Jest dostępna nowa wersja pakietu InstalSystem 5 COMAP w wersji polskiej.