Są dostępne nowe katalogi dla pakietu InstalSystem 5 w wersji angielskiej, austriackiej/niemieckiej oraz włoskiej – katalogi izolacji Paroc.