Pakiet InstalSystem – HERZ 5 PL został rozszerzony o moduł:

  • Instalacja kanalizacyjne.