Moduł ’IFC (BIM) eksport instalacji grzewczej/chłodzącej’ pozwala na eksport różnych obiektów klasy IFC4 z zakresu instalacji grzewczej/chłodzącej.

Program eksportuje projekty instalacji zaprojektowane w InstalSystem 5 do formatu IFC wpisując się tym samym w ścieżkę BIM.

Eksport instalacji jest wykonywany w oparciu o model 3D instalacji i wpisuje się w metodę eksportu typu IFC Reference View zdefiniowaną przez buildingSMART. Eksport instalacji zawiera podstawowe informacje o nazwie obiektów i ich właściwościach oraz dokładną reprezentację geometryczną obiektów.

Aktualnie rozszerzonej parametryzacji podlegają takie elementy jak Działka, Przyłącze, Pętla, Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy i elementy z kategorii Zawór. Wszystkie elementy posiadające kod katalogowy są eksportowane wraz z tym kodem.