Jest dostępna nowa wersja pakietu InstalSystem 5 KAN w wersji polskiej.