modul bazowy

Moduł bazowy

 • Możliwość ograniczenia zakresu widocznych kondygnacji w widoku 3D do tych, na których znajdują się zaznaczone elementy
 • Szybkie przełączanie widocznych kondygnacji w widoku 3D
 • Pomiar odległości w widoku 3D (aby wynik był poprawny, należy ustawić widok na jeden z prostopadłych do płaszczyzn układu współrzędnych)
 • Możliwość ustawienia stylu tła w widoku 3D (Ustawienia programu - Wygląd ekranu)
 • Usprawnienia elementu Lukarna poprzez:
  • możliwość zastąpienia ścian elementu Lukarna ścianami budynku w celu odpowiedniego zamodelowania jej podprzegród
  • zablokowanie możliwości przesuwania ścian elementu Lukarna generowanych automatycznie
  • poprawę wizualizacji ścian elementu Lukarna w oknie Edytor 2D, co ułatwia zmianę ich grubości
 • Usprawnienia funkcji Automatyczne ściany, stropy i dachy poprzez:
  • redukcję ilości generowanych w szeregu ścian o podobnej grubości
  • poprawę generowania się ścian i połączeń między nimi
  • generację jednokondygnacyjnych ścian dla wielokondygnacyjnego elementu Obrys budynku, co ułatwia kopiowanie kondygnacji powtarzalnych
 • Usprawnienia ręcznego podziału ściany konstrukcyjnej w układzie poziomym i pionowym w ramach danej kondygnacji, co pozwala na analogiczny podział przegród cieplnych
 • Udoskonalenie funkcji rysowania i łączenia elementów Działka, Para działek
 • Udoskonalenie funkcji Sprawdź połączenia
 • Funkcja Generuj rozwinięcie działa osobno dla zakresów projektu: Instalacje grzewcze i chłodnicze oraz Instalacje wodociągowe
 • Rozróżnienie ikony Generuj rozwinięcia na wstążce dla zakresów projektu: Instalacje grzewcze i chłodnicze oraz Instalacje wodociągowe
 • Łatwiejszy dostęp do arkuszy Automatyczne rozwinięcie instalacji poprzez wydzielenie osobnej gałęzi dla arkuszy z rozwinięciami z podziałem na zakresy projektu: Instalacje grzewcze i chłodnicze oraz Instalacje wodociągowe.
 • Poprawa działania algorytmu Generuj rozwinięcie dla wariantów dostępnych dla elementu Punkt startowy w polu Prezentowane na rozwinięciu
 • Poprawa wydajności programu poprzez przyspieszenie operacji Generuj rozwinięcie
 • Aktualizacja katalogów produktów
IFC import bazowy

IFC (BIM) import bazowy

 • Nowy tryb widoczności zakresu edycji o nazwie:Widoczny, gdy nieaktywny (tylko krawędzie). Wyświetla widok krawędziowy modelu IFC, ułatwiając dalszą analizę przy interpretacji obiektów IFC na elementy konstrukcyjne wykorzystywane dalej do stworzenia modelu cieplnego
 • Możliwość wyświetlenia obiektu ifcSpace w oknach Edytor 2D oraz Widok 3D, co ułatwia analizę modelu IFC oraz obrysowanie pomieszczeń
 • Nowe kryteria wyszukiwania w oknie Wyszukaj dla zakresu PodkładifcSpaceifcPlateifcMember
IFC interpretacja danych budynku

IFC (BIM) interpretacja danych budynku

 • Usprawnienia działania funkcji Utwórz kondygnacje pomiędzy zaznaczonymi stropami/dachami z pliku IFC, w przypadku kondygnacji ograniczonej skośnymi dachami
eksport konstrukcji budynku dostepny wkrotce

IFC (BIM) eksport elementów struktury budynku

eksport instalacji grzewczej i chlodzacej IFC

IFC (BIM) eksport elementów struktury budynku / Eksport IFC (BIM) instalacji grzewczej/chłodzącej / Eksport IFC (BIM) instalacji wodociągowej

 • Nowe, dedykowane okno Eksport pliku IFC pozwalające na:
  • eksport lub wyłączenie z eksportu etykiet elementów
  • precyzyjne ustalenie zakresu eksportowanych elementów
  • określenie podstawowych danych o eksportowanym modelu/modelach IFC
  • wybór arkuszy podlegających eksportowi oraz ustalenie ilości wynikowych plików IFC
 • Eksport modeli IFC może odbywać się w sposób iteracyjny zgodnie z procesem BIM
 • Nie jest wymagane przeliczenie pliku, aby uzyskać model IFC (dane dotyczące elementów mogą być niepełne)
systemy chlodnicze

Systemy grzewcze/Systemy chłodnicze

 • Nowe termostatyczne zestawy przyłączeniowe dla grzejników łazienkowych i dekoracyjnych
 • Nowy element Wylot działki bez przepływu umożliwiający modelowanie działek odpowietrzających i spustowych zakończonych wolnym wylotem
 • Wizualizacja 3D wariantów typu podłączenia dla elementu Odbiornik podczas deklaracji danych w oknie Tabela danych
straty ciepla

Straty ciepła

 • Nowy typ przegrody Ściana dylatacyjna
 • Element Pomieszczenie wraz z jego etykietą jest widoczny również na zakresie OZC(T)
certyfikaty energetyczne

Certyfikaty i charakterystyki energetyczne PL

 • Szczegółowy wydruk projektowanej charakterystyki energetycznej budynku
 • Możliwość kopiowania zdefiniowanych systemów technicznych oraz urządzeń pomocniczych wraz z ich danymi na poziomie danych domyślnych stref oraz na poziomie danych poszczególnych stref
 • Wybrany poprzednio wariant systemu technicznego lub urządzenia pomocniczego jest podświetlony po ponownym rozwinięciu tabeli
 • Po ustawieniu kursora myszy na dane pole wyświetlany jest hint z opisem wariantu systemu technicznego lub urządzenia pomocniczego wybranego w tym polu
systemy plaszczyznowe

Systemy płaszczyznowe

 • Nowy typ Z ogranicznikiem temp. powrotu dla elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących, musi być zasilana z części wysokotemperaturowej przy pomocy działek i nie podlega automatycznemu podziałowi
 • Wartość domyślnego współczynnika przewodzenia ciepła stropu w oknie konstrukcji podłogi grzewczej wynosi 2.1 W/mK, zaś domyślna grubość stropu jest pobierana z danych kondygnacji
instalacje wodociagowe

Instalacje wodociągowe

 • Możliwość stosowania rozdzielaczy w sieci cyrkulacji ciepłej wody
 • Nowy element Wylot działki bez przepływu umożliwiający modelowanie działek odpowietrzających i spustowych
 • Element Źródło ma dodatkową daną tekstową Przeznaczenie czynnika (np. woda pitna, woda technologiczna). Informacja ta po obliczeniach jest dostępna w etykietach zasilanych elementów (nie ma wpływu na obliczenia)
 • W oknie Wyszukaj możliwe jest zdefiniowanie kryterium wyszukiwania: Punkt czerpalny umiejscowiony na określonym typie elementu Przybór sanitarny
 • Nowa opcja Osobne rozwinięcia w oknie Tabela danych dla elementu Punkt startowy (Instalacje wodociągowe), dająca możliwość tworzenia osobnych arkuszy Automatyczne rozwinięcie instalacji dla instalacji wody zimnej i dla ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji
 • Prezentacja elementów Układ podnoszenia ciśnienia i Zawór mieszający na arkuszach Automatyczne rozwinięcie instalacji