Są dostępne nowe katalogi dla pakietu InstalSystem 4 w wersji polskiej – System kanalizacji wewnętrznej SiTech+.