Moduł dostarcza możliwość zaprojektowania instalacji wodociągowych (woda ciepła, zimna, sieć cyrkulacyjna ciepłej wody). Obejmuje edycję graficzną, dobór rurociągów i armatury, prezentację rysunkową 2D i 3D, obliczenia hydrauliczne, zestawienie materiałów. Uwzględnia przybory sanitarne powiązane z punktami czerpalnymi wody, co w rezultacie daje kompletny model instalacji wraz z wyposażeniem sanitarnym pomieszczeń.

W trakcie tworzenia projektu powstaje jego model 3D, którego podglądu można na bieżąco używać do kontroli zgodności ze stanem oczekiwanym. Wizualizacja modelu może uwzględniać instalacje zaprojektowane (lub projektowane) w innych modułach pakietu InstalSystem 5.

Instalacje mieszkaniowe wody ciepłej i zimnej  mogą tworzyć pierścienie (wymagane rozszerzenie konfiguracji o ’Rozszerzenia obliczeń instalacji wodociągowych’). Możliwe jest zastosowanie w charakterze podgrzewaczy wody elementów „Stacja mieszkaniowa” (wymagane rozszerzenie konfiguracji o ’Stacje mieszkaniowe’).