Jest dostępna nowa wersja pakietu InstalSystem 5 DANFOSS w wersji polskiej.