Jest dostępna nowa wersja pakietu InstalSystem 5 ZEHNDER w wersji polskiej.