Jest dostępny nowy katalog dla pakietu InstalSystem 5 w wersji polskiej – system rur FlowFit