Pakiet InstalSystem – KAN 5 PL został rozszerzony o moduł: Instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, Instalacje kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej oraz IFC (BIM) eksport instalacji kanalizacyjnej