczas nie przysługuje zwrot opłaty ani możliwość wyboru innego terminu.

Weź udział w Akademii i zdobądź oficjalny certyfikat InstalSoft!


W Akademii InstalSoft nie tylko uczysz się nowych umiejętności – budujesz swoją przyszłość zawodową. Nasze kursy to nie tylko źródło wiedzy, to także klucz do osiągnięcia pełnej kompetencji w obszarze pakietów InstalSoft. Po ukończeniu naszego intensywnego szkolenia otrzymasz Certyfikat InstalSoft (nie dotyczy darmowych webinarów), który potwierdzi Twój udział w kursie. To nie tylko papier – to dowód Twojego zaangażowania i zaawansowania w swojej ścieżce kariery!

Certyfikat zabezpieczony

Zapisz się na wybrany kurs Akademii InstalSoft!

poprzez nasz Sklep lub wysyłając bezpośrednio swoje zgłoszenia na adres:

zamieszczając w treści maila:

 • imię i nazwisko Uczestnika (-ów)
 • nazwę kursu
 • wybrany termin
 • potwierdzenie zapłaty
 • dane do faktury

Zwrotnie otrzymasz od nas potwierdzenie rejestracji i wszystkie niezbędne informacje.

Szkolenia indywidualne mogą być realizowane on-line lub stacjonarnie, w innych terminach (po uprzednim uzgodnieniu) i z uwzględnieniem wybranych planów szkoleń. Warunki dla szkoleń indywidualnych:

 1. Cena szkolenia indywidualnego wynika ze stawki godzinowej oraz szacowanego czasu trwania szkolenia. Aktualne ceny szkoleń znajdziesz w naszym Sklepie.
 2. Cena szkolenia indywidualnego jest niezależna od liczby Uczestników, są jednak ograniczenia w zakresie maksymalnej liczby w zależności od opcji szkolenia:
  • 15 osób dla warsztatów on-line
  • 10 osób dla warsztatów wyjazdowych w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego
  • 8 osób dla warsztatów prowadzonych w siedzibie InstalSoft
  • bez limitu w przypadku prezentacji prowadzonych w miejscu wyznaczonym przez organizatora

Dla każdego punktu programu szkoleniowego, zdefiniowanego w Lista dostępnych kursów on-line w Akademii InstalSoft ustalono szacunkowy czas trwania. Dzięki temu możesz skomponować własną agendę szkoleniową, zgodnie ze swoimi potrzebami. Masz również pewność, że na szkoleniu znajdą się tylko te osoby, które zaprosisz.

Cena za niestandardowe szkolenia/konsultacje ustalana jest indywidualnie.

SPRAWDŹ AKTUALNE CENY SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH

Dlaczego warto? O to kilka opinii...