Moduł ’IFC (BIM) eksport instalacji kanalizacyjnej’ pozwala na eksport różnych obiektów klasy IFC4 z zakresu instalacji kanalizacyjnej.

Program eksportuje projekty instalacji zaprojektowane w InstalSystem 5 do formatu IFC wpisując się tym samym w ścieżkę BIM.

Eksport instalacji jest wykonywany w oparciu o model 3D instalacji i wpisuje się w metodę eksportu typu IFC Reference View zdefiniowaną przez buildingSMART. Eksport instalacji zawiera podstawowe informacje o nazwie obiektów i ich właściwościach oraz dokładną reprezentację geometryczną obiektów.

Aktualnie rozszerzonej parametryzacji podlegają takie elementy jak Działka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (planowany dalszy rozwój) i Działka wentylacji kanalizacji (planowany dalszy rozwój). Wszystkie elementy posiadające kod katalogowy są eksportowane wraz z tym kodem. Eksport instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej jest wykonywany wraz z elementem Węzeł.