Jest dostępna nowa wersja pakietu InstalSystem 5 HERZ w wersji polskiej.