Rozszerzenie produktu ’Instalacje wodociągowe’. Dostarcza dodatkowe, zaawansowane funkcje w projektowaniu wodociągów, wykraczające poza podstawowe potrzeby niektórych rynków. Aktualnie są to:

  • Obliczanie instalacji z zaworami mieszającymi obniżającymi temperaturę c.w.u., stosowanymi do zasilania punktów poboru c.w. o obniżonej, kontrolowanej temperaturze (natryski zbiorowe) lub baterii czerpalnych (np. w szpitalach)
  • Obliczanie czasu dopływu ciepłej wody użytkowej do wskazanych w projekcie punktów czerpalnych (wymaga przyjęcia metody projektowania wg DIN 1988-300)
  • Obliczenia pierścieni obejmujących pojedyncze pierścienie typowo dla instalacji mieszkaniowych