Moduł dostarcza możliwość zaprojektowania grawitacyjnych instalacji kanalizacji deszczowej, odwadniającej dachy i otoczenie budynków. Obejmuje edycję graficzną, dobór rurociągów (średnice rur, kształtki), prezentację rysunkową 2D i 3D, zestawienie materiałów. W trakcie tworzenia projektu powstaje jego model 3D, którego podglądu można na bieżąco używać do kontroli zgodności ze stanem oczekiwanym. Wizualizacja modelu może uwzględniać instalacje zaprojektowane (lub projektowane) w innych modułach pakietu InstalSystem 5.

(Publikacja kompletnej wersji planowana jest na wydanie 27.0)