Dostępny jest nowy katalog dla pakietu InstalSystem 5 w wersji polskiej – katalog grzejników Luxrad.