31.12.2023 to ostateczna data, aby skorzystać z upgrade licencji InstalSystem 4 do InstalSystem 5

Zalety upgrade’u:
☛ Zakup na preferencyjnych warunkach cenowych

☛ Możliwość użycia upgrade’owanej licencji zarówno do pracy na InstalSystem 4 jak i InstalSystem 5. Rozwiązanie to wspiera przejście na najnowszą wersję pakietu umożliwiając zakończenie uruchomionych projektów jeszcze na InstalSystem 4 i jednocześnie wdrażanie się w pakiet InstalSystem 5.

☛ Dostęp do stale aktualizowanego pod względem katalogów produktów oraz rozwijanego pod względem funkcjonalnym pakietu InstalSystem 5.

UWAGA! Możliwość upgrade’u licencji InstalSystem 4 do InstalSystem 5 będzie dostępna tylko do końca 2023 roku. Po tym terminie dostępna będzie wyłącznie opcja zakupu nowych licencji na pakiet InstalSystem 5 w standardowej cenie.