Węzły/schematy hydrauliczne to predefiniowane w katalogu układy elementów (tzw. czwórniki, czyli bloki mające 2 p. wejścia i 2 p. wyjścia, pompę, zawory równoważące itp.) realizujące w sposób zgodny z wymaganiami producenta tego układu:

  • Równoważenie i regulację instalacji
  • Dobór wielkości i nastaw zaworów
  • Wyznaczanie parametrów pracy pompy
  • Kontrolę innych wytycznych (np. wymaganego autorytetu zaworu lub nastaw preferowanych)

Hydrauliczne węzły/schematy regulacyjne stanowią unikalny wyróżnik konfiguracyjny programu ponieważ są przygotowywane pod specyficzne wymogi klienta i ich funkcjonalność jest niemożliwa do realizacji elementami i funkcjami dostępnymi standardowo w programie. Zastosowanie węzłów/schematów regulacyjnych w projekcie jest proste i ogranicza się do wstawienia gotowego bloku, z dedykowanej dodatkowej zakładki paska narzędzi, w wybrane miejsce instalacji. Konfiguracja węzłów/schematów hydraulicznych pozwala na ich szerokie zastosowanie w instalacjach grzewczych oraz chłodniczych (odbiorniki różnego typu oraz systemy płaszczyznowe) eliminując przy okazji potencjalne, a trudne do zdiagnozowania błędy projektowe (np.: poprzez ograniczenie dostępności zaworów, które nie mogą być użyte w określonych rozwiązaniach instalacyjnych).

W InstalSystem 5 możliwość korzystania z węzłów/schematów hydraulicznych jest zależna od dostępności w konfiguracji pakietu odrębnego modułu o nazwie ’Hydrauliczne węzły regulacyjne’ oraz wymaganych katalogów.

Zapraszamy do obejrzenia fragmentu webinaru z chłodzenia konwekcyjnego i radiacyjnego, w którym przedstawione są przykłady hydraulicznych węzłów regulacyjnych: