W InstalSystem 5 dostępny jest, zaimplementowany prototypowo, import danych z formatu gbXML (Green Building XML), wpisującego się w technologię BIM. Import obejmuje elementy struktury budynku: kondygnacje, pomieszczenia, ściany wraz z oknami, drzwiami i innymi otworami.