Interfejs importu danych technicznych produktów zawartych w plikach niemieckiego otwartego standardu VDI (istnieje kilka wersji specyfikacji tego standardu). Pliki te nie są wytwarzane ani dystrybuowane przez InstalSoft  – są dostępne na stronach www niemieckich wytwórców oprogramowania, producentów zaworów i innych.

Dane zawarte w plikach są przetwarzane w ograniczonym zakresie (nie wszystkie informacje są wykorzystane przez program). W szczególności nie wszystkie typy zaworów są obsługiwane – nieobsługiwane typy nie są „widziane” przez programy InstalSoft. Aktualnie obsługiwane są tylko zawory dla instalacji grzewczych (VDI 3805 Blatt 2).