Jest dostępna nowa wersja pakietu InstalSystem 5 PURMO w wersji polskiej.