Są dostępne nowe katalogi dla pakietu InstalSystem 5 w wersji polskiej – System rur i kształtek Uponor Inox dla instalacji wodociągowych.