Jest dostępna nowa wersja pakietu InstalSystem-BELIMO 5 PL