Jest dostępna nowa wersja pakietu InstalSystem 5 RADSON w wersji polskiej.