Jest dostępna nowa wersja pakietu InstalSystem 5 REHAU w wersji polskiej.