Pakiet InstalSystem – TiA 5 PL został rozszerzony o moduły:

  • Certyfikaty i charakterystyki energetyczne,
  • IFC (BIM) import bazowy,
  • IFC (BIM) interpretacja danych budynku,
  • IFC (BIM) eksport elementów struktury budynku,
  • IFC (BIM) eksport instalacji grzewczo/chłodzącej,
  • IFC (BIM) eksport instalacji wodociągowej,
  • gbXML (BIM) import danych budynku – prototyp.