Zawartość pakietów

Sprawdź jakie katalogi są w danym pakiecie:

https://download.instalsoft.com/public/LibraryReports/Gold/

Sprawdź w jakim pakiecie występuje dany katalog:

Sprawdź jakie moduły ma dany pakiet:

Sprawdź w jakim pakiecie występuje dany moduł: