Moduł ”IFC (BIM) eksport elementów struktury budynku’ pozwala na eksport różnych obiektów klasy IFC4 z zakresu struktury budynku (przegrody poziome/pionowe, podprzegrody i pomieszczenia wraz z ich parametrami technicznymi i obliczeniowymi).

Program eksportuje projekty konstrukcji zaprojektowane w InstalSystem 5 do formatu IFC wpisując się tym samym w ścieżkę BIM.

Eksport struktury budynku jest wykonywany w oparciu o model 3D budynku i wpisuje się w metodę eksportu typu IFC Reference View zdefiniowaną przez buildingSMART. Eksport budynku zawiera podstawowe informacje o nazwie obiektów i ich właściwościach oraz dokładną reprezentację geometryczną obiektów.